sâmbătă, 29 noiembrie 2014

Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României

Sfantul Apostol Andrei cel Intai Chemat Ocrotitorul Romaniei 30 noiembrie cand se sarbatoreste Sfantul Andrei crestinatorul poporului roman La multi ani de Sf Andrei Andreea onomastica Apostolul romanilor Romania urari urare postare blog

Sfântul Apostol Andrei este sărbătorit duminică, 30 noiembrie, în Biserica Ortodoxă. La noi în țară, Sfântul Andrei se bucură de o cinstire deosebită, fiind considerat Apostolul românilor sau creștinătorul poporului român, motiv pentru care numeroase biserici de mir și mănăstiri l-au luat ca ocrotitor și îl prăznuiesc în fiecare an, organizând ample evenimente religioase și culturale, scrie AGENȚIA DE ȘTIRI BASILICA.

În anul 1995, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât ca ziua Sfântului Apostol Andrei să fie însemnată în calendarul bisericesc cu cruce roșie, iar în 1997 a fost proclamat Ocrotitorul României. Ziua prăznuirii sale a devenit sărbătoare națională bisericească, ca urmare a hotărârii Sfântului Sinod din 14 noiembrie 2001. Sunt acestea, desigur, expresii ale raportării noastre la propria identitate creștină, activitatea misionară a Sfântului Apostol Andrei de pe teritoriul de azi al României, fiind semnificativă pentru istoria noastră bisericească. Evlavia de care se bucură Sfântul Apostol Andrei în rândul credincioșilor români ortodocși poate fi identificată și în alegerea sa drept ocrotitor al viitoarei Catedrale a Mântuirii Neamului românesc.

Moaștele Sfântului Apostol Andrei pe teritoriul României

Moaștele Sfântului Apostol Andrei, cel Întâi chemat și Ocrotitorul României, au fost aduse pentru prima dată în țara noastră la Iași, în 1996. În felul acesta, Sfântul revenea pe pământul românesc, după aproape 2000 de ani de când pășise pe aceste meleaguri pentru a răspândi Evanghelia lui Hristos.

Apoi, cu prilejul sărbătorii Cuviosului Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, în dimineața zilei de luni, 24 octombrie 2011, Cinstitul cap al Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României, a fost adus de la Patras (Grecia) de către o delegație a Bisericii Ortodoxe a Greciei.

Sfintele Moaște ale Sfântului Apostol Andrei s-au aflat pe Dealul Patriarhiei pentru a fi cinstite de credincioși până în ziua de vineri, 28 octombrie 2011, orele 12:00.

În continuare, cu prilejul proclamării canonizării Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei, în după-amiaza zilei de 28 octombrie 2011, Cinstitul cap al Sfântului Apostol Andrei a fost dus în procesiune la catedrala mitropolitană din Sibiu, unde a rămas până în după-amiaza zilei de 29 octombrie 2011.

În seara zilei de 29 octombrie 2011, Cinstitul cap al Sfântului Apostol Andrei a fost dus în catedrala arhiepiscopală din Alba Iulia, unde a rămas până în după-amiaza zilei de 31 octombrie 2011.

În seara zilei de 31 octombrie 2011, delegația Bisericii Ortodoxe a Greciei a revenit la București, iar a doua zi, 1 noiembrie 2011, s-a întors în Grecia.

Ziua Sfântului Apostol Andrei, nelucrătoare

Prin Legea nr. 147 din 23 iulie 2012, adoptată de Senatul României în 23 noiembrie 2011 și de Camera Deputaților în 26 iunie 2012, iar apoi promulgată prin Decretul nr. 517/20 iulie 2012 al președintelui României, ziua de 30 noiembrie, în care se face pomenirea Sfântului Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul României, a fost consacrată ca "zi de sărbătoare legală în care nu se lucrează".

Prin acest act legislativ, votat în Camera Deputaților de 236 de deputați din cei 248 prezenți, Parlamentul României a confirmat importanța națională, spirituală, misionară și educativ-culturală a pomenirii Sfântului Apostol Andrei ca zi de sărbătoare a întregii Ortodoxii românești și a întregului popor român, consacrată de acum și ca sărbătoare legală în care nu se lucrează.

"Am găsit pe Mesia!" - Chemarea la apostolat și ucenicia întru știința mântuirii

Andrei, slăvitul Apostol al lui Hristos, era originar din Betsaida, cetate de pe țărmul vestic al Lacului Ghenizaret. Era frate drept cu Simon, Sfântul Apostol Petru, dar, spre deosebire de acela, care era căsătorit, Andrei a ales să-și trăiască viața în feciorie și locuia în casa fratelui său. Ei practicau împreună meseria de pescari, învățată de la tatăl lor Iona, și respectau cu multă evlavie poruncile Legii.

Atunci când Sfântul Ioan Botezătorul străbătea Iudeea și ținutul de dincolo de Iordan, propovăduind împărăția lui Dumnezeu și chemarea la pocăință, Andrei a alergat la El, renunțând la tot ceea ce îl lega de lume și i s-a făcut ucenic.

Într-o zi, după ce L-a botezat pe Iisus, Ioan Botezătorul era cu Andrei și cu un alt ucenic al său, viitorul Apostol și Evanghelist Ioan, și, arătând spre Domnul Iisus Hristos care trecea pe acolo, a spus: "Iată Mielul lui Dumnezeu!" (Ioan 1, 35). La acest cuvânt al învățătorului lor, care le arăta spre Acela pentru care el fusese trimis de Dumnezeu ca Înaintemergător, Ioan și Andrei au mers după Iisus, ca să afle mai multe despre El. "Iar Iisus, întorcându-Se și văzăndu-i că merg după El, le-a zis: Ce căutați? Iar ei I-au zis: Rabi [care se tălcuiește: Învățătorule], unde locuiești? El le-a zis: Veniți și veți vedea. Au mers deci și au văzut unde locuia; și au rămas la El în ziua aceea. Era ca la ceasul al zecelea. Unul dintre cei doi care auziseră de la Ioan și veniseră după Iisus era Andrei, fratele lui Simon-Petru" (Ioan 1, 38-40).

Din acea convorbire Andrei a dobândit convingerea că acest Iisus este Mesia cel așteptat de veacuri de poporul său, Mântuitorul lumii. Cu mare bucurie, s-a dus apoi să spună și fratelui său Simon: "Am găsit pe Mesia!" (Ioan 1, 41) și l-a condus la Iisus.

Andrei a fost, așadar, cel dintâi chemat să recunoască pe Hristos și el a vestit acest adevăr celui ce va fi verhovnicul cetei apostolilor. De aceea, Sfântul Andrei a primit între apostoli supranumele de "primul chemat" sau "cel dintâi chemat". Întâlnirea cu Mântuitorul Hristos i-a schimbat întreg cursul vieții.

Pretutindeni unde mergea Domnul, prin sate și orașe, în munți, pe mare sau în pustie, Andrei era aproape de El, pentru a se hrăni din izvorul de apă vie al Cuvântului cel veșnic. Ucenicul cel întâi-chemat a fost prezent la înmulțirea pâinilor (Ioan, cap. 6), mijlocind pe lângă Hristos-Domnul să dea și hrană pământească celor 5000 de oameni care gustaseră pâinea cea vie a cuvântului mântuirii.

Andrei nutrea o prietenie aparte pentru Filip, un alt apostol al Domnului, originar și el din Betsaida. Atunci când elinii i-au cerut lui Filip să-i ducă să vadă pe Hristos, acesta a mers și i-a spus lui Andrei, pentru că avea o mai mare familiaritate cu Învățătorul (Ioan 12, 20).

După apostolii Petru, Ioan și Iacov, martori ai descoperirilor celor mai înalte despre dumnezeirea Mântuitorului Hristos, urmează Sfântul Andrei, pentru a exercita nu o autoritate, ci având o anume prioritate față de ceilalți ucenici. El a fost martor al evenimentelor care au însoțit mântuitoarele Patimi ale Domnului și a participat, alături de ceilalți, la întâlnirile cu Hristos-Domnul, biruitorul păcatului și al morții, după sfânta Sa Înviere.

"Și îmi veți fi Mie martori până la marginile lumii": misiunea creștină - poruncă și dar dumnezeiesc

La Cincizecime, Andrei a primit și el plinătatea harului Sfântului Duh și sorții i-au rânduit propovăduirea Evangheliei în ținuturile situate pe coastele Mării Negre, în Bitinia, Tracia, și Grecia (Macedonia, Tesalia și Ahaia). Credincios poruncilor Domnului, n-a luat cu el nici pungă, nici traistă, nici toiag (Matei 10, 10) și a plecat la drum să ducă și acelor neamuri Vestea cea Bună a mântuirii. A înfruntat încercări și primejdii, boli, pericolul tâlharilor, persecuții din partea evreilor și păgânilor, însă în toate locurile pe unde a mers Duhul Sfânt era cu el: vorbea prin gura lui, săvârșea minuni și vindecări, îi aducea în suflet răbdare și bucurie în încercări.

Această putere minunată a lui Dumnezeu, care lucra prin el, atrăgea mulțimile la credință. După ce ilumina mințile prin predica sa, făcea să renască sufletele prin baia Sfântului Botez, rânduia preoți și consacra episcopi în fruntea lor, îndemna să se construiască biserici și organiza cultul divin.

Mai întâi s-a dus la Aminsos, pe țărmul Mării Negre, și a convertit la creștinism un mare număr de evrei, apoi a vindecat prin puterea lui Dumnezeu pe cei ce sufereau de diferite boli. Și-a continuat misiunea în Trebizonda și Lazic, iar de Paști s-a întors la Ierusalim. După aceea, a plecat împreună cu Sfântul Ioan Teologul la Efes și a predicat Evanghelia o vreme în regiunile vestice ale Asiei Mici. Urcând spre Propontida și vestind cuvântul vieții veșnice în așezările Niceea, Nicomidia, Calcedon, Heracleea Pontului, Amastris, a avut de înfruntat de mai multe ori fanatismul închinătorilor la idoli și gândirea înșelătoare a sofiștilor, dar i-a redus la tăcere și pe unii și pe alții prin înțelepciunea, faptele și minunile sale.

Ajuns la Sinope, a eliberat din lanțuri, prin rugăciune, pe Apostolul Matia. A fost prins de păgânii care s-au mâniat și a suferit chinuri din partea acelora: aruncat la pământ, lovit din toate părțile, Sfântul Andrei nu a căutat să fugă sau să se apere. A îndurat toate cu răbdare, asemănându-se Învățătorului său, Mielul lui Dumnezeu venit în lume să sufere și să ridice păcatele lumii. Văzând tăria sfântului, îndelunga răbdare în fața chinurilor și numeroasele minuni care se săvârșeau, locuitorii din Sinope s-au pocăit, cerându-i iertare și primind botezul creștin.

Andrei a așezat episcop și preoți în Sinope, apoi a plecat către orașele din Pont, pe care le evanghelizase deja, pentru a le întări în credință. A continuat acolo predica sa, respingând rătăcirile păgânilor în Neocezareea și Samosata, apoi s-a reîntors la Ierusalim pentru a lua parte la sinodul din anul 50 privind primirea păgânilor în Biserică (Faptele Apostolilor 15, 6).

După sărbătoarea Paștilor, a însoțit o vreme pe Matia și pe Tadeu către hotarele Mesopotamiei, plecând după aceea spre regiunile barbare de la răsăritul Mării Negre, în sudul Rusiei de azi, în Crimeea și în sudul Ucrainei. S-a îndreptat apoi către Tracia și a luminat prin predica sa inimile locuitorilor orășelului Byzantion. A întemeiat o biserică închinată Maicii Domnului și a hirotonit episcop pe Stahie, despre care se spune că este persoana pomenită de Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani 16, 9. A continuat neobositul său periplu în Tracia, Macedonia și Tesalia, ajungând până în Peloponez, la Patras.

Aici sfântul Apostol a convertit la creștinism pe soția proconsulului roman, Maximila, pe care a vindecat-o de o boală socotită incurabilă. El a răspândit binefacerile și asupra celorlalți locuitori, astfel încât, în scurt timp, s-a constituit o comunitate a ucenicilor lui Hristos. În perioada absenței din oraș a proconsulului Egeatus, sfântul Andrei l-a botezat și pe fratele acestuia, Stratocles, însă la întoarcere Egeatus s-a mâniat foarte, văzând cum credința creștină a pătruns în propria-i casă. A poruncit ca Andrei să fie închis, dar slăvitul Apostol al lui Hristos, în închisoare fiind, și-a continuat propovăduirea și a hirotonit episcop pe Stratocles. După câteva zile, sentința s-a pronunțat fără judecată, iar sfântul Andrei a fost răstignit, cu capul în jos, pe o cruce în formă de X. A primit cu bucurie moartea martirică, oprind pe prietenii săi care voiau să-l elibereze, binecuvântând pe credincioși. Biserica primară a stabilit, încă de pe la sfârșitul secolului al II-lea, ca dată de prăznuire a pătimirii sale ziua de 30 noiembrie. Nu se cunoaște anul martiriului său; unii istoricii îl fixează în timpul persecuției lui Nero, pe la anii 64-67, iar alții mai târziu, la sfârșitul veacului apostolic, în vremea persecuției poruncite de împăratul Domițian. Proconsulul roman din Patras a murit la puțină vreme după aceea de o moarte năpraznică, drept pedeapsă pentru nedreptatea săvârșită.

Noul episcop, Stratocles, după ce și-a împărțit averea săracilor, a construit episcopia sa pe locul martiriului sfântului Apostol.

După mulți ani, la 3 martie 357, cinstitele moaște ale sfântului au fost mutate de la Patras la Constantinopol de către Sfântul Artemie, din porunca împăratului Constanțiu, fiul Sfântului Constantin cel Mare. Moaștele Sfântului Andrei au fost așezate atunci, împreună cu moaștele Sfinților Luca și Tadeu, în noua biserică a Sfinților Apostoli. Sfântul Ambrozie, episcop de Milano (c. 339-397), scria că părticele din moaștele Sfântului Andrei au fost oferite bisericilor din Milano, Nola și Brescia. Cinci sute de ani după aceea, a fost adus la Patras capul Sfântului Andrei, trimis de împăratul Vasile I Macedoneanul (867-886). După Cruciada a IV-a, din 1204, când Constantinopolul a fost ocupat de cavalerii apuseni, cardinalul Petru din Capua a dispus ca moaștele Sfântului Andrei să fie duse în Italia și așezate în catedrala din Amalfi. În fața pericolului otoman, după căderea Constantinopolului, odorul de mare preț care se găsea la Patras a fost oferit spre păstrare papei Pius al II-lea, în anul 1460, de către despotul Moreei, Toma Paleologul. Capul sfântului a revenit în cele din urmă la Patras, la 26 septembrie 1964, ca semn al reconcilierii și frățietății creștine, izvor de bucurie și mângâiere pentru credincioșii ortodocși.

Propovăduitor al Evangheliei în țara noastră

De numele Sfântului Apostol Andrei este legată și originea Bisericii dreptmăritoare din România. Din mărturiile istoricilor și din Sfânta Tradiție reiese că Sfântul Andrei este și primul propovăduitor al Evangheliei la strămoșii noștri daco-romani, fiind considerat "nașul poporului român". Creștinismul românesc are deci origine apostolică.

Fiindu-i încredințate spre evanghelizare ținuturile din preajma Mării Negre, este cert că în drumul său Apostolul dintâi chemat a predicat Evanghelia atât în sudul Basarabiei, cât și în Sciția Mică (Dobrogea de azi).

Numai astfel se explică faptul că primul centru episcopal cunoscut pe teritoriul țării noastre a fost la Tomis, iar tradițiile și obiceiurile populare românești consideră pe Sfântul Andrei ca un părinte spiritual al neamului nostru, ziua de 30 noiembrie fiind însoțită la noi de bogate și semnificative elemente folclorice.

Iată însă cuvintele părintelui istoriei bisericești, Eusebiu de Cezareea (†340), care consemnează relatări mai vechi, de la Origen și Clement Alexandrinul:

"Când sfinții apostoli și ucenici ai Mântuitorului nostru s-au răspândit peste întreg pământul locuit, lui Toma, după spusele tradiției, i-a căzut la sorți [spre evanghelizare] țara parților, lui Andrei, Scythia, lui Ioan, Asia, unde și-a petrecut viața până a murit la Efes. Petru pare să fi predicat evreilor răspândiți în Pont, Galatia, Cappadocia și Asia, pentru ca la urmă, ajuns la Roma, să fie răstignit cu capul în jos, așa cum singur dorise să pătimească. Ce să mai spun de Pavel care, după ce vestise Evanghelia lui Hristos din Ierusalim până în părțile Illyriei, a suferit martiriul la Roma sub Nero? Aceste sunt arătate întocmai de Origen în cartea a III-a a Comentariilor asupra Genezei" (Istoria bisericească III, 8). Cei mai mulți istorici identifică Sciția cu Scythia Minor sau Dacia Pontică (Dobrogea).

Sinaxarul Bisericii din Constantinopol istorisește amănunțit propovăduirea sa: "Lui Andrei, celui întâi chemat, i-au căzut la sorți Bithynia, părțile Pontului Euxin [Marea Neagră] și ale Propontidei [Marea de Maramara] cu cetățile Calcedon și Bizanț, Macedonia, Tracia și regiunile care se întind până la Dunăre, Tesalia, Elada [Grecia Centrală], Ahaia și cetățile Aminsos [Amisus], Trapezunt, Heracleea [Pontului] și Amastris".

Totodată, Sinaxarul arată că Sfântul Andrei a hirotonit episcop de Odyssos (Odessos) - Varna de azi - pe un ucenic al său Amplias (Ampliat), pomenit în calendar la 31 octombrie.

În secolul al VIII-lea, călugărul Epifanie arăta, în Viața Sfântului Apostol Andrei, că între popoarele evanghelizate de sfânt se numără și sciții, iar scriitorul bizantin Nichifor Calist (sec. al XlV-lea) consemnează faptul că Apostolul Andrei a trecut din provinciile Asiei Mici (Capadocia, Galatia și Bitinia) în "pustiurile scitice", care puteau fi situate fie în Sciția Mare (sudul Ucrainei), fie Sciția Mică, locuită atunci de greci, romani și geto-daci.

Mitropolitul Dosoftei al Moldovei scrie, în cartea sa Viața și petrecerea sfinților, despre misiunea măritului Apostol al Domnului: "Apostolului Andrei i-a revenit [prin sorți] Bitinia și Marea Neagră și părțile Propontului, Halcedonul și Vizantea, unde e acum Țarigradul, Tracia și Macedonia, Tesalia, și sosind la Dunăre, ce-i zic Dobrogea și altele ce sunt pe Dunăre, și acestea toate le-a umblat".

Cununa cea de har a dreptei credințe pentru urmașii Sfântului Andrei

În calendarul Bisericii Ortodoxe Române, ziua de 30 noiembrie, când Biserica de pretutindeni sărbătorește pe Apostolul cel dintâi chemat, este însemnată cu literă roșie; multe lăcașuri de închinare din țară poartă hramul Apostolului neamului românesc, iar în onomastica națională Andrei și Andreea sunt nume frecvente. De asemenea, Sărbătoarea Sfântului Andrei este și unul din hramurile viitoarei Catedrale a Mântuirii Neamului.

Cinstit îndeosebi de către Patriarhia Ecumenică din Constantinopol, de către Bisericile din Grecia, Rusia, Ucraina și România, iar în tradiția occidentală fiind considerat patron și ocrotitor al Scoției, țara unde au ajuns părticele din sfintele sale moaște în secolul al VIII-lea, Sfântul Andrei cheamă mereu întreaga umanitate să descopere bucuria curată și sfântă, care nu se învechește niciodată: "Am găsit pe Mesia!"

Sursa: basilica.ro

La mulţi ani tuturor celor care îşi sărbătoresc onomastica!

MELODIE NOUĂ: Alexandra Uşurelu - "La capătul lumii" (videoclip şi versuri). 2014

Alexandra Usurelu La capatul lumii cea mai noua melodie vineri 28 noiembrie 2014 videoclip noul single official video ultima piesa lansare 28.11.2014 YOUTUBE HIT melodii noi videoclipuri Bobby Stoica Andreea Marin cel mai recent cantec al Alexandrei Usurelu clip Chile muzica noua romanesca
Alexandra Uşurelu - "La capătul lumii" (piesă nouă, videoclip, 28.11.2014)/ foto: Facebook

Alexandra Uşurelu a prezentat oficial vineri, 28 noiembrie 2014, noua melodie intitulată "La capătul lumii" şi videoclipul acestei piese frumoase. Cântecul face parte din albumul de debut al artistei, "La capătul lumii", ce va fi lansat pe 9 ianuarie 2015 la sala ArCuB din Bucureşti în cadrul unui concert.
În Valparaiso, Chile, a fost filmat în mare parte clipul noului single. Vizionare plăcută!

Alexandra Usurelu - La capatul lumii (videoclip oficial)Alexandra Ușurelu - La Capătul lumii (piesă nouă, 28.11.2014)
Muzică și versuri: Bobby Stoica
Producător: Bobby Stoica
Producție si postproducție video: ArtyBRANDS
Imagine: Alexandra Sandu, Florin Botea
Montaj: Florin Botea
Invitat special: Andreea Marin
Filmările au fost realizate în Valparaiso (Chile), Itacare (Brazilia), Ceainăria Infinitea, Casa Mărgărit.

Versuri:

Din orașul fără haz
Vâslim spre ape turcoaz.
Eu și-un rege mai viteaz
Spre capătul lumii.

Iau cu mine numai pietre ca să pot să-mi fac perete
Pietre din inima ta și-a ta, și-a ta
Poate-așa vă scap pe voi
De tristețea dintre noi.

La capătul lumii e mai verde în vie
Sunt zâmbete gratis, au culori și magie
Ce-o mai fi pe la TV?! Cine știe?
La capătul lumii e-așa cum îmi place mie.

Astăzi au sosit mai mulți,
Și-au pus palme peste frunți.
Și-au dus sufletele-n munți, la capătul lumii.
Să stea limpezi și curate sufletele noastre toate,
Lumea asta-i la apus, ne-am dus, ne-am dus.
Așa poate-am mai salva sufletul și-ncă ceva.

La capătul lumii e mai verde în vie
Sunt zâmbete gratis, au culori și magie
Ce-o mai fi pe la TV?! Cine știe?
La capătul lumii e-așa cum îmi place mie.

Mie-mi place să dau
Și nu prea-mi place să stau
N-am nimic de luat,
Nimic de furat,
Nimic deplasat
Ce azi e gata scrum, mâine poate iar e fum
La capăt de lume.

La capătul lumii e mai verde în vie
Sunt zâmbete gratis, au culori și magie
Ce-o mai fi pe la TV?! Cine știe?
La capătul lumii e-așa cum îmi place mie.

La capătul lumii e mai verde în vie
Sunt zâmbete gratis, au culori și magie
Ce-o mai fi pe la TV?! Cine știe?
La capătul lumii e-așa cum îmi place mie.

de la alexandrausurelu (YouTube), 28 nov. 2014

"Ceva se întâmplă cu noi" este precedentul videoclip al Alexandrei Uşurelu,  lansat în colaborare cu Mircea Vintilă (aprilie 2014).

Photo Courtesy of Alexandra Usurelu (Facebook) - www.facebook.com/AlexandraUsurelu

joi, 27 noiembrie 2014

MELODIE NOUĂ: Simona Nae - "Departe" (2014)

Simona Nae lansează joi, 27 noiembrie 2014, noua melodie de dragoste "Departe".
Audiţie plăcută!

Simona Nae - Departe | single oficialPiesa & cover foto "Departe ", single nou interpretat de Simona Nae. (C) 27.11.2014 Sprint Music
Muzica: Alexandru Serbu, Alexandru Marian Truta, Simona Nae Topciu, Emanuela Oancea, Emilian Mihai Nechifor
Text: Emanuela Oancea, Simona Nae Topciu
Voci aditionale: Emilian Mihai Nechifor, Emanuela Oancea
Mix/Master: Alexandru Truta
Produs in Studioul Rolla7 Production
by Sprint Music (YouTube), 27 nov. 2014

MELODIE NOUĂ: Crush şi Alexandra Ungureanu - "Dragostea e tralala" feat. George Hora (videoclip)

cea mai noua melodie 2014 + Crush plus Alexandra Ungureanu feat George Hora Dragostea e tralala 24.11.2014 single nou official  YOUTUBE Lyric Video Crush + Alexandra Ungureanu noiembrie muzica noua Dragostea e tralala featuring George Hora videoclip nou HIT clip muzical
Crush + Alexandra Ungureanu - Dragostea e tralala feat. George Hora (piesă nouă, videoclip, 24.11.2014)/ cover design by Dan Grigorescu

Crush, Alexandra Ungureanu şi George Hora au lansat oficial luni, 24 noiembrie 2014, o nouă melodie, intitulată "Dragostea e tralala". Piesa are şi un lyric video.
Enjoy!

Crush + Alexandra Ungureanu - Dragostea e tralala feat. George Hora (Lyric Video)Music & lyrics by Sorin Seniuc /Cernautan Radu-Constantin /Alexandra Ungureanu / George Hora.
Performing CRUSH + Alexandra Ungureanu feat. George Hora.
Video mash-up by AK TV.
This video is a mash-up that includes parts from the movies "Royal Wedding" 1951 / "Funny Face" 1957 / "My Sister Eileen" 1955 / "He Loves and She Loves" 1957.
de la CRUSH plus Alexandra Ungureanu (YouTube), single nou, 24 nov. 2014

Image Courtesy of Crush & Alexandra Ungureanu (Facebook) - www.facebook.com/crushplusalexandraungureanu

REZUMAT VIDEO. Basel - Real Madrid, 0-1. Cristiano Ronaldo, 71 de goluri în UCL! (26.11.2014)

VIDEO Basel - Real Madrid 0-1. Ronaldo l-a egalat pe Raul şi a adus o nouă victorie

Cristiano Ronaldo a marcat golul prin care Real Madrid a câştigat cu 1-0 meciul disputat în deplasare cu FC Basel, a 15-a victorie consecutivă a campioanei Europei în toate competiţiile, informează www.digisport.ro.
Este pentru a treia oară în istorie când gruparea de pe Bernabeu reuşeşte o astfel de serie pozitivă, după cele realizate sub conducerea lui Miguel Muñoz (1960/61) și a lui Jose Mourinho (2011/12).
Totodată, Real Madrid a rămas singura echipă din actuala ediţie a UEFA Champions League care are punctaj maxim după cinci etape, trupa lui Ancelotti conducând autoritar grupa B.
În ciuda înfrângerii suferite miercuri, Basel rămâne pe locul 2 în clasamentul grupei, cu 6 puncte, şi are şi varianta egalului în ultima rundă, când va juca în deplasare cu Liverpool, pentru a se califica în optimile de finală.

Cristiano Ronaldo a înscris miercuri, 26.11.2014, în minutul 35 al partidei Basel - Real Madrid, din etapa a cincea a fazei grupelor UEFA Champions League, ajungând la 71 de goluri în cea mai importantă competiție intercluburi din lume și egalându-l pe Raul Gonzalez Blanco.
Lider este Messi, cu 74 de goluri, care a stabilit acest record marți, 25 noiembrie, după ce a marcat un hat-trick în meciul cu APOEL, din Cipru.

Vezi mai mult, inclusiv rezumatul video al meciului comentat în limba română, pe site-ul oficial Digi Sport: www.digisport.ro/Sport/FOTBAL/Competitii/Champions+League/live-text/LIVE+TEXT+VIDEO+Basel+-+Real+Madrid+ora+21+45+in+direct+la+Digi+.

Champions League. Rezultatele complete şi echipele deja calificate în optimi (UCL, 25 şi 26.11.2014)

11 echipe deja calificate în ”optimile” UCL. Rezultatele şi marcatorii

Cele 11 echipe calificate în optimile de finală înaintea ultimei runde sunt Real Madrid, Borussia Dortmund, Bayern Munchen, FC Barcelona, PSG, FC Porto, Chelsea, Șahtior, Arsenal, Atletico Madrid și Bayer Leverkusen.
Următoarele cinci formații calificate vor fi decise abia după ultima rundă a partidelor din grupă, programată pentru 9 și 10 decembrie, informează www.digisport.ro.

Programul etapei a 5-a din grupele UEFA Champions League:

Miercuri, 26 noiembrie 2014 (21:45)

Grupa A

Atletico Madrid (Spania) - Olympiacos (Grecia) 4-0
Au marcat: Raul Garcia (9), Mandzukic (38, 62, 65)

Malmo (Suedia) - Juventus (Italia) 0-2
Au marcat: Llorente (49), Tevez (88)

Grupa B

FC Basel (Elveţia) - Real Madrid (Spania) 0-1
A marcat: Cristiano Ronaldo (35)

Ludogorets (Bulgaria) - Liverpool (Anglia) 2-2
Au marcat: Abalo (3), Terziev (88) / Lambert (8), Henderson (37)

Grupa C

Zenit Sankt Petersburg (Rusia) - Benfica (Portugalia) 1-0
A marcat: Danny (79)

Bayer Leverkusen (Germania) - AS Monaco (Franţa) 0-1
A marcat: Ocampos (72)

Grupa D

Anderlecht (Belgia) - Galatasaray (Turcia) 2-0
A marcat: Mbemba (44, 86)

Arsenal (Anglia) - Borussia Dortmund (Germania) 2-0
Au marcat: Sanogo (2), Alexis Sanchez (57)

Marţi, 25 noiembrie 2014 (21:45)

Grupa E

CSKA Moscova (Rusia) - AS Roma (Italia) 1-1
Au marcat: Berezutski (90+3) / Totti (43)

Manchester City (Anglia) - Bayern Munchen (Germania) 3-2
Au marcat: Aguero (21-penalty, 85, 90+1) / Xabi Alonso (40), Lewandowski (45)

Grupa F

APOEL Nicosia (Cipru) - FC Barcelona (Spania) 0-4
Au marcat: Luis Suarez (27), Messi (38, 57, 88)

Paris Saint-Germain (Franţa) - Ajax Amsterdam (Olanda) 3-1
Au marcat: Cavani (33, 83), Ibrahimovic (78) / Klaassen (67)

Grupa G

Schalke 04 (Germania) - Chelsea (Anglia) 0-5
Au marcat: Terry (2), Willian (29), Kirchhoff (44-autogol), Drogba (77), Ramires (78)

Sporting Lisabona (Portugalia) - NK Maribor (Slovenia) 3-1
Au marcat: Mejac (10-autogol), Nani (35), Slimani (65) / Jefferson (42-autogol)

Grupa H

BATE Borisov (Belarus) - FC Porto (Portugalia) 0-3
Au marcat: Hector Herrera (56), Jackson Martinez (65), Tello (89)

Şahtior Doneţk (Ucraina) - Athletic Bilbao (Spania) 0-1
A marcat: San Jose (68)

Mai multe detalii găsiţi pe site-ul oficial Digi Sport (VIDEO 11 echipe deja calificate în ”optimile” UCL. Rezultatele, clasamentele, marcatorii și rezumatele):
www.digisport.ro/Sport/FOTBAL/Competitii/Champions+League/Penultima+etapa+din+grupele+UEFA+Champions+League+se+vede+la+Dig.

miercuri, 26 noiembrie 2014

Imagini frumoase din diferite zone ale lumii (Flickr 2014)

Imagini frumoase din diverse zone ale lumii... Episodul 188 din serialul săptămânal cu poze, "Miercurea fără cuvinte"!

poze frumoase din diferite zone ale lumii fotografii FLICKR 2014 toamna noiembrie imagini superbe peisaje fotografi straini Norvegia Islanda Canada Italia Spania China Marele zid chinezesc postare blog Late November II (Explored)
Tore Thiis Fjeld - Late November - Norway

Stack'em High
Jarrad - Stack'em High - London, England, UK

Darley Mist
James Mills - Darley Mist, UK

Brant Street Pier, Burlington Ontario
angie_1964 - Brant Street Pier, Burlington Ontario, Canada

Blessed
Valeria Sig - Blessed - Iceland

Happy Thanksgiving (Explore)
diane marshman - Happy Thanksgiving - Chipmunk, Pennsylvania

Near Barleycove, Co. Cork
Sean Barden - Near Barleycove, Co. Cork, Ireland

Magical light
Richard Larssen - Magical light

Urban moon
henry-67 - Urban moon - San Giorgio di Livenza, Veneto, Italy

Atlantic Sunrise
markchevy - Atlantic Sunrise - New Jersey

Pushkarini (Pond) @ Hampi
Ujjal Dey - Pushkarini (Pond) @ Hampi, India

The beauty here...
Michael Kight - The beauty here... - North Carolina

Icebergs Approach into Gibbs Fiord 3 Baffin Island Canada High Arctic - EXPLORED
ngaire hart (lawson) - Icebergs Approach into Gibbs Fiord 3 Baffin Island Canada High Arctic

Sunset at the Lincoln Memorial
Kevin - Sunset at the Lincoln Memorial, USA

Congaree National Park
gghiker - Congaree National Park

KYLEMORE ABBEY
tom fox - KYLEMORE ABBEY

Plaza de España, Sevilla
Toño Escandon - Plaza de España, Sevilla

The great wall - China
Ib Aarmo - The great wall - China

Copyright All Rights Reserved. All photographs are the properties of the authors.

"Miercurea fără cuvinte" a început la Carmen.

Echipele calificate, rezultatele din UCL (25.11.2014) şi meciurile de miercuri. UEFA Champions League

Opt echipe deja calificate în ”optimile” UEFA Champions League. Rezultatele și marcatorii

Real Madrid, Borussia Dortmund, Bayern Munchen, FC Barcelona, PSG și FC Porto erau deja calificate după primele patru etape. După victoria din meciul cu Schalke, de la Gelsenkirchen, 0-5, Chelsea a ajuns și ea între formațiile deja calificate din grupă.
În grupa H, după ce Bate Borisov a pierdut acasă, 0-3, cu FC Porto, Șahtior Donețk, echipa lui Mircea Lucescu și-a câștigat dreptul de a juca în optimile competiției, pentru a treia oară în zece participări, chiar dacă ulterior a pierdut pe teren propriu, 0-1, cu Athletic Bilbao, informează www.digisport.ro.

Grupa E

CSKA Moscova (Rusia) - AS Roma (Italia) 1-1
Au marcat: Berezutski (90+3) / Totti (43)

Manchester City (Anglia) - Bayern Munchen (Germania) 3-2
Au marcat: Aguero (21-penalty, 85, 90+1) / Xabi Alonso (40), Lewandowski (45)

Grupa F

APOEL Nicosia (Cipru) - FC Barcelona (Spania) 0-4
Au marcat: Luis Suarez (27), Messi (38, 57, 88)

Paris Saint-Germain (Franţa) - Ajax Amsterdam (Olanda) 3-1
Au marcat: Cavani (33, 83), Ibrahimovic (78) / Klaassen (67)

Grupa G

Schalke 04 (Germania) - Chelsea (Anglia) 0-5
Au marcat: Terry (2), Willian (29), Kirchhoff (44-autogol), Drogba (77), Ramires (78)

Sporting Lisabona (Portugalia) - NK Maribor (Slovenia) 3-1
Au marcat: Mejac (10-autogol), Nani (35), Slimani (65) / Jefferson (42-autogol)

Grupa H

BATE Borisov (Belarus) - FC Porto (Portugalia) 0-3
Au marcat: Hector Herrera (56), Jackson Martinez (65), Tello (89)

Şahtior Doneţk (Ucraina) - Athletic Bilbao (Spania) 0-1
A marcat: San Jose (68)

Miercuri, 26 noiembrie 2014 (21:45)

Grupa A

Atletico Madrid (Spania) - Olympiacos (Grecia)
Malmo (Suedia) - Juventus (Italia)

Grupa B

FC Basel (Elveţia) - Real Madrid (Spania), Digi Sport 1
Ludogorets (Bulgaria) - Liverpool (Anglia), Digi Sport 3

Grupa C

Zenit Sankt Petersburg (Rusia) - Benfica (Portugalia) - ora 19:00, Digi Sport 1
Bayer Leverkusen (Germania) - AS Monaco (Franţa)

Grupa D

Anderlecht (Belgia) - Galatasaray (Turcia)
Arsenal (Anglia) - Borussia Dortmund (Germania), Digi Sport 2

Vezi mai mult pe site-ul oficial Digi Sport, inclusiv clasamentele din UCL şi rezumatele video ale meciurilor comentate în limba română: www.digisport.ro/Sport/FOTBAL/Competitii/Champions+League/Penultima+etapa+din+grupele+UEFA+Champions+League+se+vede+la+Dig.

REZUMAT VIDEO: Schalke - Chelsea, 0-5 (UCL, 25.11.2014)

REZUMAT VIDEO GOLURI Schalke Chelsea 0-5 UCL marti aseara 25 noiembrie 2014 YOUTUBE Schalke 04 vs Chelsea 0-5 All Goals and Highlights 25/11/2014 toate golurile partidei lui Chelsea din deplasare Mourinho rezumatul complet
Ramires (Schalke - Chelsea, 0-5, UCL, 25.11.2014)/ foto: Facebook

Grupa G, UEFA Champions League: Schalke 04 (Germania) - Chelsea (Anglia) 0-5
Au marcat: Terry (2), Willian (29), Kirchhoff (44-autogol), Drogba (77), Ramires (78)

VIDEO Schalke – Chelsea 0-5. Echipa lui Mourinho s-a calificat în optimile UCL

Chelsea şi-a asigurat calificarea în primăvara UEFA Champions League în stil de mare echipă. A umilit-o pe Schalke, în Germania, cu 5-0 şi are asigurate biletele pentru optimi, cu o etapă înainte de finalul fazei grupelor, informează www.digisport.ro.
Puteţi vedea mai multe detalii şi rezumatul meciului comentat în limba română pe site-ul oficial Digi Sport: www.digisport.ro/Sport/FOTBAL/Competitii/Champions+League/SCHALKE+CHELSEA+0-5+Echipa+lui+Mourinho+s-a+calificat+in+optimil.

Schalke 04 vs Chelsea 0-5. All Goals & Highlights [25/11/2014]


Schalke 0-5 Chelsea - Champions League 2014-15 Highlights
Schalke 04 vs Chelsea 0-5, Champions League (25/11/2014)
YouTube, 25 nov. 2014

Photo Courtesy of Chelsea Football Club (Facebook) - www.facebook.com/ChelseaFC

REZUMAT VIDEO: Manchester City - Bayern Munchen, 3-2 (UCL, 25.11.2014). Aguero, 3 goluri!

REZUMAT VIDEO GOLURI Manchester City Bayern Munchen 3-2 UCL 25.11.2014 Aguero 3 goluri YOUTUBE UEFA Champions League Man City vs Bayern Munich marti 25 noiembrie 2014 all goals and highlights toate golurile partidei rezumatul meciului video
Aguero a marcat 3 goluri în partida Man. City - Bayern Munchen (UCL, 25 noiembrie 2014)

Grupa E, UEFA Champions League: Manchester City (Anglia) - Bayern Munchen (Germania) 3-2
Au marcat: Aguero (21-penalty, 85, 90+1) / Xabi Alonso (40), Lewandowski (45)

Manchester City vs Bayern Munich 3-2 ~ All Goals & Highlights [25/11/2014]Manchester City vs Bayern Munich 3-2, All Goals & Full Highlights, UEFA Champions League [25/11/2014] by Football Highlight TV2 (YouTube), 25 nov. 2014

VIDEO Man. City - Bayern 3-2. Bavarezii au revenit de la 0-1, dar au pierdut în prelungiri. Hat-trick Aguero

Meci interzis cardiacilor la Manchester. Elevii lui Pellegrini au condus cu 1-0, apoi au avut avantaj când cei de la Bayern au rămas în 10, dar ce a urmat a fost demn de un film horror. Bavarezii au revenit și au preluat conducerea, dar Aguero, de unul singur, a îngenuncheat trupa lui Guardiola, informează www.digisport.ro.
Manchester City avea o singură variantă, înaintea acestei partide, pentru a mai păstra șanse de calificare în primăvara UEFA Champions League, și anume să câștige în fața celor de la Bayern.
Puteţi vedea mai multe detalii şi rezumatul meciului comentat în limba română pe site-ul oficial Digi Sport:
www.digisport.ro/Sport/FOTBAL/Competitii/Champions+League/live-text/video+manchester+city+bayern+25+noiembrie+2014.

Photo Courtesy of Manchester City FC (Facebook) - www.facebook.com/mcfcofficial

REZUMAT VIDEO: APOEL Nicosia - FC Barcelona, 0-4. Leo Messi, 74 de goluri în UCL!

REZUMAT VIDEO GOLURI Apoel Nicosia Barcelona 0-4 Leo Messi 3 goluri YOUTUBE Luis Suarez UCL 25.11.2014 UEFA Champions League marti 25 noiembrie highlights and all goals rezumatul partidei Apoel Nicosia vs FC Barcelona toate golurile lui Messi
Leo Messi (FC Barcelona), UEFA Champions League all-time top goalscorer/ photo: Facebook

Grupa F, UEFA Champions League: APOEL Nicosia (Cipru) - FC Barcelona (Spania) 0-4
Au marcat: Luis Suarez (27), Messi (38, 57, 88)

Apoel Nicosia vs Barcelona 0-4 ~ All Goals & Highlights [25/11/2014]Apoel Nicosia vs Barcelona 0-4, All Goals & Highlights, Champions League (25/11/2014)
YouTube

VIDEO APOEL - Barcelona 0-4. Hat-trick și record pentru Messi, primul gol Suarez

Seară istorică pentru Leo Messi: argentinianul a reușit un hat-trick în meciul câștigat de Barça cu APOEL și a devenit cel mai bun marcator din istoria UEFA Champions League. Messi a ajuns la cota 74 - față de cele 71 de goluri ale fostului mare atacant al rivalei Real, Raul Gonzalez, informează www.digisport.ro.
Mai multe detalii găsiţi pe site-ul oficial Digi Sport: www.digisport.ro/Sport/FOTBAL/Competitii/Champions+League/VIDEO+APOEL-Barcelona+0-4+Hattrick+si+record+pentru+Messi+primul.

Image Courtesy of FC Barcelona (Facebook) - www.facebook.com/fcbarcelona

marți, 25 noiembrie 2014

Piesă nouă: INNA - "Diggy Down" feat. Marian Hill (Lyrics Video)

INNA cea mai noua melodie 2014 Diggy Down feat Marian Hill new official lyrics video YOUTUBE new song single ultima piesa marti 25 noiembrie 2014 featuring 25.11.2014 nov. HIT Inna noua piesa a Innei 2014 muzica noua cel mai recent videoclip cantec lansare ultimul single original
INNA - Diggy Down feat. Marian Hill (melodie nouă, 25.11.2014)/ Photo by John Perez (C)

Inna şi Marian Hill au lansat marţi, 25 noiembrie 2014, noua melodie "Diggy Down" şi un lyrics video oficial pentru acestă piesă.
Enjoy!

INNA - Diggy Down feat. Marian Hill (Official Lyrics Video)by InnaRomania (YouTube), 25 noiembrie 2014

UPDATE 09.12.2014. INNA - Diggy Down feat. Marian Hill (Official Video)by InnaRomania (YouTube), 9 dec. 2014

Photo Courtesy of Inna (Facebook) - www.facebook.com/Inna

Videoclip nou: VUNK - "La nebunie" (2014)

Trupa Vunk La nebunie cea mai noua melodie 24.11.2014 videoclip nou oficial Cornel Ilie YOUTUBE noul clip al trupei Vunk HIT 24 noiembrie concert VUNK Marea Intalnire Bucuresti Piata George Enescu muzica noua de dragoste ultima piesa Vank 25.11.2014 official video original
Trupa VUNK - La nebunie (videoclip nou, single oficial), concert, Bucureşti, 24.11.2014

Trupa Vunk a lansat oficial un nou videoclip, pentru melodia de dragoste "La nebunie", luni, 24 noiembrie 2014, în cadrul ultimului concert al formaţiei la Bucureşti din acest an, intitulat "Marea Întâlnire".
Vizionare plăcută!

VUNK - La nebunie (videoclip oficial)"La nebunie" este noul single al trupei VUNK. Cântecul este o dedicație către sufletul tău pereche, fie că l-ai găsit, fie că încă îl cauți.
Muzică: Cornel Ilie, Gabriel Maga
Text: Cornel Ilie
Publisher: Media Pro Music
Regie: Teodor Cucu
DOP: Alex Gâlmeanu
Edit&Color: Ionuț Popescu
Producător: George Maftei
Scenariu: Teodor Cucu
Gaffer: Cristian Bănică
de la VUNKlub (YouTube), 24 noiembrie 2014

Vunk - La nebunie [Extras de pe "Nu scapă nimeni (fără emoții)"]Piesa "La nebunie" face parte din albumul "Nu scapa nimeni (fara emotii)". Acesta a fost lansat pe 9 noiembrie 2012 si contine 10 piese, printre care hiturile "Scapa-ma de ea", "Numai la doi", "Noptile trec", "Pierderea lor".
Pe album puteti gasi colaborari spectaculoase cu Monica Anghel, Andra sau Alexandra Usurelu.
Muzica: Cornel Ilie si Gabriel Maga
Text: Cornel Ilie
Casa de discuri: MediaPro Music
de la VUNKlub (YouTube)

Photo Courtesy of Trupa Vunk (Facebook) - www.facebook.com/VunkOfficial

luni, 24 noiembrie 2014

MELODIE NOUĂ: AC/DC - "Rock or Bust" (videoclip). 2014

ACDC Rock or Bust noua melodie 23.11.2014 noiembrie videoclip nou ultima piesa ACDC official new video YOUTUBE HIT Angus Young Brian Johnson hard rock FANI muzica noua 24 noiembrie 2014 ultimul clip ACDC album nou Rock Or Bust trupa rock n roll
Angus Young (AC/DC) - "Rock or Bust" (piesă nouă, videoclip, 23.11.2014)/ foto: Facebook

AC/DC, legendara trupă australiană de muzică hard rock, a prezentat oficial duminică, 23 noiembrie, videoclipul pentru noua melodie "Rock or Bust". Piesa este inclusă pe albumul cu acelaşi nume, "Rock Or Bust", care va fi lansat pe 2 decembrie 2014.
Regizorul noului clip este David Mallet, vechi colaborator al celebrei formaţii din Australia.
Enjoy!

AC/DC - Rock or Bust (Official Video)


Music video by AC/DC performing Rock or Bust. (C) 2014 Leidseplein Presse, B.V.
by acdcVEVO (YouTube), 23 nov. 2014

AC/DC 2014 cea mai noua melodie Rock or Bust videoclipuri melodii noi YOUTUBE HIT 23 noiembrie 2014 noul album ACDC official video 23.11.2014 24 noiembrie cel mai recent cantec in formula noua ACDC videoclip nou new song video clip ROCK OR BUST
Brian Johnson (AC/DC) - "Rock or Bust" (new official video) 23.11.2014

Photos Courtesy of AC/DC (Facebook) - www.facebook.com/acdc

duminică, 23 noiembrie 2014

FILM: "Calea Dunării" (Sabin Dorohoi). "Way of the Danube" (VIDEO)

filmul Calea Dunarii regia Sabin Dorohoi VIDEO 12 noiembrie 2014 Way of the Danube YOUTUBE 12.11.2014 scurtmetraj regizor Sabin Dorohoi actorii din videoclipul Voltaj De la capat official video HIT Calin Goia campanie umanitara pentru copiii cu parinti plecati afara la munca in strainatate scurtmetraj film romanesc 2013 2014 premii internationale
Way of the Danube / Calea Dunarii (foto: Facebook)

Scurtmetraj Calea Dunarii / Way of the Danube ShortfilmWritten & Directed by Sabin Dorohoi
CAST
Ionut Razvan Schinteie
Grandpa: Constantin Dinulescu
Ana Serena Stanciu
Teacher: Ileana Caprariu
Mother (photo): Sorina Apetrei
Father (photo): Valentin Apetrei
Baby (photo): Beniamin Apetrei

Produced by Sabin Dorohoi
Associate Producer: Alex Traila
Cinematography: Lulu De Hillerin
Editing: Razvan Dimitriu
Casting Director: Constantin Bocsan
Script & Story adviser: Octavian Segãrceanu
de la Sabin Dorohoi (YouTube), 12.11.2014

“Filmul “Calea Dunarii” vorbeste despre o realitate sociala de mare actualitate in Romania: unele informatii din mass media ne spun ca aproape 50.000 de copii din Romania au cel putin un parinte plecat la munca in strainatate. Dar deseori se intampla sa fie plecaţi chiar ambii parinti. Fiind foarte impresionat de tragediile unor copii care s-au sinucis chiar de dorul parintilor, am decis sa abordez subiectul intr-o maniera usor stilizata, supra-realista, pentru a evita secventele dure, mentinand aura de fantastic, specific a unui film de fictiune chiar daca e vorba de un subiect inspirat dintr-o realitate actuala. E foarte dificil sa vorbesti despre o tema paradoxala: pentru copii, plecarea parintilor e foarte dificila dar si pentru parinti e o nevoie acuta de bani! Societatea noastra, insa, se va construi în viitor pe umerii acestor copii care vor deveni adulti si vor avea la randul lor copii! Ce se va întâmpla atunci? Si mai ales, CE putem face ACUM?”
Sabin Dorohoi – regizor / producator
Sursa: delacapat.ro, un proiect VOLTAJ

"Calea Dunării" este cel de-al 12-lea scurtmetraj regizat de Sabin Dorohoi și al treilea după absolvirea facultății de film. Scurtmetrajul "Calea Dunării" a câștigat, la începutul lunii noiembrie în anul 2013, și premiul "Young Audience Award" la competiția oficială a Festivalului Cinemed — Festival de Film Mediterraneen — de la Montpellier (Coasta de Azur) din Franța.
Sursa: AGERPRES - INTERVIU Sabin Dorohoi (regizor): Cred în perseverență; norocul e ceva incontrolabil, poate veni, sau nu

Voltaj - De la capat (Official Video)Voltaj – De la capat
Muzica si versuri: Voltaj & Deepside Deejays
Producator: Voltz Media / Cat Music
Producator muzical: Metropolitan Records
Videoclipul contine imagini din filmul “Calea Dunarii” (regia: Sabin Dorohoi)

Regia si montajul videoclipului: Dan Petcan, imaginea: Bogdan Filip
Casa de productie: Zebra Film

COPIII SUNT LUMEA DE MAINE.
Daca vrei sa ajuti: www.delacapat.ro

de la VOLTAJ (YouTube), 4 noiembrie 2014

UPDATE 08.03.2015. Voltaj va reprezenta România la Eurovision Song Contest 2015 (anunţul câştigătorilor)Trupa Voltaj va reprezenta România la Eurovision Song Contest 2015. Felicitări! Hai România!
Toate piesele sunt online pe canalul TVR de YouTube.
by TVR (YouTube), 8 mar. 2015

Image Courtesy of Way of the Danube / Calea Dunarii - www.facebook.com/CaleaDunarii

sâmbătă, 22 noiembrie 2014

REZUMAT VIDEO GOLURI. Steaua - FC Braşov, 2-0 (22.11.2014). Etapa a 15-a, Liga Întâi

REZUMAT VIDEO GOLURI Steaua Brasov 2-0 sambata 22.11.2014 Adi Popa Chipciu YOUTUBE Ghencea rezumatul partidei FC Steaua vs FC Brasov de aseara etapa 15 Liga 1 golurile meciului VIDEO
Chipciu înscrie al doilea gol al partidei FC Steaua - FC Braşov (2-0) 22.11.2014

FC Steaua Bucureşti a învins pe FC Braşov cu 2-0 prin golurile marcate de Adi Popa (min. 46) şi Chipciu (min. 79) într-un meci contând pentru etapa a 15-a din Liga Întâi, disputat sâmbătă seara, 22 noiembrie 2014.

Rezumat video, goluri ● Steaua - FC Brasov (2-0) ● 22.11.2014Rezumat complet, Steaua vs FC Brasov, 2-0, 22 noiembrie 2014, etapa 15, Liga 1
de la Football4 Life (YouTube)

Campionii Romaniei au castigat o noua partida in Liga 1, trecand cu 2-0 de FC Brasov, intr-o partida contand pentru etapa a 15-a.
Golurile Stelei au fost reusite de catre Adrian Popa (minutul 46) si Alexandru Chipciu (minutul 79), in timp ce Claudiu Keseru a trimis mingea in bara in prima repriza, dupa o pasa excelenta a lui Lucian Sanmartean.
Din pacate, victoria care ii mentine pe ros-albastri la cel putin cinci puncte de ocupanta locului secund s-a disputat fara spectatori, in urma deciziei Comisiei de Disciplina.
Partida cu FC Brasov a fost una speciala pentru Andrei Prepelita, care a ajuns la partida cu numarul 300 in Liga 1. Mijlocasul transferat in 2011 de la Universitatea Craiova a fost desemnat capitan de echipa la acest joc si a fost inlocuit de catre Alexandru Bourceanu in minutul 82.

Pentru campioni urmeaza deplasarea din Danemarca, acolo unde acestia o vor intalni pe Aalborg BK, intr-o partida foarte importanta pentru calificarea in "saisprezecimile" UEFA Europa League.

Mai jos puteti citi caseta tehnica a meciului cu FC Brasov:
FC STEAUA - FC BRASOV 2-0 (0-0)
Au marcat: Popa 46, Chipciu 79
FC Steaua: Arlauskis - Papp, Szukala, Luchin, Filip - Prepelita (Bourceanu '82), Sanmartean (Breeveld '77) - Popa, Chipciu, Tanase, Keseru (Stanciu '80).
Antrenor: Constantin Galca.
FC Brasov: Marinescu - Straut, Machado, Leko (Munteanu '80), Serginho - Santos, Madeira, Aganovici - Constantinescu, Grigorie (Enceanu '60) - Ganea (Ciocalteu '85).
Antrenor: Adrian Szabo.
Cartonas galben: Straut '73
Arbitri: Radu Petrescu - Vladimir Urzica, Alexandru Voda - Marcel Birsan
Observatori: Constantin Stefan (FRF), Marcel Vasile (LPF)

Sursa: FC Steaua Bucuresti (Facebook) - www.facebook.com/FCSBOfficial

VIDEO: Cel mai mare ecran digital de înaltă definiție din lume (Times Square, New York)

VIDEO RECORD MONDIAL cel mai mare ecran digital de inalta definitie din lume New York Times Square SUA YOUTUBE the world's largest hi-def display high-definition
Cel mai mare ecran digital de înaltă definiție din lume (New York)/ foto: (C) AFP

A Billboard the Length of a Full City Block Lights up times Square (video)A new billboard in New York's Times Square is the world's largest hi-def display.
by NTDTV (YouTube)

World’s largest billboard debuts in New York (video)The world’s largest and most expensive digital billboard was lit up for the first time in New York on Tuesday. Located in Time Square, the megascreen has been designed with the most advanced technology available.
by Zoomin.TV UK (YouTube)

Cel mai mare ecran digital de înaltă definiție din lume, inaugurat în Times Square

Cel mai mare ecran digital de înaltă definiție din lume, aproape la fel de mare ca un teren de fotbal american, a fost inaugurat marți în celebra piață Times Square din New York, relatează AFP, potrivit AGERPRES.

Instalat pe fațada unui hotel, ecranul are 23,74 metri înălțime și 100,5 metri lungime, acoperind întregul spațiu dintre străzile 45 și 46, chiar în inima Times Square.

Potrivit producătorului Mitsubishi Electric Power Products Inc, ecranul are o densitate de 24 de milioane de pixeli — un record mondial pentru astfel de suprafață, iar tehnologia Real Black LED permite pietonilor să vadă clar, chiar și de aproape.

Ecranul gigant este, de asemenea, echipat cu camere de înaltă definiție, pentru a putea filma mulțimea și transmite imagini live, interacționând cu rețelele de socializare.

În pofida temperaturilor extrem de scăzute, sute de turiști și new yorkezi fascinați au imortalizat momentul pe telefonul mobil, în timp ce pe ecranul de peste 2.300 de metri pătrați rula un film produs de studioul Universal Everything.

AGERPRES/(AS — autor: Ana Bîgu, editor: Mariana Ionescu)

Photo Courtesy of dailymail.co.uk

MELODIE NOUĂ: Belle and Sebastian - "The Party Line" (VIDEOCLIP). 2014

trupa scotiana indie pop Belle and Sebastian noua melodie 2014 single noiembrie The Party Line melodii noi videoclipuri YOUTUBE HIT ultima piesa muzica noua official videoclip Girls In Peacetime Want To Dance album nou ianuarie 2015 new single song video
Belle and Sebastian - Girls in Peacetime Want to Dance (album nou, 2015)/ foto: Facebook

Formaţia scoţiană Belle and Sebastian a prezentat în premieră marţi, 18 noiembrie 2014, videoclipul oficial pentru noua melodie "The Party Line". Piesa promovează viitorul album "Girls in Peacetime Want to Dance" care va fi lansat în ianuarie 2015.
Vizionare plăcută!

Belle and Sebastian - The Party Line (Official Video)From the upcoming album Girls in Peacetime Want to Dance, out January 19/20 2015 on Matador Records.
Video credits: directed by LeBlanc and Cudmore, produced by Jennifer Millington, written by Scott Cudmore, photographed by Michael LeBlanc, edited by Scott Cudmore and Michael LeBlanc, choreography by Robert Binet, production company: Revolver Films.
by BelleSebastianVEVO (YouTube), 18 noiembrie 2014

Photo Courtesy of Belle and Sebastian (Facebook) - www.facebook.com/belleandsebastian

vineri, 21 noiembrie 2014

MELODIE NOUĂ: Pasărea Rock - "Hora fără de hotar" (videoclip şi versuri). 2014

Pasarea Rock Hora fara de hotar noua melodie 2014 joi 20 noiembrie YOUTUBE Mircea Baniciu Kappl Ovidiu Lipan Tandarica versuri trupa ROCK melodii videoclipuri muzica noua ultima piesa videoclip nou 20.11.2014 cantec recent EP Calusandra
Pasărea Rock (Baniciu, Kappl & Lipan) - Hora fără de hotar (piesă nouă, 20.11.2014)

Pasărea Rock, formaţia fondată de Mircea Baniciu, Josef (Ioji) Kappl şi Ovidiu Lipan - Ţăndărică, foşti componenţi ai legendarei trupe Phoenix, a lansat joi, 20 noiembrie 2014, noua melodie "Hora fără de hotar". Piesa este inclusă pe EP-ul "Căluşandra" şi are un videoclip.

Pasărea Rock - Hora fără de hotar (video)Muzica: Josef Kappl, text: Florin Dumitrescu

Versuri:

Strofa 1
Locul s-a umplut de vreme,
vremea s-a oprit în loc...
Călușarii ca să cheme
sânzienele la joc.
Orice chiot de fecioară,
orice strigăt de flăcău
fac din umeri să răsară
câte-o aripă de zeu.

Refren 1
Lumea fierbe, viața curge,
soarbe-le dintr-un pahar
haide-ncinge, haide strânge
hora fără de hotar!
Asta-i ora, asta-i hora
pe tărâmul nimănui
iar vătaful tuturora
este prostul satului, hai-hui!

Strofa 2
Nu știm încotro ne ducem,
dincotro n-avem habar,
harul vieții ne conduce
hora fără de hotar!

Refren 2
Lumea fierbe, viața curge,
soarbe-le dintr-un pahar,
haide-ncinge, haide strânge
hora fără de hotar și iar!

Refren 3
Lumea fierbe, viața curge,
soarbe-le dintr-un pahar
haide-ncinge, haide strânge
hora fără de hotar!
Asta-i ora, asta-i hora
și nu-i vina nimănui
că vătaful tuturora
e chiar prostul satului, hai-hui!

de la Pasarea ROCK (YouTube), 20 noiembrie 2014

Pasărea Rock pornește în turneu, dau de veste Baniciu, Kappl & Lipan pe Facebook.

Formația Pasărea Rock pleacă în turneu pe 29 noiembrie, urmând să concerteze în opt orașe din țară. Încărcați cu energia solară a concertelor de vară, Mircea Baniciu, Josef Kappl și Ovidiu Lipan Țăndărică, alături de Vlady Cnejevici, Teo Boar și Cristi Gram, ajung, pe rând, la Buzău, Bacău, Constanța, București, Alba Iulia, Cluj-Napoca, Oradea și Timișoara.
Fiecare spectacol marca Revolver va fi format din trei părți, spunând „povestea” membrilor fondatori ai grupului. Nu vor lipsi personaje mitice din Cantafabule, hituri semnate Mircea Baniciu, piese celebre ale formației Phoenix și compozițiile originale Pasărea Rock: Legenda, Praznic năprasnic, Pe Argeș în jos și Călușandra.

Date concerte:

Buzău, 29 noiembrie, Club No Limit;
Bacău, 30 noiembrie, Club The Stage;
Constanța, 6 decembrie, Club Phoenix;
București, 11 decembrie, Cinema Patria
Alba Iulia, 13 decembrie Casa de Cultură a Sindicatelor;
Cluj-Napoca, 14 decembrie, Euphoria Music Hall;
Oradea, 21 decembrie, Window Pub
Timișoara, 22 decembrie, Filarmonica Banatul

Bilete prin: Eventim, Bilete.ro, MyTicket, iabilet, Biletfan.ro si la casele de bilete ale locatiilor concertelor.
Parteneri media: 1 Music Channel , Cațavencii, 24 FUN, Bestmusic.ro, Metalhead.ro , 220.ro, Getlokal.ro, Orasulm.eu, Urban.ro, Oops media, Definite Rock.

Sursa: Baniciu, Kappl & Lipan - www.facebook.com/BaniciuKapplLipan

joi, 20 noiembrie 2014

Julio Iglesias - "Baila Morena" (videoclip oficial)

Julio Iglesias a lansat melodia "Baila Morena" în anul 1995. Piesa, care a devenit rapid un hit, face parte din albumul de mare succes "La Carretera".
Vizionare plăcută!

Julio Iglesias - Baila Morena (Official Video)Julio Iglesias - Baila Morena (VideoClip Oficial)
All Rights Reserved Columbia (P) 1995 The copyright in this audiovisual recording is owned by Columbia ℗ 2015 , S.A. De C.V.
Video de sencillo de Julio Iglesias titulado Baila Morena extraido del álbum La Carretera con la participación especial de Thalía.
Julio Iglesias - Baila Morena (Feat. Thalía) by Misbehavin666 (YouTube), 5 oct. 2011

MELODIE NOUĂ: Wyclef Jean feat. Avicii - "Divine Sorrow" (Lyric Video). 2014

Avicii cea mai noua melodie 2014 Wyclef Jean Divine Sorrow Lyric Video ft. Avicii DJ suedez ultima piesa a lui Avicii 17.11.2014 HIT YOUTUBE muzica noua Wyclef Jean Divine Sorrow melodii noi triste videoclipuri cel mai recent cantec Avicii
Wyclef Jean - Divine Sorrow ft. Avicii (single nou, video, 17.11.2014)

DJ-ul suedez Avicii şi Wyclef Jean au lansat luni, 17 noiembrie 2014, noua melodie "Divine Sorrow" şi un lyric video. Fondurile obţinute din vânzarea piesei vor fi donate pentru o campanie umanitară împotriva SIDA, desfăşurată în Africa.

Wyclef Jean - Divine Sorrow (Lyric Video) ft. AviciiCoca-Cola and (RED) have teamed up to Share the Sound of an AIDS-Free Generation
Get the track here and support (RED) - http://bit.ly/Divine-Sorrow
by WyclefVEVO (YouTube), 17 nov. 2014

Photo Courtesy of Avicii (Facebook) - www.facebook.com/avicii

miercuri, 19 noiembrie 2014

Fotografii de toamnă din România (Alex Mazilu)

Imagini de toamnă, din România, surprinse de Alex Mazilu... Episodul 187 din serialul săptămânal cu poze "Miercurea fără cuvinte"!

poze imagini frumoase de toamna Romania Alex Mazilu Bucuresti fotografii superbe toamna imagini autumn pictures fall colors romanian autumn Bucharest postare blogspot fotografi romani celebri cunoscuti foto blogging
Copyright All Rights Reserved by Alex Mazilu.

"Miercurea fără cuvinte" a început la Carmen.

marți, 18 noiembrie 2014

REZUMAT VIDEO GOLURI. România - Danemarca, 2-0. Keşeru, două goluri! 18.11.2014

REZUMAT VIDEO GOLURI Romania Danemarca 2-0 meci amical 18.11.2014 marti 18 noiembrie rezumatul partidei YOUTUBE golurile lui Keseru in meciul cu Danemarca Bucuresti Arena Nationala Romania vs Danemarca highlights and goals Denmark
România - Danemarca, 2-0 (meci amical, 18.11.2014, Bucureşti)/ foto: Facebook

România a învins Danemarca cu 2-0 prin golurile stelistului Keşeru ('53,'58) într-un meci amical disputat marţi, 18 noiembrie, pe Arena Naţională din Bucureşti, transmis în direct de Pro TV.

Rezumat video, goluri ● Romania - Danemarca, 2-0 ● 18.11.2014


Rezumat complet. Romania vs Danemarca, 2-0. 18.11.2014
de la Football4 Life (YouTube)

Romania - Danemarca, 2-0 (meci amical) 18 noiembrie 2014Romania - Danemarca 2-0 (meci amical) 18.11.2014
Dubla fabuloasa reusita de Keseru! (Romania vs Denmark, 2-0)
de la Minutul 90 (YouTube)

Mai multe detalii privind desfăşurarea partidei găsiţi pe www.digisport.ro/Sport/FOTBAL/Competitii/Echipa+Nationala/Sanmartean+tine+mortis+sa+joace+si+cu+Danemarca+chiar+daca+are+u.

Image Courtesy of Echipa națională de fotbal a României - Pagina oficială (Facebook) - www.facebook.com/NationalaRomanieiOfficial

MELODIE NOUĂ: Alina Eremia - "Când luminile se sting" (VIDEOCLIP). 2014

Alina Eremia cea mai noua melodie 2014 Cand luminile se sting ultima piesa 17.11.2014 videoclip nou single Alina Eremia oficial YOUTUBE HIT official video original muzica noua melodii noi de dragoste romanesti videoclipuri luni 17 noiembrie 2014 mediapro music cantec recent

Alina Eremia a lansat luni, 17 noiembrie 2014, o nouă melodie, "Când luminile se sting", şi videoclipul oficial pentru această piesă de dragoste.
Vizionare plăcută!

Alina Eremia - Cand luminile se sting (Official Video)Alina Eremia - Cand luminile se sting (single nou)
Muzica: Boldea Mihai Vasile (Mahia Beldo)
Text: Polk Claudiu Dumitru (Doddy), Boldea Mihai Vasile (Mahia Beldo)
Piesa produsa in studiourile MusicExpertCompany/ Scandalos Music, producator executiv: Dorian Enache
Regie: Michael Adrian Mircea
(C) & (P) MediaPro Music Entertainment 2014
de la MediaProMusic (YouTube), luni, 17.11.2014

Image Courtesy of www.mediapromusic.ro

MELODIE NOUĂ: Bruno Mars feat. Mark Ronson - "Uptown Funk" (VIDEOCLIP). 2014

Bruno Mars cea mai noua melodie 2014 Bruno Mars feat Mark Ronson Uptown Funk 17.11.2014 YOUTUBE 18 noiembrie ultima piesa new song single Bruno Mars featuring Mark Ronson ft. marti luni HIT videoclip nou official video muzica noua cel mai recent cantec melodii videoclipuri lyrics video 2014 clip muzical fresh video
Bruno Mars feat. Mark Ronson - Uptown Funk (single nou, videoclip, 17.11.2014)

Bruno Mars şi Mark Ronson au lansat oficial recent o nouă melodie, intitulată "Uptown Funk", împreună cu un lyric video pentru această piesă.
Enjoy!

Bruno Mars ft. Mark Ronson - Uptown Funk [Official Audio]Bruno Mars featuring Mark Ronson - Uptown Funk (Official Audio), 9 noiembrie 2014
by MarkRonsonVEVO (YouTube)

Ieri a fost lansat videoclipul oficial al cântecului "Uptown Funk". Puteţi vedea noul videoclip şi aici (Watch "UpTown Funk" Music Video Here): https://screen.yahoo.com/uptown-funk-154207314.html.

UPDATE 19.11.2014: Mark Ronson - Uptown Funk ft. Bruno Mars (Official Video)


Mark Ronson – Uptown Funk ft. Bruno Mars
Music video by Mark Ronson feat. Bruno Mars performing Uptown Funk. (C) 2014 Sony Music Entertainment UK Ltd.
by MarkRonsonVEVO (YouTube)

luni, 17 noiembrie 2014

MELODIE NOUĂ: Indila - "Love Story". VIDEOCLIP (2014)

INDILA 2014 cea mai noua melodie Love Story videoclip nou 17.11.2014 OFFICIAL VIDEO YOUTUBE ultima piesa HIT Indila luni 17 noiembrie album nou Mini World Deluxe NOUVEAU Clip Officiel INDILA Love Story noul clip muzica noua frantuzeasca cel mai recent cantec al Indilei
Indila - "Love Story" (videoclip nou, 17.11.2014)/ foto: Facebook

Indila, pe numele real Adila Sedraia, lansează luni, 17 noiembrie 2014, un nou videoclip oficial, pentru melodia "Love Story". Piesa face parte din albumul de debut al artistei franceze, care a apărut în februarie, intitulat "Mini World". Pe acelaşi material discografic se găsesc şi hiturile "Dernière Danse", "Tourner dans le vide" sau "S.O.S". Primul album al Indilei a fost reeditat, conţine încă două cântece noi: "Ainsi bas la vida" şi "Feuille d’automne", fiind disponibil începând de azi pe iTunes sub denumirea "Mini World (Deluxe)".
Clipul muzical "Love Story" a fost filmat în Islanda şi regizat de Karim Ouaret. Vizionare plăcută!

Indila - Love Story (Official Video)«Love Story», 5eme extrait de Mini World (Clip Officiel)
Compositeurs: Indila – Skalpovich
Auteur: Indila
Réalisateur: Karim Ouaret
IndilaVEVO (YouTube), 16 nov. 2014

Indila Love Story 17 nov. 2014 nouveau clip officiel de Indila ultima melodie a Indilei muzica frantuzeasca noua cea mai noua piesa videoclip nou new video new song fresh video clip oficial YOUTUBE HIT INDILA Adila Sedraia IndilaVevo
Indila - "Love Story" (Nouveau Clip Officiel) 2014

Photos Courtesy of Indila (Facebook) - www.facebook.com/IndilaOfficiel