duminică, 8 noiembrie 2015

SĂRBĂTOARE: Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil (8 noiembrie)

sarbatoare sfintii mihail si gavriil 8 noiembrie 2015 Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail si Gavriil sfintii mihail si gavrila 08.11.2015 postare noua referat sinaxar 8 noiembrie 2015 duminica sfintii mihail si gavriill la multi ani celor care isi sarbatoresc onomastica! sfintii mihail si gavriil 8 noiembrie blog Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil este sărbătoarea pe care Biserica Ortodoxa Romana o dedică îngerilor. Astfel, în data de 8 noiembrie nu îi prăznuim doar pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, ci, totodată, toate cetele îngereşti. De asemenea, ca sărbătoare a îngerilor, ziua de 8 noiembrie a fost prăznuită de Biserică începând cu secolul al V-lea.
Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil

Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil este sărbătoarea pe care Biserica o dedică îngerilor. Astfel, în data de 8 noiembrie nu îi prăznuim doar pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, ci, totodată, toate cetele îngereşti. De asemenea, ca sărbătoare a îngerilor, ziua de 8 noiembrie a fost prăznuită de Biserică începând cu secolul al V-lea.

Sărbătoarea se numeşte „Soborul Sfinţilor Arhangheli”, deoarece aminteşte de tradiţia care atestă modul în care a pus capăt Sfântul Arhanghel Mihail revoltei îngerilor răi. În momentul în care Satana a căzut împreună cu cei care l-au urmat în răzvrătirea lui, Sfântul Arhanghel Mihail ar fi spus: „Să luăm aminte! Să stăm bine, să stăm cu frică înaintea Celui ce ne-a făcut pe noi şi să nu cugetăm cele potrivnice lui Dumnezeu. Să luăm aminte ce au pătimit cei ce erau împreună cu noi zidiţi şi cum se împărtăşeau cu noi din dumnezeiasca lumină. Să luăm aminte cum, îndată, din lumină s-au prefăcut în întuneric pentru mândria lor şi din înălţime au fost aruncaţi jos, în adînc. Să luăm aminte, cum a căzut din cer luceafărul cel ce răsărea dimineaţa şi s-a sfărâmat pe pământ“.

După ce a rostit aceste cuvinte, toate cetele îngereşti au început să cânte cântare de laudă. „Deci această conglăsuire a sfinţilor îngeri s-a numit sobor îngeresc, adică luare aminte, o cugetare, o glăsuire, o unire; căci împreună şi cu un glas slăvesc pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, pe Sfânta Treime“. Sfântul Arhanghel Mihail este unul dintre cei care i-au vestit lui Lot pierirea Sodomei şi Gomorei. I s-a arătat lui Iacov când fugea de mânia fratelui său Isav şi a vrăjitorului Valaam, care voia să blesteme poporul Israel. Tot el este cel care a venit şi l-a întărit pe Iosua, fiul lui Navi, înainte de începerea cuceririi Canaanului.

Cât despre Sfântul Arhanghel Gavriil, acesta este binevestitorul Naşterii Domnului şi al celui mai important prooroc: Sfântul Ioan Botezătorul. El i-a tâlcuit proorocului Daniel viziunile. Tot Sfântul Arhanghel Gavriil a vestit naşterea Fecioarei Maria. El a hrănit-o pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu în Sfânta Sfintelor. În Minei se precizează că există mărturii cum că Sfântul Arhanghel Gavriil este cel care a prăvălit piatra de la uşa mormântului Mântuitorului şi a şezut deasupra ei.

În concluzie, Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil sunt îngerii cei mai cunoscuţi nouă şi apar foarte des în textele Sfintei Scripturi. De aceea, trebuie să ne rugăm să ne fie alături în cele ce ne sunt de folos, căci Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, împreună cu toate cetele îngereşti sunt apărătorii noştri, care se străduiesc să ne ajute întru mântuirea noastră.

Pr. Prof. Dr. Ştefan Buchiu, decanul Facultăţii de Teologie din Bucureşti a precizat pentru TRINITAS TV: „În Biserica Ortodoxă Sărbătoarea Sfinţilor Arhangheli are un caracter aparte. Dacă în tot decursul anului îi pomenim pe sfinţi, ne amintim de jertfa lor pentru credinţă, de modelul lor de vieţuire creştină, de data asta ne îndreptăm cu privirea şi ochii minţii spre cer acolo unde sfinţii îngeri slăvesc şi Îl cunosc şi Îl iubesc pe Dumnezeu. Dar ei nu sunt de fapt numai în cer pentru că fac parte din planul de proniere al lumii, al lui Dumnezeu şi ne sunt ocrotitori şi aici pe pământ în chip nevăzut. De aceea, într-un fel şi ei ne sunt modele aşa cum ne sunt sfinţii. Modelul se referă în cazul lor la viaţa curată, de sfinţenie şi de ascultare totală faţă de Dumnezeu. De aceea, s-au şi întărit în bine o dată pentru totdeauna, nu mai pot face răul şi cunosc pe Dumnezeu într-un mod superior oamenilor”.

Ziua de pomenire a Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil are o însemnătate simbolică.

„Să nu uităm că fiecare zi de luni din săptămână este închinată Sfinţilor Îngeri şi nu doar această sărbătoare care s-a orânduit nu întâmplător în ziua a opta din luna a noua cum era la început, arătând pe de o parte ziua a opta veşnicia, căci ei aparţin deja veşniciei, au înveşnicit legătura lor cu Dumnezeu pentru totdeauna, iar pe de altă parte ne aminteşte de cele nouă cete îngereşti, de trei triade, lucru care sigur trimite la Dumnezeu Preasfânta Treime Cel Care i-a făcut pe îngeri aşa cum ne-a zidit şi pe noi şi ne cheamă la o unire sau cum spune Părintele Stăniloae sobornicitate angelo-umană”, a mai menţionat Pr. Ştefan Buchiu.

Peste 1.300.000 de români îşi sărbătoresc onomastica în ziua pomenirii Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil.

Sursa articolului: www.basilica.ro
Sursa foto: www.crestinortodox.ro

La mulţi ani tuturor celor care-şi sărbătoresc astăzi onomastica!