miercuri, 30 noiembrie 2016

10 poze superbe cu câini din diferite locuri ale lumii

Am ales azi 10 poze superbe cu câini, imagini din diferite locuri ale lumii, de pe site-ul 500px.com. A venit vremea episodului 293 din serialul cu fotografii, intitulat "Miercurea fără cuvinte".
Happy Wordless Wednesday!

http://instagram.com/zachallia by Zach Allia on 500px.com


Photo by Zach Allia - http://instagram.com/zachallia

coast dog by Sam Brockway on 500px.com


Sam Brockway - coast dog

Lavender Fields by Alicja Zmysłowska on 500px.com


Alicja Zmysłowska - Lavender Fields

untitled by Alon Goldenberg on 500px.com


Photo by Alon Goldenberg

Best Friends by Dylan Furst on 500px.com


Dylan Furst - Best Friends

Morning Ventures by Lizzy Gadd on 500px.com


Lizzy Gadd - Morning Ventures

Ombre by Tammy Swarek on 500px.com


Tammy Swarek - Ombre

Master Mind by Donnie Curry on 500px.com


Donnie Curry - Master Mind

Love cars by Guðmundur Árnason on 500px.com


Guðmundur Árnason - Love cars

Lavender by Iza Łysoń on 500px.com


Iza Łysoń - Lavender

Copyright © 2016 500px. All rights reserved. All photographs are the properties of the authors.

Serialul cu fotografii "Miercurea fără cuvinte" continuă pe blogul lui Călin Hera.

30 noiembrie: Sfântul Andrei, cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României, Sfântul Ierarh Andrei Şaguna, Mitropolitul Transilvaniei

Sfântul Andrei 30 noiembrie sarbatoare Sfântul Andrei Saguna 30 noiembrie Sfântul Andrei

Sfântul Andrei s-a născut în Betsaida, orăşel pe malul lacului Ghenizaret din Galileea, fiind fiul lui Iona şi fratele lui Simon-Petru. Înainte de a fi Apostol al Domnului, Andrei a fost ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul. Dar, dacă a auzit, a doua zi după Botezul lui Iisus în Iordan, pe dascălul său Ioan, arătând pe Iisus şi zicând: „Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii” (Ioan 1, 29), Sfântul Andrei, lăsându-l pe Ioan, a urmat lui Hristos, zicând fratelui său Petru: „Am găsit pe Mesia, care se tâlcuieşte Hristos” (Ioan 1, 41). Şi astfel, l-a atras şi pe Petru spre urmarea Domnului. Drept aceea, Sfântului Andrei i se mai spune şi Apostolul cel întâi chemat, informează AGENȚIA DE ȘTIRI Basilica.ro.

Din zilele acelea, ca şi ceilalţi Apostoli, Sfântul Andrei a urmat Mântuitorului, însoţindu-L pe drumurile Ţării Sfinte, adăpându-se din izvorul nesecat al dumnezeieştilor descoperiri pe care le aducea Mântuitorul. A fost martor faptelor minunate săvârşite de Domnul, s-a împărtăşit din cuvântul dumnezeiesc, dătător de viaţă, al credinţei celei noi întemeiată de Hristos, şi, mai presus de toate, a văzut Pătimirile Domnului, a plâns moartea Lui pentru noi şi s-a întărit în credinţă, în ziua Învierii.

La rândul ei, Tradiţia Bisericii ne spune că, după Înălţarea Domnului la cer şi după Cincizecime, Apostolii au tras la sorţi şi au mers în toată lumea, pentru propovăduire. Sinaxarele bizantine amintesc că Apostolul cel întâi chemat a propovăduit în Bitinia şi Pont, precum şi în alte ţinuturi ce se află lângă Marea Neagră, ajungând în Sciţia, la Dunăre, unde a zăbovit propovăduind geto-dacilor, romanilor şi grecilor aflaţi atunci acolo. Însemnătatea vestirii Evangheliei la sciţi este sprijinită de faptul că cele mai vechi mărturii amintesc mai ales de această misiune în partea de apus a Pontului Euxin. Astfel, potrivit mărturiilor Sfântului Ipolit al Romei şi ale scriitorilor bisericeşti Origen şi Eusebiu de Cezareea, Sfântul Andrei a predicat sciţilor şi tracilor. Prin Sciţia se înţelege atât Sciţia Mare, adică sudul Ucrainei de astăzi, cât şi Sciţia Mică, adică Dobrogea de astăzi. Plecând din Dobrogea, Sfântul Andrei s-a îndreptat spre miazăzi, punând episcop la Odessos (Varna de astăzi) pe Sfântul Amplie, unul dintre cei 70 de ucenici. A propovăduit de asemenea în Tracia şi la Bizanţ, unde a pus episcop pe Sfântul Stahie, precum şi în Macedonia, unde l-a rânduit episcop pe Sfântul Urban (aceşti trei ucenici ai Sfântului Andrei fiind prăznuiţi la 31 octombrie). Apostolul a străbătut toate aceste locuri nu în grabă, ci zăbovind în fiecare şi răbdând multe împotriviri şi primejdii, dar pe toate biruindu-le cu ajutorul lui Hristos. La urmă a străbătut Elada şi a ajuns în ţinutul Peloponezului, unde pe mulţi i-a adus de la idoli la Hristos. La Patras, lângă Corint, a pus episcop pe Sfântul Stratrocleu şi, din porunca dregătorului Egeat, a primit moarte de mucenic, fiind răstignit pe o cruce de măslin în forma literei X, căreia i s-a spus de atunci „Crucea Sfântului Andrei”. Unii socotesc că Apostolul a pătimit pe vremea împăratului Nero (54-68), dar alţii cred că în timpul lui Domiţian (81-96).

Sfintele sale moaşte au fost mutate la Constantinopol în anul 357, dar capul Sfântului a fost trimis înapoi la Patras în veacul al IX-lea. După cucerirea Constantinopolului de către cruciaţi în anul 1204, moaştele au fost duse în Italia, la Amalfi, iar în 1460 şi capul i-a fost dus la Roma, pentru a nu cădea în mâinile păgânilor. În anul 1964 Vaticanul a trimis înapoi la Patras capul Sfântului, ca semn al frăţietăţii creştine.

Întrucât acest Sfânt Apostol a adus la lumina cunoaşterii lui Hristos pe aceia dintre strămoşii noştri care locuiau în Dobrogea, Biserica Ortodoxă Română îl cinsteşte în mod deosebit, ca întemeietor al ei. În anul 1995 Sfântul Sinod a hotărât înscrierea sărbătorii lui cu cruce roşie în calendar. În anul 1996 capul Sfântului Andrei a fost adus spre închinare la Iaşi şi Galaţi, iar în anul 2011 la Bucureşti, Sibiu şi Alba Iulia.

În februarie 1997, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a proclamat pe Sfântul Apostol Andrei ca Ocrotitor al României, iar în anul 2002 a hotărât ca sărbătoarea lui să devină Sărbătoare Naţională Bisericească. În 2012, Parlamentul României a declarat ziua de pomenire a Sfântului Apostol Andrei – 30 noiembrie, ca sărbătoare legală. Semn al cinstirii neamului nostru faţă de Sfântul Apostol Andrei este şi faptul că noua Catedrală a Mântuirii Neamului poartă hramul Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României, pe lângă hramul Înălţarea Domnului.

Pentru rugăciunile Sfântului Andrei, Apostolul Tău cel întâi chemat, Hristoase Dumnezeule, miluieşte-ne pe noi. Amin.

Sfântul Ierarh Andrei Şaguna aroman sarbatoare 30 noiembrie Sfântul Ierarh Andrei Şaguna aromani celebri machedoni makidoni Sfântul Ierarh Andrei Şaguna vlahi celebri Sfântul Ierarh Andrei Şaguna 30 noiembrie

Sfântul Ierarh Andrei Şaguna s­-a născut din părinţi temători de Dumnezeu, ai căror strămoşi erau „vlahi” sau „aromâni”, vieţuitori în Balcani, care, din cauza stăpânirii turceşti, în veacul al XVIII­-lea, s­-au refugiat în câteva ţări creştine, din Imperiul Austriac, notează AGENȚIA DE ȘTIRI Basilica.ro.
Familia Şaguna când, din voia lui Dumnezeu, a adus pe lume pe Anastasie, viitorul sfânt ierarh al Ardealului, se găsea în oraşul Mişcolţ, în nord-­estul Ungariei. Era în preajma Crăciu­nului din anul mântuirii 1808. Vrednica sa mamă, Anastasia, a dat pruncului nou-­născut numele ei, care înseamnă „înviere”. După ce a venit pe lume Anastasie, la câţiva ani tatăl său a plecat la cele veşnice. Astfel, Anastasia Şaguna se regăseşte în faţa necazurilor vieţii cu trei copii: Evreta, Ecaterina şi Anastasie, rămaşi orfani de tată. Înfruntând mari lipsuri materiale, a reuşit să facă din ei oameni crescuţi în frică de Dumnezeu, păstrători ai sfintelor predanii ortodoxe. Anastasie a fost dat să înveţe la cele mai bune şcoli ale timpului: şcoala primară „greco-­valahă” din Mişcolţ, întreţinută de parohia aromânească de acolo, gimnaziul „inferior” din Mişcolţ, gimnaziul „superior” (liceul) din Pesta (azi Budapesta), apoi la Universitatea din acel oraş, unde a făcut studii strălucite de Filosofie şi Drept. La terminarea studiilor, tânărului Anastasie i se deschidea în faţă o frumoasă carieră de avocat, judecător sau profesor. Însă la îndemnul evlavioasei sale mame, a plecat la Vârşeţ (în Banatul sârbesc de azi) şi s-­a înscris la Seminarul teologic româno-sârb de acolo. La absolvire intră ca frate în mănăstirea sârbească Hopovo, unde, la nici 25 de ani, a cerut să fie tuns în monahism. A primit numele Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat. Era un călugăr învăţat, cu studii de drept, filosofie şi teologie, bun cunoscător al limbilor română (inclusiv dialectul aromân), maghiară, germană, sârbă, greacă, latină şi slavonă. Cu toate acestea, noul ostaş în slujba Domnului Hristos s-­a ostenit întru smerenie şi asculta­re desăvârşită, lucrând cu timp şi fără timp în împlinirea virtuţilor, sporind în evlavie şi rugăciune curată, desăvârşindu-se duhovniceşte şi înălţându­-se, prin cunoaştere, către asemănarea cu Dumnezeu. A fost apreciat foarte mult de ierarhii ortodocşi sârbi, care l-au rugat să părăsească liniştea mănăstirii şi să activeze în cadrul Mitropoliei de la Carloviţ. Făcând ascultare, împlineşte această chemare şi, timp de 13 ani, activează ca rector, asesor (consilier) mitropolitan, profesor de seminar şi ca egumen la patru mănăstiri sârbeşti (Iazak, Beşenovo, Hopovo şi Covil). În vara anului 1846 mitropolitul de la Carloviţ l-­a numit „vicar general” al Episcopiei româneşti vacante a Transilvaniei, cu sediul la Sibiu; în decembrie 1847 „soborul” protopopilor ardeleni l-­a propus ca episcop, fiind confirmat de Curtea imperială din Viena şi hirotonit arhiereu de către mitropolitul din Carloviţ în Duminica Tomii a anului 1848. Chiar în ziua hirotonirii a plecat spre Sibiu, unde poporul român ortodox îl aştepta ca pe un izbăvitor. S-a implicat direct şi cu multă dăruire în toate acţiunile de reabilitare a identităţii culturale şi spirituale a naţiunii românilor ardeleni, pe primul loc fiind recunoaşterea lor ca „naţiune” egală în drepturi cu maghiarii, saşii şi secuii şi desfiinţarea iobăgiei. În plan bisericesc Mitropolitul Andrei Şaguna a luptat cu mult curaj, timp de 15 ani, pentru ieşirea Bisericii româneşti din Ardeal de sub jurisdicţia Mitropoliei sârbeşti de la Carloviţ, sub care a fost aşezată în mod abuziv de Curtea imperială de la Viena. Lupta lui a fost încununată de izbândă în decembrie 1864, când s-­a aprobat restaurarea vechii Mitropolii a Ardealului (desfiinţată în 1701 de autorită­ţile de stat de atunci), iar Andrei Şaguna a devenit arhiepiscop al Sibiului şi mitropolit al românilor din Ardeal, Banat şi „părţile de vest” (Crişana). El a întocmit apoi o lege de organizare, cunoscută sub numele de Statutul organic, aprobată de un Congres naţional­ bisericesc în anul 1868, prin care se prevedea autonomia Bisericii sale faţă de stat, dar şi participarea laicilor la conducerea vieţii bisericeşti, în probleme administrative şi economice. Biserica din Ardeal s-a condus după acest statut până în anul 1925, dar principiile lui de bază s-­au păstrat şi în Statutele următoare până azi. Mitropolitul Andrei a fost un adevărat „ctitor” al învăţământului şi culturii româneşti din Ardeal. El a reorganizat vechea şcoală teologică de la Sibiu ca un Institut teologic ­pedagogic, cu două „secţiuni”, în care se pregăteau viitorii preoţi, dar şi învăţătorii celor aproximativ 800 de şcoli primare din Ardeal, îndrumate de Biserică (mai mult de jumătate fiind înfiinţate în timpul lui). Tot el a întemeiat Gimnaziul cu opt clase din Braşov (actualul Colegiu „Andrei Şaguna”), un Gimnaziu la Brad, în judeţul Hunedoara, o şcoală „reală­ comercială” în Braşov, a iniţiat cursuri pentru neştiutorii de carte în fiecare parohie. La Sibiu a înfiinţat o „tipografie diecezană”, în care s-­au tipărit ziarul „Telegraful Român” (din ianuarie 1853 până azi, în mod neîntrerupt), „Calendarul” eparhial (numit azi „Îndrumătorul bisericesc”, din 1852 până azi), o serie de manuale pentru şcolile primare, dar şi manuale pentru învăţământul teologic (unele scrise de el însuşi), toate cărţile de slujbă, unele în mai multe ediţii, o nouă ediţie a Bibliei, în 1856­1858 şi multe altele. Tot Şaguna a fost acela care a obţinut acordul autorităţilor pentru înfiinţarea Asociaţiunii transilvane pentru literatura şi cultura poporului român (ASTRA). A acordat burse, din fondurile Arhiepiscopiei, unor tineri care urmau studii gimnaziale şi universitare, din rândul cărora s-­a format elita intelectuală a Ardealului de altădată. El a organizat actuala reşedinţă mitropolitană din Sibiu, a ctitorit biserica din Guşteriţa (azi cartier al Sibiului) şi a îndemnat preoţii şi credincioşii să contribuie cu banii şi braţele la ridicarea unor biserici şi clădiri şcolare. Intenţiona să zidească o catedrală în Sibiu, dar nu a reuşit să strângă banii necesari pentru începerea lucrărilor. A fost un ales rugător şi postitor, un desăvârşit liturghisitor, predicator şi păstor de suflete, care a păstrat în permanenţă legătura cu clerul şi credincioşii. A trecut la cele veşnice la 16/28 iunie 1873, fiind îngropat lângă biserica mare din Răşinari, aşa cum a rânduit el însuşi prin testament, fiind prohodit de un singur preot, „fără predică şi fără pompă”. Cu toată smerenia lui, cu adevărat călugărească, poporul drept-credincios l­a cinstit cum se cuvine şi după moarte, socotindu­-l între cei mai de seamă ierarhi pe care i­-a avut Ardealul. Sfântul Sinodal Bisericii Ortodoxe Române l-­a trecut în rândul Sfinţilor în anul 2011, rânduindu-i pomenirea în ziua de 30 noiembrie. Pentru ale lui sfinte rugăciuni, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluieşte­-ne pe noi. Amin.

Sursa: 30 M Sf. Andrei, cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României, Sf. Ier. Andrei Şaguna, Mitropolitul Transilvaniei, Sf. Ier. Frumentie, Episcopul Etiopiei (Dezlegare la peşte)
Autor: Gheorghe Anghel, 30.11.2016
http://basilica.ro/30-m-sf-andrei-cel-intai-chemat-ocrotitorul-romaniei-sf-ier-andrei-saguna-mitropolitul-transilvaniei-sf-ier-frumentie-episcopul-etiopiei-dezlegare-la-peste/

Sursa foto 1: www.ziarullumina.ro
Sursa foto 2: www.doxologia.ro

La mulţi ani tuturor celor care îşi sărbătoresc astăzi onomastica!

marți, 29 noiembrie 2016

MELODIE NOUĂ: Puya - "Du-te, vino" cu Vescan şi Ligia (2016). Xsession MusicVlog 2, versuri, videoclip nou, piesă oficială

2016 Puya Du-te vino cu Vescan si Ligia melodie noua Puya Du-te vino cu Vescan si Ligia versuri piesa noua Puya Du-te vino featuring Vescan si Ligia ultima melodie a lui puya feat vescan du-te vino Puya si Vescan feat Ligia Du-te vino noul cantec ultimul single noul hit Vescan si Ligia youtube
Puya - Du-te vino cu Vescan si Ligia (piesa noua, videoclip, new single 2016)/ Xsession MusicVlog 2/ Foto Facebook Puya © Scandalos Music

Puya, Vescan şi Ligia au lansat oficial o nouă melodie, "Du-te, vino", însoţită de videoclipul cântecului marţi, 29 noiembrie 2016, pe YouTube. Piesa "Du-te, vino" este produsă de Mihai Boldea (Mahia Beldo, Scandalos Music). Muzica a fost compusă de Claudiu Polk (Doddy) şi Mihai Boldea (Mahia Beldo), iar Dragoş Gărdescu (Puya), Daniel Leonard Vescan (Vescan) şi Claudiu Polk (Doddy) au scris versurile. Regia clipului noului single îi aparţine lui Claudiu Stan (Vision Production).
Cântecul "Du-te, vino" face parte din proiectul Xsession MusicVlog 2, în fiecare săptămână urmând a fi lansată o nouă piesă pe canalul oficial de YouTube Music Expert Records. Primele trei melodii prezentate publicului din acest proiect muzical sunt "Pagini de istorie", interpretată de Puya cu Ligia, Vescan şi Mahia Beldo, "Fraiero" (Ligia featuring Vescan) şi "Unii se fac ca plouă" (Puya feat. Andrei Vitan).
Pe 25 martie 2016 începea Xsession MusicVlog 1 cu melodia "Pasiune", intepretată de Puya, Elena Ionescu (ex-Mandinga) şi Vescan. Celelalte piese din seria de înregistrări Xsession MusicVlog 1 au fost prezentate ulterior: "Las-o..." (Vescan featuring Florin Ristei), "Nu oferi", cântată de Anastasia, "Mâine e o nouă zi" (Puya cu Anastasia), "În curtea şcolii" (Puya şi Anastasia), "Minciuna mă omoară" (Mellina), "Cu talent" (Puya şi Anastasia Sandu), "1000 de motive" (Ester feat. Phelipe), "Scandalos" (Puya featuring Elena Ionescu), "Tic-Tac" (Vescan feat. Mahia Beldo) şi "Baeram" (Puya şi Vescan).
Vizionare plăcută!

Puya - Du-te Vino (cu Vescan si Ligia). New Song, New Video 2016, Xsession 2 Version© 2016 Xsession 2
Piesa noua produsa de: Mihai Boldea (Mahia Beldo, Scandalos Music)
Text: Dragos Gardescu (Puya), Daniel Leonard Vescan (Vescan), Claudiu Polk (Doddy)
Muzica: Claudiu Polk (Doddy), Mihai Boldea (Mahia Beldo)
Mix: Mihai Beldo (Scandalos Music)
Master: Bunicu' Magic
Productie video: Claudiu Stan (Eu sunt Vision)

Lyrics Versuri Puya - Du-te, vino (cu Vescan si Ligia) || Xsession2 Version

PUYA
Ba ne certam, ba ne-mpacam...
E-un du-te vino, vino iubi hai sa ne separam!
Ba ne iubim, ba ne-njuram,
Copiii se uita la noi, hai sa terminam!

Acelasi film ruleaza iar,
Scandal dupa scandal,
Nimeni n-are curaj sa puna stop,
E in zadar!
Ba plec io, ba tu, ba eu cu alta,
Ba tu cu altu, asta ne-a fost soarta...
Nepotrivire de caracter, ce sa mai sper?!
Dupa 10 ani impreuna e cam la fel...
Acelasi dans fara balans,
Nici macar vacantele nu mai au haz!

LIGIA
Du-te, vino
Du-te, vino
Du-te, vino

Du-te, du-te vino
Du-te, du-te vino
Du-te, du-te vino

VESCAN
De parca n-am probleme,
Nu stiam ce mai lipseste,
Dupa o zi grea sa-mi zici tu ce te nemultumeste...
Care cat iubeste printre datorii si rate,
Care cat mai poate pana ne sufoca toate...
Du-te, du-te nu te opresc ca altadata,
Ca nu mai pot sa vad actorie prost jucata.
Du-te, du-te da' te rog sa ramai plecata,
Eu zic sa te mai intorci ...niciodata!
M-am saturat s-aud liniste la masa
Si-am ajuns sa-mi fie dor de tine cu tine prin casa...
Si vrei cuvinte mari, sa te port mereu in gand
Ca cica altfel pleci, dar cand te tii de cuvant?

LIGIA
Du-te, vino
Du-te, vino
Du-te, vino

Du-te, du-te vino
Du-te, du-te vino
Du-te, du-te vino

Ce-i in capul tau?!
Ti-am oferit absolut tot...
Ce-i in capul tau?!
Mai mult de-atat chiar nu mai pot...

Du-te, vino
Du-te, vino
Du-te, vino

Du-te, du-te vino ..................

by MusicExpertRecords (YouTube), 29 nov. 2016

Sursa foto (Photo Courtesy), postarea despre cea mai noua melodie lansata de Puya - Du-te vino featuring Vescan si Ligia (piesa noua, videoclip nou, new song 2016): Puya © Scandalos Music (Facebook) - www.facebook.com/puyaoficial/.

MELODIE NOUĂ: Dorian feat. Shift - "Am, iubito" (2016). PIESĂ OFICIALĂ, VERSURI, VIDEOCLIP NOU

Dorian Micu şi rapperul Shift au lansat o nouă melodie, "Am, iubito", şi videoclipul oficial al cântecului luni, 28 noiembrie 2016, pe YouTube. Piesa "Am, iubito" şi clipul noului single sunt produse de HaHaHa Production, muzica fiind compusă de Florin Boka (F3enom), Dorian Micu, Andrei Mihai şi Lucian Nagy. Versurile au fost scrise de către Dorian Micu şi Gabriel Mihai Istrate, Shift pe numele scenic. Regia videoclipului îi aparţine lui Ionuț Trandafir (Trandafilm).
Cântecul "Am, iubito" face parte din E.P. -ul cu acelaşi nume, lansat oficial ieri, care poate fi ascultat integral AICI (playlist), pe canalul de YouTube HaHaHa Production.
"Sunt un om crescut cu foarte multe genuri muzicale. Lucrurile pe care le-am apreciat cel mai mult la arta pe care o consum sunt simbolurile și mesajul. «Am, iubito» este o selecție de melodii care descriu momente și stări, unde atmosfera e cheia.
Privesc acest material ca un soundtrack pentru noapte sau un soundtrack bun pentru momentele descrise în piese. Sper că cei care ascultă acest album să se bucure de metaforă și să savureze acel «A-HA!» moment #lionz", a spus Dorian Micu despre noul E.P., potrivit site-ului www.hahahaproduction.com.
Vizionare plăcută!

Dorian feat. Shift - Am, iubito [Official Video HD] New Single 2016Am, iubito - Dorian featuring Shift [Official Video HD] New Song 2016
Piesa “Am, iubito” da numele noului EP lansat de Dorian. Materialul este un soundtrack de noapte, o selectie de melodii care descriu momente si stari, unde atmosfera e cheia.
Asculta EP-ul pe Zonga: http://zng.ro/FNml/OqFpyEESFy
Dorian Playlist: https://goo.gl/y5aV5f
Creat de HaHaHa Production®:
Artiști interpreți: Dorian, Shift
Muzica: Florin Boka (F3enom), Dorian Micu, Andrei Mihai, Lucian Nagy
Text: Dorian Micu, Gabriel Mihai Istrate
Video: Ionuț Trandafir (Trandafilm)

Versuri/Lyrics:

Stiu ce vrea, si de ce m-a sunat
Ii spun am, iubito, haide ca am, iubito
O-astept sa vina, chiar si cu noaptea-n cap
Stie ca am iubit-o, pe ea am iubit-o

Se activeaza doar noaptea
Cand s-a topit si gheata din ultimul pahar
Asa o arde ea noaptea,
Cu-n zambet larg pe buze si cu ochii rosii iar
O recunosc
O vad peste tot
Si nici ea nu ma lasa sa o uit deloc, nu
Nu vreau s-o chem
Da ea un semn
In medie 6 nopti din 7 ne vedem, yeah.

Stiu ce vrea, si de ce m-a sunat
Ii spun am, iubito, haide ca am, iubito
O-astept sa vina, chiar si cu noaptea-n cap
Stie ca am iubit-o, pe ea am iubit-o x2

Stiu ce-a fost
Si cum s-a consumat
Ii spuneam iubito,
Ca stiu cum am simtit-o
N-are rost
Sa fie complicat
Ii spuneam iubito,
Da' si-altii au iubit-o
Vine si pleaca
Ca n-are stare
E parfumata, n-are rabdare
Se arde repede si-apoi dispare
Condimentata, piper si sare
Se-activeaza iti da activitate
Cand lipseste simti captivitate
Cade cortina se stinge lumina si ea eroina Woop Woop

Stiu ce vrea, si de ce m-a sunat
Ii spun am, iubito, haide ca am, iubito
O-astept sa vina, chiar si cu noaptea-n cap
Stie ca am iubit-o, pe ea am iubit-o x2

by HaHaHa Production (YouTube), 28 nov. 2016

Detalii despre piesa noua gasiti aici: www.hahahaproduction.com/news/asculta-dorian-iubito/.

Click pe linkuri daca vrei sa vezi PIESĂ NOUĂ: Andra - "Floare de nu mă uita" feat. Dorian (2016), VIDEOCLIP NOU, MELODIE OFICIALĂ! si PIESĂ NOUĂ: Giulia feat. Shift - "Ce-a fost a fost" (2016), MELODIE OFICIALĂ, AUDIO, SINGLE NOU!

MELODII NOI: Viţa de Vie - "Metaforă de toamnă" ("Până în zori"), Viţa de Vie - "Hai încearcă" (feat. Cosmin Lupu & Planet H). VERSURI, PIESE OFICIALE (2016)

2016 melodii noi Vita de Vie Metafora de toamna Pana in zori versuri melodie noua Vita de Vie Hai incearca feat Cosmin Lupu & Planet H versuri lyrics vita de vie adrian despot metafora de toamna versuri New Song 2016 vita de vie piesa noua 2016 versuri hai incearca vita de vie youtube official songs ultima melodie a trupei Vita de Vie Hai incearca feat. Cosmin Lupu & Planet H New Song 2016

Trupa rock Viţa de Vie a lansat oficial două melodii noi, "Metaforă de toamnă" ("Până în zori") şi "Hai încearcă" (feat. Cosmin Lupu & Planet H), sâmbătă, 29 octombrie 2016, în format audio pe YouTube. Piesele "Metaforă de toamnă" şi "Hai încearcă" sunt produse de VdV Music.
Adrian Despot a compus muzica şi versurile noului cântec "Metaforă de toamnă". Piesa "Hai încearcă" este compusă de Paul Opriş, Adrian Despot şi Cezar Popescu, textul fiind scris de Adrian Despot.
Ambele melodii se află pe prima parte a noului album al formaţiei Viţa de Vie, intitulată "ȘASE (+)", care a fost lansată pe 29 octombrie 2016, sub egida Universal Music România în cadrul unui concert extraordinar la Arenele Romane din Bucureşti. A doua parte a C.D.-ului "Șase/Șase" va fi lansată pe 20 mai 2017.
"ȘASE (+)" conţine 6 piese: "Luna şi noi", "Pe plajă-n Vamă la 5", "Inimi surde", "Somn ușor - Join the Band", "Metaforă de toamnă" şi "Hai încearcă" (featuring Cosmin Lupu - Days of Confusion şi Planet H). Primele trei cântece au fost lansate recent și ca single-uri oficiale de trupa Viţa de Vie.
Audiţie plăcută!

Vita de Vie - Metafora de toamna (Pana in zori). New Single 2016Metafora de toamna / Vita de Vie // Sase (+)
2016 @ VdVmusic / Universal Music Romania

Versuri/Lyrics

Suflete hranite de-a valma din tava cu jar,
Aripi adormite de minte, date cu var,
Imagini fara inteles, vorbe ascunse-n perdea
Si strigatul de lupta al mintii cu inima mea.

Intr-un colt uitat de lume, singur ma retrag,
Il astept pe cel ce nu e, pregatit sa trag.

Pana in zori de zi, pana nu vom mai sti
Care din noi e vanatul, ca amandoi parca am fi,
Pana in zori de zi, pana vom deveni
Unul si-acelasi de-odata, e ultima data, sa stii.
Pana in zori!

Patru anotimpuri, trei parca sunt in zadar,
E toamna dupa toamna, toamna si toamna iar
Cuvintele se-neaca acum, arse de gustul amar
De toamna dupa toamna, toamna si toamna iar

Intr-un colt uitat de lume, singur ma retrag,
Il astept pe cel ce nu e, pregatit sa trag.

Pana in zori de zi, pana nu vom mai sti
Care din noi e vanatul, ca amandoi parca am fi,
Pana in zori de zi, pana vom deveni
Unul si-acelasi de-odata, e ultima data, sa stii.
Pana in zori!

Adrian Despot - voce, chitara, bodhran, percutie
Sorin "Pupe" Tanase - tobe
Cezar Popescu - chitara
Adrian Ciuplea - bass
Mihai Ardelean - keys
Muzica si text: Adrian Despot
Inregistrat si mixat @ VdVmusic Studio de Sorin "Pupe" Tanase si Adrian Despot
Mastering : Cristian Varga @ Master Vargas NYC
Producator : Adrian Despot
Grafica: Agi @ Graphic Skull http://grafic-skull.com/
Precious help: Ekous
Big hug : Ekous, UMR family
http://www.facebook.com/vitadevie

by Vita de Vie (YouTube), 29 oct. 2016

Vita de Vie - Hai incearca (feat. Cosmin Lupu & PlanetH). New Song 2016Hai incearca / Vita de Vie // Sase (+)
2016 @ VdVmusic / Universal Music Romania

Versuri/Lyrics

Ieri mi-am spus ca este ultima zi, de maine am sa m-opresc,
Azi, cu gandul la ideea de-a fi, ma caut si nu ma gasesc.
Ma ascund de o vreme pe fundul unui pahar, asteptand senin
Picatura de gratie, ultimul strop cu har sa ma faca plin.

Hai incearca sa te vezi prin ochii mei,
Ratacit pe-acelasi drum / te cauti in noapte amagit de sopate si fum.
Hai incerca, stiu ca poti si stiu ca vrei,
Fa ceva, incepe-acum.

Stai in banca ta si nu deranjezi, asa ai fost invatat
N-ai motive sa te ingrijorezi, gura mica si-ai scapat.
Tine-ti ochii-n pamant si visele la un loc,
Sa nu zboare cumva,
Tine-ti mainile-acasa, asta nu-i un joc,
E viata ta.

Hai incearca sa te vezi prin ochii mei,
Ratacit pe-acelasi drum / te cauti in noapte amagit de soapte si fum
Hai incerca, stiu ca poti si stiu ca vrei,
Fa ceva, incepe-acum.

Adrian Despot - voce, chitara
Cosmin Lupu - voce
Sorin "Pupe" Tanase - tobe
Cezar Popescu - chitara, voce
Adrian Ciuplea - bass
Mihai Ardelean - keys
Paul Opris - programari, keys
Muzica: Paul Opris/Adrian Despot/Cezar Popescu
Text: Adrian Despot
Inregistrat si mixat @ VdVmusic Studio de Sorin "Pupe" Tanase si Adrian Despot
Mastering : Cristian Varga @ Master Vargas NYC
Producator : Cezar Popescu/Adrian Despot
Grafica: Agi @ Graphic Skull http://grafic-skull.com/
Precious help: Ekous
Big hug: UMR family

by Vita de Vie (YouTube), 29 oct. 2016

Sursa foto (Photo Courtesy): Vița de Vie (Facebook) - www.facebook.com/vitadevie/

luni, 28 noiembrie 2016

MELODIE NOUĂ: Damian & Brothers feat. Sore, Giulia, Jazzy Jo, Sergiu Ferat şi Vlad Popescu - "Ursărie maximă" (2016). VERSURI, PIESĂ OFICIALĂ, SINGLE NOU, VIDEOCLIP

2016 Damian Draghici & Brothers Ursarie maxima versuri melodie noua Damian & Brothers feat Sore, Giulia, Jazzy Jo, Sergiu Ferat & Vlad Popescu Ursarie maxima piesa noua videoclip noul single Damian & Brothers feat. Sore, Giulia, Jazzy Jo, Sergiu Ferat & Vlad Popescu - Ursarie maxima melodii noi 2016 Damian & Brothers feat. Sore, Giulia, Jazzy Jo, Sergiu Ferat & Vlad Popescu - Ursarie maxima youtube new song Damian & Brothers feat. Sore, Giulia, Jazzy Jo, Sergiu Ferat & Vlad Popescu - Ursarie maxima new single new video  Damian & Brothers feat. Sore, Giulia, Jazzy Jo, Sergiu Ferat & Vlad Popescu - Ursarie maxima versuri lyrics official video Damian & Brothers feat. Sore, Giulia, Jazzy Jo, Sergiu Ferat & Vlad Popescu - Ursarie maxima
Damian & Brothers feat. Sore, Giulia, Jazzy Jo, Sergiu Ferat & Vlad Popescu - Ursarie maxima (piesa noua, melodie oficiala, versuri/lyrics, single nou, new song 2016)/ Foto Facebook Damian Draghici & Brothers

Trupa Damian & Brothers, Sore, Giulia, Jazzy Jo, Sergiu Ferat şi Vlad Popescu au lansat oficial o nouă melodie, "Ursărie maximă", odată cu un videoclip luni, 28 noiembrie 2016, pe canalul de YouTube MediaPro Music. Piesa "Ursărie maximă" a fost produsă de către Damian Drăghici şi HaHaHa Production pentru Universal Music Romania şi Gypsy Productions Romania. Vlad Popescu şi Florin Boka s-au ocupat de aranjamentul orchestral, iar clipul noului single a fost creat de Robert Obert. Muzica a fost compusă de către Damian Drăghici, Vlad Popescu şi Florin Boka, iar versurile au fost scrise de Vlad Popescu şi Felicia Donose.
Cântecul "Ursărie maximă" se află pe noul album aniversar "Gypsy Rock. Change or Die" care a fost lansat de către Damian & Brothers pe 11 noiembrie 2016. Din acelaşi C.D. au fost promovate recent pe YouTube piesa "În staţie la Lizeanu", interpretată de către formaţia Damian & Brothers feat. Smiley, melodia "Lume, lume" (Damian & Brothers feat. Andra şi Cabron) şi cântecul "Hopai Diri Da" (Damian & Brothers featuring Feli).
Vizionare şi audiţie plăcute!

Damian & Brothers feat. Sore, Giulia, Jazzy Jo, Sergiu Ferat & Vlad Popescu - Ursarie maxima (New Single 2016, Official Video)Damian & Brothers featuring Sore, Giulia, Jazzy Jo, Sergiu Ferat & Vlad Popescu - Ursarie maxima (graphic video, new song 2016)
Producatori generali: Universal Music Romania & Gypsy Productions Romania
Producatori executivi: Damian Draghici & HaHaHa Production
Muzica: Damian Draghici, Vlad Popescu, Florin Boka
Aranjamente: Vlad Popescu, Florin Boka
Text: Vlad Popescu, Felicia Donose
Artwork & Grafica: Robert Obert

Versuri/Lyrics:

Ursărie maximă
Ursărie maximă

Din bătrâni se spune că
Tre’ sa fii vesel pân’ se-ntunecă
Și când se întunecă
Niciun fel de panică
Din palate până pe maidan

Pomii de se clatină
Da’ frunzele se scutură
Lumea le adulmecă
Vai de mine panică
Ascunse prin macadam
Vino mai aproape ca să vezi ce am

Și nu e loc de glume cu ursu’ că nu le gustă
Și imediat te simte dacă ai mintea îngustă
Face ce vrei tu doar fiindcă are frică de cușcă
Dar știi că e mare belea dac-a ieșit din cușcă

Ursărie maximă
Ursărie maximă

Ursărie maximă
Ursărie maximă

Am un trip bun, bine definit, dat draqu’
În stație la Lizeanu nu mai știu unde mi-e capu’
Toți vor să vadă ce-ascund în ladă
Vezi tu, tată, de-aia n-are ursu’ coadă
Mare plan, brigadă cu Damian
Fratele mare titan ca împăratul Iulian
Șaman urban
Vrăjitor ca Șaruman
Șaraiman, Șaraiman
Mare ca pe Caraiman

Și nu e loc de glume cu ursu’ că nu le gustă
Și imediat te simte dacă ai mintea îngustă
Face ce vrei tu doar fiindcă are frică de cușcă
Dar știi că e mare belea dac-a ieșit din cușcă

Ursărie maximă
Ursărie maximă

Ursărie maximă
Ursărie maximă

Hai frate Damiane, zi!

Ursar maxim
Ursar style
Ursar initiator
Ursărie maximăăăăă

Ursărie maximă
Ursărie maximă

(P) & (C) Universal Music Romania & Gypsy Productions Romania

by MediaProMusic (YouTube), 28 nov. 2016

Lista pieselor - "Gypsy Rock. Change or Die" - Damian & Brothers (album nou):
01. Saraiman feat. Dan Bittman & DOC
02. Araclema feat. Lora
03. Hopai Diri Da feat. Feli
04. Mama mea e florareasa feat. Loredana & Connect-R
05. Lume, lume feat. Andra & Cabron
06. Da mama cu biciu-n mine feat. Stefan Banica
07. In statie la Lizeanu feat. Smiley
08. Ma dusei sa trec la Olt feat. Cristina Balan
09. Mona feat. Delia
10. Damigeana / Uite-asa as vrea sa mor feat. Cornel Ilie (Vunk)
11. La Chilia-n port feat. Zdob si Zdub
12. Constantine, Constantine feat. Sergiu Ferat & Grasu XXL
13. Johnny / Sanie cu zurgalai feat. Alina Eremia
14. Cine-a pus carciuma-n drum feat. Delia, Omu' iubit & Dorian
15. Ursarie maxima feat. Sore, Giulia, Sergiu Ferat, Jazzy Jo & Vlad Popescu
16. Pana cand nu te iubeam feat. Blue Noise
Sursa: http://carturesti.ro/muzica/gypsy-rock-1040191

Sursa foto (Photo Courtesy), postarea despre cea mai noua melodie lansata de trupa Damian Draghici & Brothers feat. Sore, Giulia, Jazzy Jo, Sergiu Ferat & Vlad Popescu - Ursarie maxima (piesa noua oficiala, new single 2016, new song): Damian Draghici & Brothers (Facebook) - www.facebook.com/damiandraghici/.

duminică, 27 noiembrie 2016

Te cunosc de undeva!: Dima Trofim "se transformă" în Ionuț Fulea - "Câte fete ardelene" (Sezonul 10, ediţia 12, VIDEO NOU, 26.11.2016)

Dima Trofim "s-a transformat" în Ionuț Fulea în a 12-a ediţie din sezonul 10 de la emisiunea "Te cunosc de undeva!". Dima Trofim a cântat excelent melodia populară "Câte fete ardelene" în show-ul de televiziune difuzat de Antena 1 sâmbătă seară, 26 noiembrie 2016.
Vizionare plăcută!

Dima se transformă în Ionuț Fulea - "Câte fete ardelene" (NEW VIDEO 2016)Vezi ediția integrală pe ANTENAPLAY: http://goo.gl/fQnIoj. În cadrul celei de-a XII-a ediţii din sezonul X de la "Te cunosc de undeva!", Dima a cântat melodia interpretată de Ionuț Fulea - "Câte fete ardelene"., Te cunosc de undeva!, Antena 1, 26-11-2016
by Te Cunosc De Undeva (YouTube), 26 nov. 2016

Culise: Dima se pregătește să devină Ionuț Fulea


Vezi ediția integrală pe ANTENAPLAY: http://goo.gl/fQnIoj. Ionuț Fulea este personajul pe care îl interpretează Dima în cadrul celei de-a XII-a ediţii a sezonului X de la "Te cunosc de undeva!"., Te cunosc de undeva!, Antena 1, 26-11-2016
by Te Cunosc De Undeva (YouTube), 26 nov. 2016

Te cunosc de undeva!: Nico "se transformă" în Gabi Luncă - "Omul bun n-are noroc" (Sezonul 10, ediţia 12, VIDEO NOU, 26.11.2016)

2016 te cunosc de undeva Nico Gabi Lunca Omul bun n-are noroc youtube video nico Te cunosc de undeva Nicoleta Matei Gabi Luncă Omul bun n-are noroc te cunosc de undeva editia 12 26 noiembrie 2016 youtube sezonul 10 te cunosc de undeva editia 12 castigator serban copot antena 1 youtube tcdu nicoleta matei 2016
Nico (Gabi Luncă) - "Omul bun n-are noroc" (Te cunosc de undeva!, Photo Courtesy of Antena 1, video nou, 26.11.2016, editia 12)/ Foto Facebook Nico Matei Page Official

Nicoleta Matei "s-a transformat" în Gabi Luncă în a 12-a ediţie din sezonul 10 de la emisiunea "Te cunosc de undeva!". Nico a cântat excelent melodia "Omul bun n-are noroc" în show-ul de televiziune difuzat de Antena 1 sâmbătă seară, 26 noiembrie 2016.
Vizionare plăcută!

Nico se transformă în Gabi Luncă - "Omul bun n-are noroc" (NEW VIDEO 2016)Vezi ediția integrală pe ANTENAPLAY: http://goo.gl/fQnIoj. În cadrul celei de-a XII-a ediţii din sezonul X de la "Te cunosc de undeva!", Nico a cântat melodia interpretată de Gabi Luncă - "Omul bun n-are noroc"., Te cunosc de undeva!, Antena 1, 26-11-2016
by Te Cunosc De Undeva (YouTube), 26 nov. 2016

Te cunosc de undeva!: Amna "se transformă" în Nicola - "Îți mulțumesc" (Sezonul 10, ediţia 12, VIDEO NOU, 26.11.2016)

2016 te cunosc de undeva Amna Nicola Îți mulțumesc video nou tcdu amna 2016 sezonul 10 te cunosc de undeva amna nicola editia 12 sezonul 10 26 noiembrie 2016 tcdu youtube antena 1 Amna Nicola Îți mulțumesc youtube te cunosc de undeva noiembrie 2016
Amna (Nicola) - "Îți mulțumesc" (Te cunosc de undeva!, Photo Courtesy of Antena 1, video nou, 26.11.2016, editia 12)/ Foto Facebook Amna Official

Amna "s-a transformat" în Nicola în a 12-a ediţie din sezonul 10 de la emisiunea "Te cunosc de undeva!". Amna a cântat excelent melodia "Îți mulțumesc", compusă de Mihai Alexandru, în show-ul de televiziune difuzat de Antena 1 sâmbătă seară, 26 noiembrie 2016.
Vizionare plăcută!

Amna se transformă în Nicola - "Îți mulțumesc" (NEW VIDEO 2016)Vezi ediția integrală pe ANTENAPLAY: http://goo.gl/fQnIoj. În cadrul celei de-a XII-a ediţii din sezonul X de la "Te cunosc de undeva!", Amna a cântat melodia interpretată de Nicola - "Îți mulțumesc"., Te cunosc de undeva!, Antena 1, 26-11-2016
by Te Cunosc De Undeva (YouTube), 26 nov. 2016

Culise: Amna se pregătește să devină NicolaVezi ediția integrală pe ANTENAPLAY: http://goo.gl/fQnIoj. Nicola este personajul pe care îl interpretează Amna în cadrul celei de-a XII-a ediţii a sezonului X de la "Te cunosc de undeva!"., Te cunosc de undeva!, Antena 1, 26-11-2016
by Te Cunosc De Undeva (YouTube), 26 nov. 2016

Te cunosc de undeva!: Dorian Popa "se transformă" în J. Yolo - "E bine, bine" (Sezonul 10, ediţia 12, VIDEO NOU, 26 noiembrie 2016)

Dorian Popa "s-a transformat" în J. Yolo în a 12-a ediţie din sezonul 10 al emisiunii "Te cunosc de undeva!". Dorian Popa a cântat excelent melodia "E bine, bine" în show-ul de televiziune difuzat de Antena 1 sâmbătă seară, 26 noiembrie 2016.
Vizionare plăcută!

Dorian Popa se transformă în J. Yolo - "E bine, bine" (NEW VIDEO 2016)Vezi ediția integrală pe ANTENAPLAY: http://goo.gl/fQnIoj. În cadrul celei de-a XII-a ediţii din sezonul X de la "Te cunosc de undeva!", Dorian Popa a cântat melodia interpretată de J. Yolo - "E bine, bine"., Te cunosc de undeva!, Antena 1, 26-11-2016
by Te Cunosc De Undeva (YouTube), 26 nov. 2016

Culise: Dorian Popa se pregătește să devină J. YoloVezi ediția integrală pe ANTENAPLAY: http://goo.gl/fQnIoj. J. Yolo este personajul pe care îl interpretează Dorian Popa în cadrul celei de-a XII-a ediţii a sezonului X de la "Te cunosc de undeva!"., Te cunosc de undeva!, Antena 1, 26-11-2016
by Te Cunosc De Undeva (YouTube), 26 nov. 2016

Click pe link daca vrei sa vezi si MELODIE NOUĂ: DORIAN POPA FEAT. RUBY - "SARE PE RANĂ" (2016). VIDEOCLIP NOU, PIESĂ OFICIALĂ, SINGLE NOU!

Te cunosc de undeva!: Șerban Copoț "se transformă" în Keith Flint (The Prodigy), cântă hitul "Breathe" şi câştigă ediţia a 12-a! (Sezonul 10, VIDEO NOU, 26 noiembrie 2016)

2016 te cunosc de undeva Serban Copot The Prodigy Breathe sezonul 10 te cunosc de undeva youtube video antena 1 serban copot castigatorul editia 12 sezonul 10 te cunosc de undeva 26 noiembrie 2016
Serban Copot (The Prodigy) - Breathe (Te cunosc de undeva!, Photo Courtesy of Antena 1, video nou, 26.11.2016, editia 12)/ Sursa foto: www.tvmania.ro

Șerban Copoţ "s-a transformat" în solistul trupei The Prodigy, Keith Flint, şi a câştigat a 12-a ediţie din sezonul 10 al emisiunii "Te cunosc de undeva!". Șerban Copoţ a cântat excelent melodia celebră "Breathe" în show-ul de televiziune difuzat de Antena 1 sâmbătă seară, 26 noiembrie 2016.
Vizionare plăcută!

Șerban Copoţ se transformă în The Prodigy - "Breathe" (NEW VIDEO 2016)Vezi ediția integrală pe ANTENAPLAY: http://goo.gl/fQnIoj. În cadrul celei de-a XII-a ediţii din sezonul X de la "Te cunosc de undeva!", Șerban a cântat melodia interpretată de The Prodigy - "Breathe"., Te cunosc de undeva!, Antena 1, 26-11-2016
by Te Cunosc De Undeva (YouTube), 26 nov. 2016

Șerban Copoț a câștigat a XII-a ediţie, din sezonul X, de la "Te cunosc de undeva!"Vezi ediția integrală pe ANTENAPLAY: http://goo.gl/fQnIoj. The Prodigy l-a ajutat pe Șerban Copoț să câștige a douasprezecea ediţie din sezonul X de la "Te cunosc de undeva!", Te cunosc de undeva!, Antena 1, 26-11-2016.
by Te Cunosc De Undeva (YouTube)

Te cunosc de undeva!: Misha "se transformă" în Lady Gaga - "Paparazzi" (Sezonul 10, ediţia 12, VIDEO NOU, 26 noiembrie 2016)

2016 te cunosc de undeva Misha Lady Gaga Paparazzi Antena 1 video nou 26.11.2016 te cunosc de undeva sezonul 10 editia 12 misha lady gaga tcdu youtube Foto Facebook Misha Official
Misha (Lady Gaga) - Paparazzi (Antena 1, video nou, 26.11.2016, editia 12)/ Foto Facebook Misha Official

Misha "s-a transformat" în Lady Gaga în a 12-a ediţie din sezonul 10 de la emisiunea "Te cunosc de undeva!". Misha a cântat excelent melodia "Paparazzi" în show-ul de televiziune difuzat de Antena 1 sâmbătă seară, 26 noiembrie 2016.
Vizionare plăcută!

Misha se transformă în Lady Gaga - "Paparazzi" (NEW VIDEO 2016)Vezi ediția integrală pe ANTENAPLAY: http://goo.gl/fQnIoj. În cadrul celei de-a XII-a ediţii din sezonul X de la "Te cunosc de undeva!", Misha a cântat melodia interpretată de Lady Gaga - "Paparazzi"., Te cunosc de undeva!, Antena 1, 26-11-2016
by Te Cunosc De Undeva (YouTube), 26 nov. 2016

Te cunosc de undeva!: Adina Răducan "se transformă" în Angela Similea - "Dacă n-ai fi existat" (Sezonul 10, VIDEO NOU, 26 noiembrie 2016)

2016 te cunosc de undeva Adina Raducan Angela Similea Dacă n-ai fi existat youtube tcdu 26 noiembrie 2016 editia 12 te cunosc de undeva youtube antena 1 Adina Raducan Angela Similea Dacă n-ai fi existat 26.11.2016 tcdu
Adina Raducan (Angela Similea) - "Dacă n-ai fi existat" (Antena 1, video nou, 26.11.2016, editia 12)/ Foto: captura YouTube Te Cunosc De Undeva

Adina Răducan "s-a transformat" în Angela Similea în a 12-a ediţie din sezonul 10 de la emisiunea "Te cunosc de undeva!". Adina Răducan a cântat excelent melodia celebră "Dacă n-ai fi existat" în show-ul de televiziune difuzat de Antena 1 sâmbătă seară, 26 noiembrie 2016.
Vizionare plăcută!

Adina se transformă în Angela Similea - "Dacă n-ai fi existat" (NEW VIDEO 2016)Vezi ediția integrală pe ANTENAPLAY: http://goo.gl/fQnIoj. În cadrul celei de-a XII-a ediţii din sezonul X de la "Te cunosc de undeva!", Adina a cântat melodia interpretată de Angela Similea - "Dacă n-ai fi existat"., Te cunosc de undeva!, Antena 1, 26-11-2016
by Te Cunosc De Undeva (YouTube), 26 nov. 2016

Culise: Adina se pregătește să devină Angela SimileaVezi ediția integrală pe ANTENAPLAY: http://goo.gl/fQnIoj. Angela Similea este personajul pe care îl interpretează Adina în cadrul celei de-a XII-a ediţii a sezonului X de la "Te cunosc de undeva!"., Te cunosc de undeva!, Antena 1, 26-11-2016
by Te Cunosc De Undeva (YouTube), 26 nov. 2016

Te cunosc de undeva!: Lucian Ionescu "se transformă" în Freddie Mercury - "I was born to love you" (Sezonul 10, VIDEO NOU, 26 noiembrie 2016)

Actorul Lucian Ionescu "s-a transformat" în Freddie Mercury în a 12-a ediţie din sezonul 10 de la emisiunea "Te cunosc de undeva!". Lucian Ionescu a cântat excelent melodia celebră "I was born to love you" în show-ul de televiziune difuzat de Antena 1 sâmbătă seară, 26 noiembrie 2016.
Vizionare plăcută!

Lucian se transformă în Freddie Mercury - "I was born to love you" (NEW VIDEO 2016)Vezi ediția integrală pe ANTENAPLAY: http://goo.gl/fQnIoj. În cadrul celei de-a XII-a ediţii din sezonul X de la "Te cunosc de undeva!", Lucian a cântat melodia interpretată de Freddie Mercury - " I was born to love you"., Te cunosc de undeva!, Antena 1, 26-11-2016
by Te Cunosc De Undeva (YouTube), 26 nov. 2016

Culise: Lucian se pregătește să devină Freddie MercuryVezi ediția integrală pe ANTENAPLAY: http://goo.gl/fQnIoj. Freddie Mercury este personajul pe care îl interpretează Lucian în cadrul celei de-a XII-a ediţii a sezonului X de la "Te cunosc de undeva!"., Te cunosc de undeva!, Antena 1, 26-11-2016
by Te Cunosc De Undeva (YouTube), 26 nov. 2016

Te cunosc de undeva!: Pepe şi Maria Buză "se transformă" în Kamal El Oujdi - "Maria, Maria" (Sezonul 10, VIDEO NOU, 26 noiembrie 2016)

2016 te cunosc de undeva Pepe si Maria Buza Kamal El Oujdi Maria, Maria sezonul 10 te cunosc de undeva editia 12 maria buza si pepe youtube video nou tcdu 26 noiembrie 2016 te cunosc de undeva
Pepe si Maria Buza (Kamal El Oujdi) - "Maria, Maria" (Antena 1, video nou, 26.11.2016, editia 12)/ Foto Facebook Pepe

Pepe şi Maria Buză "s-au transformat" în Kamal El Oujdi în a 12-a ediţie din sezonul 10 de la emisiunea "Te cunosc de undeva!". Cei doi îndrăgiţi artişti au cântat melodia "Maria, Maria" în show-ul de televiziune difuzat de Antena 1 sâmbătă seară, 26 noiembrie 2016.
Vizionare plăcută!

Maria Buză şi Pepe se transformă în Kamal El Oujdi - "Maria, Maria" (NEW VIDEO 2016)Vezi ediția integrală pe ANTENAPLAY: http://goo.gl/fQnIoj. În cadrul celei de-a XII-a ediţii din sezonul X de la "Te cunosc de undeva!", Maria Buză şi Pepe au cântat melodia interpretată de Kamal El Oujdi - "Maria, Maria"., Te cunosc de undeva!, Antena 1, 26-11-2016
by Te Cunosc De Undeva (YouTube), 26 nov. 2016

Culise: Maria Buză şi Pepe se pregătesc să devină Kamal El OujdiVezi ediția integrală pe ANTENAPLAY: http://goo.gl/fQnIoj. Kamal El Oujdi este personajul pe care îl interpretează Maria Buză şi Pepe în cadrul celei de-a XII-a ediţii a sezonului X de la "Te cunosc de undeva!"., Te cunosc de undeva!, Antena 1, 26-11-2016
by Te Cunosc De Undeva (YouTube), 26 nov. 2016

Click pe link daca vrei sa vezi si Te cunosc de undeva!: Pepe şi Maria Buză "se transformă" în Maria Cârneci şi Adrian Enache - "Ţiganca mea vinde cercei" (Sezonul 10, VIDEO NOU, 19 noiembrie 2016)!

Sursa foto (Photo Courtesy): Pepe (Facebook) - www.facebook.com/PepeOnline/

sâmbătă, 26 noiembrie 2016

MELODIE NOUĂ: Gojira & Planet H feat. Ştefan Matei – "Esteban" (2016). VIDEOCLIP NOU, PIESĂ OFICIALĂ, NEW SINGLE

2016 Gojira & Planet H feat Stefan Matei Esteban melodie noua Gojira si Planet H featuring Stefan Matei Esteban melodii noi planet h gojira 2016 noul hit Gojira & Planet H feat. Stefan Matei – Esteban piesa noua videoclip oficial Gojira & Planet H feat. Stefan Matei – Esteban official video youtube new single 2016 Gojira & Planet H feat. Stefan Matei – Esteban ultima melodie cea mai noua piesa Gojira & Planet H feat. Stefan Matei – Esteban noul single noul cantec Gojira & Planet H feat. Stefan Matei – Esteban ultimul hit new song 2016
Gojira & Planet H feat. Stefan Matei – Esteban (piesa noua, videoclip oficial, new single 2016)/ Foto Facebook Planet H

Gojira, Planet H şi Ştefan Matei, solistul trupei Les Elephants Bizzares, au lansat o nouă melodie, "Esteban", odată cu videoclipul oficial al cântecului vineri, 18 noiembrie 2016, pe canalul de YouTube MediaPro Music. Piesa şi clipul noului single sunt produse de Universal Music Romania. Muzica şi versurile au fost compuse de Planet H, Paul Opriş Viorel pe numele lui adevărat, şi Ştefan Matei.
Regia îi aparţine lui Robert Ionicioiu. Filmările s-au desfăşurat în Dobrogea, protagonistele videoclipului fiind actriţele Ana Ularu și Diana Cavallioti.
Vizionare plăcută!

Gojira & Planet H feat. Stefan Matei – Esteban (Official Video) New Single 2016Gojira & Planet H featuring Stefan Matei – Esteban (New Song 2016, New Video)
Download / Stream link: https://umr.lnk.to/GojiraPlanetH-EstebanYT
Muzica si text: Paul Opris Viorel, Stefan Matei
Regie: Robert Ionicioiu
Dop: Stan Adrian Roberto
Productie: Substratum
(C) & (P) Universal Music Romania 2016
by MediaProMusic (YouTube), 18 nov. 2016

Sursa foto (Photo Courtesy), postarea despre cea mai noua melodie lansata de Gojira & Planet H featuring Stefan Matei – Esteban (piesa noua, videoclip oficial, new song 2016): Planet H (Facebook) - www.facebook.com/planethofficial/.

Click pe link daca vrei sa vezi si PIESĂ NOUĂ: Gojira şi Planet H feat. ALAN & KEPA - "Beau Beau". SINGLE NOU (2016), VIDEOCLIP OFICIAL!

MELODIE NOUĂ: DDY Nunes, DaBrix, Nick Kamarera şi Alinka - "We Are One" (2016). VIDEOCLIP NOU, VERSURI, PIESĂ OFICIALĂ

DDY Nunes, DaBrix, Nick Kamarera şi Alinka au lansat o nouă melodie, "We Are One", odată cu videoclipul oficial al cântecului sâmbătă, 19 noiembrie 2016, pe canalul de YouTube Roton Music TV. Piesa "We Are One" este produsă de NK Studio pentru Roton Music Romania, muzica şi versurile noului single fiind compuse de Nick Kamarera.
Videoclipul este filmat şi regizat de către The Brothers M. Vizionare plăcută!

DDY Nunes & DaBrix x Nick Kamarera & Alinka - We Are One (Lyrics Video) New Single 2016Produced by NK Studio
Lyrics video by NK Studio
Video shooting by The Brothers M
Editor: Roton Music Publishing
© & (P) 2016 ROTON MUSIC

DDY Nunes, DaBrix, Nick Kamarera & Alinka - "We Are One" - Lyrics/Versuri:

We are ONE
We are strong
Let’s find a way
To release all that fire

We are ONE
We are strong
And after all
You can get what you desire

Cause we are caught
In the middle the fire
We are caught
In the middle of this fight

We are ONE
We are strong
Let’s find a way
To release all that fire

We are ONE
We are strong
And after all
You can get what you desire

Cause we are caught
In the middle the fire
We are caught
In the middle of this fight

Give y’all
Only the realness
If you choose to feel this
Put ya fist to ya chest
Pound like the best
King Kong when i kill this
Feel the power
Every hour
I’m in my zone man
Ain’t no caword
Tall like towers
I’m in my zone man

We are ONE
We are strong
Let’s find a way
To release all that fire

We are ONE
We are strong
And after all
You can get what you desire

Cause we are caught
In the middle the fire
We are caught
In the middle of this fight

by RotonMusicTV (YouTube), 19 nov. 2016

Click pe link daca vrei sa vezi si MELODIE NOUĂ: Nick Kamarera feat. Alinka - "Beautiful Lies" (New Lyrics Video), SINGLE NOU (2016), VERSURI!

PIESĂ NOUĂ: Laura Gherescu - "Jucării" (2016). MELODIE OFICIALĂ, VIDEOCLIP NOU

Laura Gherescu a lansat o nouă melodie, "Jucării", şi videoclipul oficial al cântecului joi, 24 noiembrie 2016, pe YouTube. Piesa "Jucării" şi clipul noului single sunt produse de Cat Music Romania. Muzica şi versurile au fost compuse de Costin Bodea care a regizat şi videoclipul oficial.
"Odata cu aparitia fetitei mele, Noel, m-am intors in copilarie si mi-am amintit ce vise aveam cand eram mica si cum s-au materializat in timp. In videoclip apar persoane dragi mie, este o melodie de suflet pe care abia asteptam sa o impart cu voi si care sper sa va placa", a declarat Laura Gherescu despre noul cântec "Jucării", potrivit www.catmusic.ro.
Vizionare plăcută!

Laura Gherescu - Jucarii (Official Video) New Single 2016Laura Gherescu - Jucarii (Official Video, New Song 2016) by Cat Music (YouTube), 24 noiembrie 2016

Detalii despre piesa noua gasiti aici: www.catmusic.ro/news/laura-gherescu-lanseaza-single-ul-si-videoclipul-jucarii/.

Click pe link daca vrei sa vezi si MELODIE NOUĂ: Laura Gherescu - "Vreme bună". VERSURI, SINGLE NOU (2016), VIDEOCLIP OFICIAL!

VIDEOCLIP NOU: Soré - "Woman" (2016). MELODIE NOUĂ, PIESĂ OFICIALĂ, NEW SINGLE

2016 Sore Woman melodie noua Sore Woman piesa noua videoclip Sore Mihalache Woman official video youtube mediapro music romania melodii noi sore 2016 ultima melodie Sore Woman cea mai noua melodie Sore Woman cea mai recenta piesa sore 2016 noul single Sore Woman noul hit noul cantec sore 2016 mediapro music youtube
Sore - Woman (piesa noua, videoclip oficial, new single 2016, new song)/ Foto Facebook Sore

Soré Mihalache a lansat o nouă melodie, "Woman", şi videoclipul oficial al cântecului vineri, 25 noiembrie 2016, pe YouTube. Piesa "Woman", interpretată în limba engleză, este produsă de HaHaHa Production pentru MediaPro Music Romania. Muzica a fost compusă de Sore Mihalache, Şerban Cazan şi Florin Boka, iar versurile au fost scrise de Sore Mihalache.
Regia clipului noului single îi aparţine lui Khaled Mohktar, de coregrafie ocupându-se Bogdan Boanţă.
"Mi-ati fost alaturi inca de cand eram o adolescenta, iar acum, pentru ca am depasit 700.000 de prieteni, va fac cadou noul meu single, care vorbeste despre Sore, femeia. Sper sa va placa si va multumesc pentru ca ma inspirati in tot ceea ce fac." este mesajul transmis de Sore Mihalache fanilor pe pagina sa oficială de Facebook cu ocazia lansării cântecului "Woman".
Vizionare plăcută!

Sore - Woman (Official Video) New Single 2016Sore - Woman (Official Video) New Song 2016
Muzica: Sore Mihalache, Serban Cazan, Florin Boka
Text: Sore Mihalache
Produsa si inregistrata in studiourile Hahaha Production
Productie muzicala: HaHaHa Production
Regie: Khaled Mohktar
Concept: Nico Grigore
Styling: Amir Dobos
Make up: Traviata Paduraru
Hair: Adonis Enache
Coregrafie: Bogdan Boanta
(C) & (P) 2016 MediaPro Music Entertainment / Hahaha Production
by MediaProMusic (YouTube), 25 nov. 2016

Sursa foto (Photo Courtesy), postarea despre cea mai noua melodie lansata de Sore - Woman (videoclip oficial, piesa noua, new single 2016): Sore (Facebook) - www.facebook.com/Soreofficial/.

Click pe link daca vrei sa vezi si MELODIE NOUĂ: Soré - "Îmi dai palpitaţii". VIDEOCLIP NOU (2016), SINGLE OFICIAL!

VIDEOCLIP NOU: Keo - "Viaţa e Live" (2016). MELODIE NOUĂ, VERSURI, PIESĂ OFICIALĂ

Keo a lansat o nouă melodie, "Viaţa e Live", şi videoclipul oficial al cântecului miercuri, 23 noiembrie 2016, pe canalul de YouTube Roton Music TV. Piesa de dragoste "Viaţa e Live" şi clipul noului single sunt produse de Roton Music Romania. Muzica şi versurile au fost compuse de Keo, iar regia videoclipului îi aparţine lui Mihai Laz.
Vizionare plăcută!

Keo - Viata e Live (Official Video) New Single 2016Muzica: Keo
Text: Keo
Editor: Roton Music Publishing
© & (P) 2016 ROTON MUSIC
Mix & Master: Bogdan Muresan
Regie: Mihai Laz
Concept: Marian Capet

Versuri/Lyrics Keo - Viata e Live (piesa noua 2016):

Viata e Live

Acum inteleg
Cum sa ma dezleg
Vreau sa traiesc din nou
Sa ma trezesc din somn
Prea mult am ramas
Fara de glas
Dar nu pot sa mai rezist
Visez cu ochii deschisi

Cand sunt cu tine baby
Viata e Live…

Nimic nu mai conteaza
Doar imagineaza-ti
Suntem pe planeta doar noi doi
Si cei ce ne-nconjoara sunt doar un decor
(Aproape ca nu-i vedem)

Desi nu vrei sa para
Nimic nu ne separa
Nici un pic de aer intre noi
La cum ma strangi in brate de tare mereu

Cand sunt cu tine baby
Viata e Live…

by RotonMusicTV (YouTube), 23 nov. 2016

vineri, 25 noiembrie 2016

MELODIE NOUĂ: Guess Who feat. Tudor Chirilă - "Prea curând" (2016). VERSURI, VIDEOCLIP NOU, PIESĂ OFICIALĂ

2016 Guess Who feat Tudor Chirila Prea Curand versuri melodie noua Guess Who featuring Tudor Chirila Vama Prea Curand versuri lyrics piesa noua videoclip oficial Guess Who si Tudor Chirila Prea Curand okapi sound official okapi tati youtube Guess Who feat. Tudor Chirila - Prea Curand official video youtube melodii noi 2016 Guess Who feat. Tudor Chirila - Prea Curand ultima melodie a lui Guess Who feat. Tudor Chirila - Prea Curand cea mai recenta piesa noul single Guess Who feat. Tudor Chirila - Prea Curand noul cantec Guess Who feat. Tudor Chirila - Prea Curand
Guess Who feat. Tudor Chirila - Prea Curand (piesa noua, videoclip oficial, versuri/lyrics, new single 2016, new song)/ Foto Facebook Guess Who

Rapperul Guess Who şi Tudor Chirilă, solistul trupei Vama, au lansat o nouă melodie, "Prea curând", şi videoclipul oficial al cântecului joi, 24 noiembrie 2016, pe YouTube. Piesa "Prea curând" şi clipul noului single sunt produse de Okapi Sound şi Universal Music Romania. Muzica a fost compusă de către Guess Who, iar versurile au fost scrise de Guess Who şi Tudor Chirilă. Filmările au avut loc în Bucureşti, regia aparţinându-i lui Iulian Moga.
"Prea curând" este primul single promovat de pe viitorul album al lui Guess Who, care va fi lansat oficial în primăvara anului 2017.
Vizionare plăcută!

Guess Who feat. Tudor Chirila - Prea Curand (Official Video) New Single 2016Află mai multe: http://bit.ly/despre-prea-curand
Text: Guess Who, Tudor Chirilă
Muzică: Guess Who
Bass: Ionuț Șerban
Trompetă: Harvis Cuni Padron
Clarinet: Luis Angel Palomino
Pian: Eduard Nicolae
Producție adițională: CPR Productions
Mix & master: Grasu XXL & Cristi Dobrică @ Okapi Sound Studio
Regie: Iulian Moga
D.O.P.: Liviu Pojoni
Montaj: Marian Ene
Label: Okapi Sound | Universal Music Romania

Lyrics/Versuri Guess Who featuring Tudor Chirila - Prea Curand:

Guess Who:

Când n-am niciun motiv să plec, petrec
Nici n-ai habar de când aștept acest moment
Mă trec fiori, du-te până dincolo de nori
Să trăim o veșnicie, te rog, trage niște sfori
Pentru doamne, un mare buchet de flori
Domnilor, pentru voi doamnele cu tot cu flori
Toate paharele sus că au rolul lor
Jumate' pentru trecut, unul plin pentru viitor
Că viața-i bună dacă are argumente
O familie, prieteni și o groază de sentimente
Știi că ochii dracului îi vin bine oricui
Banii sunt o problemă doar dacă nu-s destui
Succes... pe unii oameni îi transformă
În filmul meu muzica e coloana mea sonoră
Trăiesc senzația majoră, între timp
Acum e momentul să sărbătorim...

Refren (Tudor Chirilă):

Dacă timpul m-ar asculta
O vorbă pentru el aș avea
Să uiți de mine și să nu-ți amintești prea curând
Dă-mi voie să fiu greșeala ta pe Pământ

Guess Who:

Viața e trecătoare, am grijă de clepsidra mea
De asta nu pot risipi ceva ce nu pot cumpăra
Știi că orice altceva îți poți imagina
Cu ochii închiși tu poți să vezi imaginea
Ce prețuim cu adevărat se ascunde-n inimi
De aia oamenii zâmbesc și cu salariul minim
Spune-mi ce vrei să faci cu o inimă de piatră
O să te duci la fund garantat când dai de apă
Toată ura e alimentată aiurea
Vezi că binele câștigă întotdeauna, de când lumea
Poți să încerci cât vrei, dar n-o să te strecori
Îmi țin sufletul curat în cutia de valori
Câteodată urci, uneori cobori
N-ai cum să fugi sau să ignori, viața te încearcă deseori
Cu toții știm că ce e bun pare puțin
Dă-mi un pahar să-nchin și zi-mi de ce să ne oprim

Refren (Tudor Chirilă):

Dacă timpul m-ar asculta
O vorbă pentru el aș avea
Să uiți de mine și să nu-ți amintești prea curând
Dă-mi voie să fiu greșeala ta pe Pământ

by OkapiSoundOfficial (YouTube), 24 nov. 2016

Detalii despre piesa noua gasiti aici: www.okapisound.com/timpul-se-dilata-in-noul-videoclip-guess-who-prea-curand-feat-tudor-chirila/.

Sursa foto (Photo Courtesy), postarea despre cea mai noua melodie lansata de Guess Who featuring Tudor Chirila - Prea Curand (piesa noua 2016, videoclip oficial, new single, new song): Guess Who (Facebook) - www.facebook.com/GuessWhoRomania/.

Click pe link daca vrei sa vezi si VIDEOCLIP: VAMA feat. GUESS WHO - "Zile fericite" (2013)!

REZUMAT VIDEO GOLURI: Steaua - Osmanlispor 2-1 (UEFA Europa League, 24 noiembrie 2016)

2016  Steaua Osmanlispor 2-1 rezumat video goluri 24 noiembrie 2016 rezumat Steaua Bucuresti vs Osmanlispor 2-1 youtube highlights goals Steaua vs Osmanlispor rezumatul meciului de aseara Steaua Osmanlispor video rezumatul partidei  Steaua Bucuresti vs Osmanlispor 2-1 golurile partidei  Steaua - Osmanlispor 2-1 momcilovici golul lui tamas  Steaua - Osmanlispor 2-1
Steaua - Osmanlispor 2-1, UEFA Europa League, Bucuresti, Arena Nationala, 24.11.2016/ Foto Facebook FC Steaua Bucuresti

Echipa de fotbal Steaua Bucureşti a învins-o pe Osmanlispor, scor 2-1, într-un meci al grupei L din UEFA Europa League disputat joi seară, 24 noiembrie 2016, pe Arena Naţională din Capitală.
Momcilovic şi Tamaş au marcat pentru roş-albaştri în minutele 68 şi 86, iar Badou Ndiaye a inscris golul oaspeţilor în minutul 30 al partidei.

Steaua - Osmanlispor 2-1 | REZUMAT VIDEO | 24.11.2016Steaua - Osmanlispor 2-1 REZUMAT COMPLET, GOLURI 24.11.2016 / Steaua vs Osmanlispor resumen highlights all goals by Sports4you (YouTube), 24 nov. 2016

FC STEAUA - OSMANLISPOR FK 2-1

FC Steaua Bucuresti a obtinut, joi seara, prima victorie din acest sezon al UEFA Europa League, impotriva celor de la Osmanlispor si amana soarta calificarii in primavara europeana pentru ultima etapa a grupei, pe care o va disputa pe terenul lui Villarreal CF.
Echipa lui Raul Rusescu a deschis scorul in minutul 30, prin Badou Ndiaye, care l-a invins pe Nita cu un sut din interiorul careului. Oaspetii au dominat prima parte a jocului si si-au creat mai multe oportunitati de a inscrie, in ciuda faptului ca arbitrul italian Paolo Mazzoleni nu a acordat o lovitura de pedeapsa pentru Steaua, in urma unui hent clar al lui Curuksu.
Laurentiu Reghecampf a mutat ofensiv la pauza, introducandu-i pe Bourceanu si Golubovic in locul lui Pintilii, respectiv Enache, iar jocul ros-albastrilor s-a schimbat radical. Acestia au inceput sa preseze in mod constant poarta lui Karcemarskas, lovindu-se din nou de refuzul arbitrului de a acorda penalty in urma unui nou hent in careu al oaspetilor. Dovada revirimentului a fost facuta in minutul 68, atunci cand Momcilovic a impins mingea in poarta dupa o lovitura libera batuta excelent de catre Boldrin. Tot brazilianul a batut excelent o lovitura libera in minutul 86, atunci cand Tamas a trimis mingea in plasa cu o lovitura de cap, inchizand tabela si aducand, astfel, prima victorie a Stelei in grupele unei competitii europene dupa o pauza de doi ani.
In conditiile in care FC Zürich si Villarreal CF au remizat, scor 1-1, grupa este condusa de catre Osmanlispor, cu 7 puncte, turcii fiind urmati de spanioli, ros-albastri si elvetieni, care au cate 6 puncte. Astfel, ultima etapa poate aduce calificarea pentru oricare dintre cele 4 echipe, aceasta fiind, probabil, cea mai stransa grupa din UEFA Europa League in acest moment.
In alta ordine de idei, partida a fost precedata de un moment de reculegere in memoria fostului mare fotbalist Daniel Prodan, care s-a stins din viata saptamana trecuta, la varsta de 44 de ani.
FC Steaua Bucuresti le multumeste celor aproximativ 6.500 de suporteri prezenti pe National Arena si ii asteapta in numar mai mare la urmatoarele partide!

Mai jos puteti citi caseta tehnica a partidei:
FC STEAUA - OSMANLISPOR FK 2-1 (0-1)
Au marcat: Momcilovic 68, Tamas 56/ Ndiaye 30
FC Steaua: Steaua: Nita - Tamas, Moke, Alin Tosca, Momcilovic - Pintilii (Bourceanu 46'), Sulley Muniru (Achim 63') - Enache (Golubovici), Boldrin, Amorim - Adrian Popa.
Antrenor: Laurentiu Reghecampf
Osmanlispor: Karcemarskas – Vrsajevic (Bayir 75'), Curuksu, Prochazka, Pinto – Maher (Lawal 61'), Cagiran – Delarge (Kilicaslan 69'), Ndiaye, Regatin – Raul Rusescu.
Antrenor: Mustafa Akcay
Cartonase galbene: Sulley Muniru 57', Adrian Popa 90', Nita 90+3' / Maher 49', Cagiran 63', Delarge 67', Pinto 86'
Arbtri: Paolo Silvio Mazzoleni, Alessandro Giallatini, Filippo Meli; aditionali: Marco Guida, Massimiliano Irrati; rezerva: Riccardo Di Fiore (toti din Italia)
Observatori: Stefan Messner (Austria), Vladislav Khodeev (Rusia)

Sursa foto si info: FC Steaua Bucuresti (Facebook) - www.facebook.com/FCSBOfficial

joi, 24 noiembrie 2016

MELODIE NOUĂ: ALINA EREMIA - ''VORBE PE DOS" (2016). VIDEOCLIP NOU, PIESĂ OFICIALĂ

2016 Alina Eremia Vorbe pe dos melodie noua Alina Eremia Vorbe pe dos piesa noua videoclip Alina Eremia Vorbe pe dos official video youtube noul single Alina Eremia Vorbe pe dos noul cantec alina eremia 2016 noul hit alina eremia ultima melodie cea mai noua piesa alian eremia 2016 ereteam
Alina Eremia - Vorbe pe dos (piesa noua, videoclip oficial, new single 2016, new song)/ Foto Facebook Alina Eremia/ Photo by Dimitri Caceaune

Alina Eremia a lansat o nouă melodie, "Vorbe pe dos", şi videoclipul oficial al cântecului joi, 24 noiembrie 2016, pe canalul de YouTube MediaPro Music. Piesa de dragoste "Vorbe pe dos" este produsă de către DOMG, adică Dorian Oswin şi Mihai Gruia (Mango Music), împreună cu Mădălin Roşioru şi Octavian Mihai din echipa DeMoga Music. DOMG, Alina Eremia şi Theea Miculescu au compus muzica, iar versurile noului single au fost scrise de Alina Eremia şi Theea Miculescu.
Regia videoclipului cântecului "Vorbe pe dos" îi aparţine lui Dan Petcan. Actorul Andrei Roşu este protagonist în frumoasa poveste cinematografică alături de Alina Eremia.
"Nu va imaginati de cand astept momentul sa va impartasesc piesa asta! #VorbePeDos a luat nastere in studioul baietilor de la DOMG. Am auzit un instrumental si nu a durat mult pana am compus linia si versurile. Productia a continuat apoi in studioul Demoga Music. Sunt multe emotii, multe sentimente si sper sa rezoneze cu voi! Enjoy&share!", a scris Alina Eremia azi pe pagina sa oficială de Facebook cu ocazia lansării noului single.
Vizionare plăcută!

Alina Eremia - Vorbe pe dos (Official Video) New Single 2016Alina Eremia - Vorbe pe dos (Official Video) New Song 2016
Producatori executivi: DOMG (Dorian Oswin & Mihai Gruia); DeMoga Music (Madalin Rosioru & Octavian Mihai)
Muzica: DOMG, Alina Eremia,Theea Miculescu
Text: Alina Eremia,Theea Miculescu
Orchestratie: Madalin Rosioru, Octavian Mihai @DeMoga Music
Producatori: Madalin Rosioru, Octavian Mihai @DeMoga Music
Mix & Master: Madalin Rosioru
Regie: Dan Petcan
Actor: Andrei Rosu
Styling: Irina Hartia si Silvia Cristescu
Make-up: Diana Ionescu
Hair Styling: George Cozma, Marian Capet
(c) 2016 MediaPro Music Entertainment / DeMoga Music Publishing
(P) MediaPro Music Entertainment 2016
by MediaProMusic (YouTube), 24 noiembrie 2016

Sursa foto (Photo Courtesy), postarea despre cea mai noua melodie lansata de Alina Eremia - Vorbe pe dos (videoclip nou, piesa oficiala, new song 2016): Alina Eremia (Facebook) - www.facebook.com/OfficialAlinaEremia/.

MELODIE NOUĂ: Damian & Brothers feat. Feli - "Hopai Diri Da" (2016). VERSURI, PIESĂ OFICIALĂ, SINGLE NOU, VIDEOCLIP

2016 Damian & Brothers feat Feli Hopai Diri Da versuri melodie noua Damian Draghici & Brothers feat Feli Donose Hopai Diri Da piesa noua single official Damian & Brothers featuring Fely Donose Hopai Diri Da feli donose 2016 ultima melodie trupa Damian & Brothers feat. Feli - Hopai Diri Da noul videoclip europa fm desteptarea live Damian & Brothers feat. Feli - Hopai Diri Da
Damian & Brothers feat. Feli - Hopai Diri Da (varianta noua, melodie oficiala, versuri/lyrics, piesa noua, single nou, new song 2016)/ Foto Facebook Damian Draghici & Brothers

Trupa Damian & Brothers şi Feli Donose au lansat oficial o variantă nouă a melodiei "Hopai Diri Da" odată cu un videoclip joi, 24 noiembrie 2016, pe YouTube. Piesa veche celebră "Hopai Diri Da" face parte din folclorul românesc. Versiunea nouă a fost produsă de Damian Drăghici şi HaHaHa Production pentru Universal Music Romania şi Gypsy Productions Romania. Damian Drăghici şi Marius Pop s-au ocupat de aranjamentul orchestral, iar clipul noului single a fost creat de Robert Obert. Muzica a fost compusă de către Damian Drăghici şi Marius Pop, la versuri contribuind Felicia Donose şi Smiley (Andrei Maria).
Cântecul "Hopai Diri Da" se află pe noul album aniversar "Gypsy Rock. Change or Die" care a fost lansat de către Damian & Brothers pe 11 noiembrie 2016. Pe acelaşi C.D. se află piesa "În staţie la Lizeanu", interpretată de către formaţia Damian & Brothers feat. Smiley, promovată pe YouTube de MediaPro Music săptămâna trecută, şi melodia "Lume, lume" (Damian & Brothers feat. Andra şi Cabron) care a fost lansată marţi.
Vizionare şi audiţie plăcute!

Damian & Brothers feat. Feli - Hopai Diri Da (Graphic Video) New Single 2016Damian & Brothers featuring Feli - Hopai Diri Da (Graphic Video) New Song 2016
Producatori generali: Universal Music Romania & Gypsy Productions
Romania producatori executivi: Damian Draghici & HaHaHa Production
Aranjamente: Damian Draghici, Marius Pop
Muzica: Damian Draghici, Marius Pop
Text: traditional, Felicia Donose & Smiley (Andrei Maria)
Artwork & Grafica: Robert Obert

Versuri:

Anii mei și tinerețea
Uite-i, Doamne, cum se duc
E păcat, Doamne, de mine
De tânăr să vin la tine

Anii mei și tinerețea
Uite-i, Doamne, cum se duc
E păcat, Doamne, de mine
De tânăr să vin la tine

Hopai diri da
Hopai diri da
Hopai diri da

Hopai diri da
Hopai diri da
Hopai diri da

Anii mei și tinerețea
Au zburat ca pasărea
Cum să fac și cui să-i cer
Înapoi să mi-i mai dea

Anii mei și tinerețea
Au zburat ca pasărea
Cum să fac și cui să-i cer
Înapoi să mi-i mai dea

Hopai diri da
Hopai diri da
Hopai diri da

Hopai diri da
Hopai diri da
Hopai diri da

Fii tu om frumos pe lume
Să ai numai gânduri bune
Și poartă mereu cu tine
Zâmbetul, că-ți face bine

Fii tu om frumos pe lume
Să ai numai gânduri bune
Și poartă mereu cu tine
Zâmbetul, că-ți face bine

Hopai diri da
Hopai diri da
Hopai diri da

Hopai diri da
Hopai diri da
Hopai diri da

Anii mei și tinerețea
Uite-i, Doamne, cum se duc
E păcat, Doamne, de mine

(C)&(P) Universal Music Romania & Gypsy Productions Romania 2016

by MediaProMusic (YouTube), 24 nov. 2016

Click pe link daca vrei sa vezi si PIESĂ NOUĂ: Damian & Brothers feat. Andra şi Cabron - "Lume, lume" (2016). VERSURI, MELODIE OFICIALĂ, VIDEOCLIP, SINGLE NOU!

Sursa foto (Photo Courtesy), postarea despre cea mai noua melodie lansata de trupa Damian Draghici & Brothers feat. Feli - "Hopai Diri Da" (versiune noua, piesa oficiala, new single 2016): Damian Draghici & Brothers (Facebook) - www.facebook.com/damiandraghici/.

Lista pieselor - "Gypsy Rock. Change or Die" - Damian & Brothers (album nou):
01. Saraiman feat. Dan Bittman & DOC
02. Araclema feat. Lora
03. Hopai Diri Da feat. Feli
04. Mama mea e florareasa feat. Loredana & Connect-R
05. Lume, lume feat. Andra & Cabron
06. Da mama cu biciu-n mine feat. Stefan Banica
07. In statie la Lizeanu feat. Smiley
08. Ma dusei sa trec la Olt feat. Cristina Balan
09. Mona feat. Delia
10. Damigeana / Uite-asa as vrea sa mor feat. Cornel Ilie (Vunk)
11. La Chilia-n port feat. Zdob si Zdub
12. Constantine, Constantine feat. Sergiu Ferat & Grasu XXL
13. Johnny / Sanie cu zurgalai feat. Alina Eremia
14. Cine-a pus carciuma-n drum feat. Delia, Omu' iubit & Dorian
15. Ursarie maxima feat. Sore, Giulia, Sergiu Ferat, Jazzy Jo & Vlad Popescu
16. Pana cand nu te iubeam feat. Blue Noise
Sursa: http://carturesti.ro/muzica/gypsy-rock-1040191

Damian & Brothers - Hopai Diri diri (LIVE in Desteptarea) VIDEO Europa FM 2016Detalii pe http://www.europafm.ro/
by Europa FM (YouTube), 16 nov. 2016

MELODIE NOUĂ: DORIAN POPA FEAT. RUBY - "SARE PE RANĂ" (2016). VIDEOCLIP NOU, PIESĂ OFICIALĂ, SINGLE NOU

2016 Dorian Popa feat Ruby Sare pe rana melodie noua Dorian Popa featuring Ruby Sare pe rana piesa noua Dorian Popa si Ruby  Sare pe rana official video youtube noul hit dorian popa 23 noiembrie 2016 videoclip oficial Dorian Popa si Ruby Sare pe rana youtube noul single ruby 2016 ultimul cantec Dorian Popa si Ruby Sare pe rana cea mai noua melodie a lui Dorian Popa featuring Ruby Sare pe rana ultima piesa Dorian Popa 2016 feat Ruby Sare pe rana
Dorian Popa feat. Ruby - Sare pe rana (piesa noua, videoclip oficial, new single 2016, new song, artwork)/ Foto Facebook Dorian Popa/ Photo by Dan Niculescu

Dorian Popa şi Ruby au lansat o nouă melodie, "Sare pe rană", odată cu videoclipul oficial al cântecului miercuri, 23 noiembrie 2016, pe YouTube. Piesa de dragoste "Sare pe rană" şi clipul noului single sunt produse de MediaPro Music Romania. Ionuţ Bacula şi Vlad Manolache, membri ai trupei Zero, au compus muzica şi versurile cântecului.
Regia videoclipului îi aparţine lui Roman Burlaca, tânăr cinest de succes din Republica Moldova.
Vizionare plăcută!

Dorian Popa feat Ruby - Sare pe rana (Official Video 4K) New Single 2016Dorian Popa featuring Ruby - Sare pe rana (Official Video 4K) New Song 2016
Muzica si text/versuri: Ionut Bacula, Vlad Manolache
Regie: Roman Burlaca
Styling: Claudia Iosif
Hair Styling: George Cozma
by MediaProMusic (YouTube), 23 nov. 2016

Click pe link dacă vrei să vezi şi PIESĂ NOUĂ: Ruby feat. Uzzi (B.U.G. Mafia) - "Nu caut iubiri". VIDEOCLIP NOU (2016), SINGLE OFICIAL!

Sursa foto (Photo Courtesy), postarea despre cea mai noua melodie a lui Dorian Popa featuring Ruby - Sare pe rana (videoclip nou, piesa oficiala, new song 2016): Dorian Popa (Facebook) - www.facebook.com/DorianPopaOfficial/.

miercuri, 23 noiembrie 2016

MELODIE NOUĂ: 3 Sud Est - "Cine eşti?" (2016). VIDEOCLIP, VERSURI, PIESĂ OFICIALĂ, SINGLE NOU

2016 3 Sud Est Cine Esti melodie noua 3 Sud Est Cine Esti versuri lyrics 3 sud est piesa noua 2016 3 Sud Est Cine Esti official new single trupa 3 Sud Est Cine Esti 3SE noul hit 3 sud est 23 noiembrie 2016 official audio youtube 3 Sud Est Cine Esti laurentiu duta cine esti ultima melodie formatia 3 Sud Est Cine Esti cea mai recenta piesa trupa 3 Sud Est Cine Esti
3 Sud Est - Cine Esti? (piesa noua, versuri/lyrics, official audio, single nou, 2016)/ Cat Music & 1 A Music/ Photo & ArtWork by Codrin Roibu (Neverland Place)

Trupa 3 Sud Est a lansat oficial o nouă melodie, "Cine eşti?", în format audio pe YouTube miercuri, 23 noiembrie 2016. Piesa de dragoste "Cine eşti?" este produsă de Cat Music Romania şi 1 Artist Music. Muzica a fost compusă de Laurenţiu Duţă şi Alex Pelin de la Kazibo Music, iar versurile noului single au fost scrise de Laurenţiu Duţă, Viorel Sipoş, Mihai Budeanu şi Alex Pelin.
Formaţia 3 Sud Est a interpretat astăzi în premieră la televiziune în emisiunea "La Măruţă" noul cântec "Cine eşti?". În curând vor începe filmările, iar în luna decembrie va fi lansat videoclipul oficial al piesei.
Audiţie plăcută!

3 Sud Est - Cine Esti? (Official Single) New Song 20163 Sud Est - Cine Esti? (Official Audio, New Single 2016) by Cat Music & 1 Artist Music
Muzica: Laurentiu Duta, Alex Pelin
Versuri: Laurentiu Duta, Alex Pelin, Viorel Sipos, Mihai Budeanu
Artwork: Neverland Place

3 Sud Est - Cine Esti? (versuri/lyrics):

Lumini pe bulevarde,
Se scalda-n ochii tai reci,
Tu nu-ntelegi.
Sclipiri de diamante,
Intorci clepsidra si pleci,
Cu buzele uscate.

Sarutului meu ii lipsesti.
Irelevant ca amandoi avem orgolii prostesti.
Lumini pe bulevarde,
E noapte in Bucuresti.

Refren:
Cine esti si ce vrei spune-mi drept,
Mai spune-mi ca nu sunt un prost ca te astept.
Si toata povestea ca tu vii si pleci,
Ma omoara incet.
Cine esti si ce vrei spune-mi drept,
Mai spune-mi ca nu sunt un prost ca te astept.
Si toata povestea ca tu vii si pleci,
Ma omoara incet.
Cine esti?

Tu ai jucat un rol frumos,
Stiu toate replicile tale pe de rost.
In vremuri grele adapost,
In vremurile bune un strain, un fost,
Vorbesc cu inima,
Nu ma-nteleg cu ea.
Ploua lacrimi dintr-o stea,
Eu m-am pierdut pe strazi in lipsa ta.

Sarutului meu ii lipsesti.
Irelevant ca amandoi avem orgolii prostesti.
Lumini pe bulevarde,
E noapte in Bucuresti.

Refren:
Cine esti si ce vrei spune-mi drept,
Mai spune-mi ca nu sunt un prost ca te-astept.
Si toata povestea ca tu vii si pleci,
Ma omoara incet.
Cine esti si ce vrei spune-mi drept,
Mai spune-mi ca nu sunt un prost ca te-astept.
Si toata povestea ca tu vii si pleci,
Ma omoara incet.

Cine esti?
Cine esti?

Refren:
Cine esti si ce vrei spune-mi drept,
Mai spune-mi ca nu sunt un prost ca te-astept.
Si toata povestea ca tu vii si pleci,
Ma omoara incet.

Cine esti?
Cine esti?

by Cat Music (YouTube), 23 noiembrie 2016

Click pe link daca vrei sa vezi si MELODIE NOUĂ: 3 Sud Est - "Adio". SINGLE NOU (2016), VERSURI, LYRICS VIDEO!

Sursa foto (Photo Courtesy), postarea despre cea mai noua melodie lansata de trupa 3 Sud Est - Cine Esti? (piesa noua, single oficial, versuri, new song 2016): 3 SUD EST (Facebook) - www.facebook.com/3seofficial/.

UPDATE 06.12.2016: 3 Sud Est - Cine Esti? (Official Video)3 Sud Est - Cine Esti? (Official Video) by Cat Music & 1 Artist Music
by Cat Music (YouTube)