duminică, 30 iunie 2013

ION PRIBEAGU - POVESTEA OMULUI

Povestea omului

În ziua 8-a, Dumnezeu Prea Sfântul,
Care-a făcut şi cerul şi pământul,
Cu soare, flori, lumină, vânt şi ceaţă,
Să-Şi încunune această operă măreaţă,

A strâns vieţuitoarele-n grădină,
De la ihtiozaur la jivină…
Şi om şi leu şi flutur şi măgar
Şi elefant, mamut şi jaguar,

Hipopotam, furnică, zebră, miel,
Lăcustă, armăsar şi porumbel;
Şi arătându-li-se lor, de sus,
A pogorât şi omului i-a spus:

- Tu, Omule, micuţa Mea insectă,
Eşti creaţiunea Mea cea mai perfectă,
De-aceea tu eşti hărăzit, anume,
Să stăpâneşti de acum întreaga lume!

Ocean şi mare, câmp şi deal şi vale
Cu-ntregul nimb de fiori şi de minuni,
Şi-n toate ale tale!…
Vei spinteca văzduhuri şi genuni

Cu transatlantice şi cuirasate
Şi te vei bucura, iubitul meu, de toate:
Fecioare cu ochi plini de primăveri,
Ţi-or procura din amfore, plăceri

Şi vin şi fructe, nopţi cu mii de stele
Şi paji cu-aripi de vis şi peruzele.
Biruitor, a tot ce te-nconjoară,
Vei cuceri a lumilor comoară,

Tronind ca un titan printre titani…
Şi vei trăi-n total: 30 de ani.
- 30 de ani?, răspunse Omul, vai!
Pentru atâtea bunuri care-mi dai:

Comori de vis, de basm şi de festin,
Eu cred, mărite Doamne, că-i puţin!
Mă faci stăpân pe-o lume de poveşti
Şi când să-i sorb nectarul, mă jertfeşti…

Atâtea bucurii şi-atât senin…
E prea puţin, Stăpânul meu divin!
- O fi! Dar mai aşteaptă, zise ‘Naltul,
Am să-ţi mai dau din ce iau de la altul!

Rotindu-şi blând privirea în careu,
Spre Bou se-ndreptă bunul Dumnezeu
Şi-i zise: Tu, pentru că eşti Bou, atunci,
Ţi-am hărăzit cele mai grele munci:

Să tragi la jug, o viaţă de durere,
Să suferi umilinţele-n tăcere.
Cu creierul, tu, să nu poţi gândi,
Cu limba ta cea lungă să nu poţi vorbi,

Să nu te-mbie nici soarele, nici luna,
S-ai ochii plini de lacrimi, totdeauna.
Nicicând să te-odihnească dimineaţa,
Să ragi, să rumegi iarba, ne-ncetat

Şi ca să-ţi fie viaţa şi mai grea,
Tu, Boule, să fii încornorat!
În suferinţă crâncenă şi mută,
Ca orice Bou, trăi-vei, ani, o sută!

- E prea mult, Doamne! Pentru-atâta jale,
Prea mare-i harul bunătăţii Tale!
Răspunse bietul bou, plin de suspine.
Mai ia din ei şi te-oi slăvi în veci…-

Bine – exclamă Dumnezeu – prea bine:
Dă-i Omului, din ei, vreo 20!
- Ham-ham! se auzi din bălării,
Iar Domnul către câine, rar, vorbi:

- Tu, câine, iată, cât ai să trăieşti,
Să dai din coadă şi să linguşeşti,
Să stai în două labe, tu vei şti
Şi credincios stăpânului să fii!

Să mârâi şi să muşti pentr-un ciolan
Şi egoist, bănuitor, viclean
Să latri către lună, aiurit,
Să lingi nuiaua care te-a lovit.

Ţinut de unii-n puf, de alţii-n lanţ,
Să fii şi poliţist şi comediant,
Să urli şi să-ţi furi codrul de pâine…
Şi să mori singur, sigur ca un câine.

Şi astfel printre javre şi duşmani
Să-ţi duci întreaga viaţă 40 de ani!
- Ham-ham! (răspunse câinele Grivei),
E prea mult Doamne, zău, mai ia din ei!

- Bine, îţi iau, îi zise Domnul. Treci…
Şi Omului mai dă-i vreo 20!
Veni la rând maimuţa din poveste…
Văzând-o cât de şugubeaţă este,

Eternul Domn al Zărilor şi-al Humii
I-a zis: Tu ai să fii de râsul lumii.
În petice şi cu vopsea pe faţă,
Vei dănţui la circ ca o paiaţă.

Vei face tumbe-n cerc pe trambuline,
Să-şi bată joc copiii toţi de tine.
Zurlie să te caţeri, să faci saltul
Şi să te arunci dintr-un copac în altul.

Să joci, să cazi în cap şi în picioare
Şi dosul să-l arăţi la fiecare…
Te vei hrăni cu ierburi şi castani
Şi-ai să trăieşti… vreo 40 de ani!

- E prea mult, Doamne, şi-s atât de mică!…
A zis maimuţa, cu mişcări zevzece…
- De ţi se pare că-i prea mult, maimuţă,
Din anii tăi dă-i Omului vreo zece!..

Aşa că Omul nostru, cum vă spui,
Trăieşte cei 30 de ani ai lui,
Cei mai frumoşi, cu visul şi avântul
Cu care l-a învrednicit Prea Sfântul.

Iubeşte, înalţă imnuri către soare,
Femei şi vin şi flori şi sărbătoare.
Se-mbată de succes şi de noroc,
Se-avântă-n vraja culmilor de foc,

Trăindu-şi, după cum îi fuse scris,
30 de ani de cântec şi de vis…
Pe urmă-ncepe, lucrul nu e nou,
Să îşi trăiască anii cei de Bou…

Se-nsoară, un indiciu capital
C-a şi intrat în regnul animal.
Face copii şi-n pragul dimineţii
Trage amar la jugul greu al vieţii,

Se îndârjeşte lumea s-o răstoarne…
Şi ca tot boul, poarta-ades şi coarne.
După 50 de ani, de azi pe mâine,
Devine rău şi latră ca un câine…

Viclean şi egoist şi infidel,
I se tot pare că ai ceva cu el.
Te mârâie cu anasâna,
Te linguşeşte-apoi şi-ţi pupă mâna.

Şi bănuie, din toate câte-i spui,
Că vrei să te înfrupţi din ce-i al lui.
Devine, din dinam, degringoladă
Şi, ca un câine, dă şi el din coadă.

Apoi începe, bietul găgăuţă,
Să îşi trăiască anii de maimuţă.
Se-mpuţinează-n trup, încărunţeşte.
Ar vrea să zburde, dar se’mpleticeşte.

Se încovoie, jalnic, ca o drâmbă,
Face figuri frivole şi se strâmbă,
Din şolduri îi atârnă cărnuri vechi.
Îi creşte păr pe nas şi în urechi.

Îi iese-un neg, devine surd şi chel
Şi cei mai tineri îşi bat joc de el.
Copiii chicotesc cu el în cor
Şi mulţi şoptesc c-a dat în mintea lor…

Până-ntr-o zi, cu membrele inerte,
Închide ochii… Dumnezeu să-l ierte!
Aşa că, dacă judeci o lecuţă,
Te naşti un înger blond şi mori maimuţă…

poezie de Ion Pribeagu

Ion Pribeagu (n. 27 octombrie 1887 Sulița, județul Botoșani - d. 1971, Tel Aviv, Israel) a fost pseudonimul literar al lui Isac Lazarovici, poet și umorist evreu originar din România. Până să se hotărască la pseudonimul literar de Ion Pribeagu, care l-a consacrat, a început prin a-și anagrama prenumele și a folosit primul pseudonim: Sachi Disperatu. Au urmat apoi alte pseudonime: Ion Palavră, Ivan Turbincă, Ion Vraiște, Vasile Ispravă, Vasile Găină.

A scris foarte mult în viața lui: piese, reviste, cronici și în proză, dar mai ales în versuri. Ca poet și umorist, a fost deseori tentat să scrie mai libertin, așa cum au făcut la vremea lor Creangă, Alecsandri și alții. A scris mult "pentru sertar", iar aceste realizări le ținea numai pentru el, strânse într-un dosar și ferite de priviri indiscrete. Rareori citea ceva "conspirativ" vreunui prieten bun. În decursul a peste 60 de ani de activitate fecundă, a publicat aproape tot ce a realizat, în afară de aceste creații intitulate chiar de el "impertinente". În ultimii ani a intenționat să le publice, dar i-a lipsit curajul. Conștiinciozitatea și etica lui profesională nu l-au lăsat să depășească o anumită limită în relațiile lui cu cititorul.

În perioada 1939 - 1944 a scris textele umoristice pentru spectacolele lui Constantin Tănase. Este autorul versurilor cunoscutei melodii „Zaraza”.

În vremea lui Gheorghe Gheorghiu-Dej a emigrat în Israel, unde a continuat să scrie poezie umoristică în limba română în "Cronica rimată" a cotidianului "Viața Noastră" din Tel Aviv și a fost autorul a câtorva spectacole de revistă.

sâmbătă, 29 iunie 2013

Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel

icoana
Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel
Biserica Ortodoxă sărbătoreşte la 29 iunie pe unii dintre cei mai mari şi mai cunoscuţi dintre sfinţi, Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel. Cei doi sfinţi au fost martirizaţi la Roma în timpul persecuţiei împăratului Nero din anul 67. Pomenirea lor comună are la bază mai multe evenimente: martiriul lor din aceeaşi zi, care a determinat credincioşii să instituie o sărbătoare în cinstea muceniciei lor încă din secolul al II-lea, şi mutarea moaştelor celor doi Apostoli, potrivit teologului Louis Duchesne (Les Origines du culte chrétien), în această zi, în locul numit 'ad catacumbas', de pe Via Appia din Roma la 258. La Roma, acest eveniment a fost sărbătorit încă din vremea împăratului Constantin cel Mare. De aici a trecut şi în Răsărit, unde a fost sărbătorită cu mai multă solemnitate, mai ales din secolul al VI-lea. Cinstirea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel este atestată în Constituţiile Apostolice (VIII, 33): 'Zilele Apostolilor, să le serbeze, căci ei au fost învăţătorii voştri în Hristos şi v-au învrednicit de Duhul Sfânt'.

Sfântul Apostol Petru, iudeu de neam, avea numele de Simon pe care Mântuitorul Iisus Hristos l-a fericit pentru mărturisirea numelui Lui, cu numele simbolic de 'Chifa', care înseamnă piatră şi pe a cărui mărturisire adevărată a fost zidită Biserica lui Hristos. După Pogorârea Duhului Sfânt, Sfântul Petru a fost cel dintâi care a vestit poporului evreu pe Iisus Hristos, Cel răstignit şi înviat. Sfântul Petru a mai propovăduit Evanghelia lui Hristos în Antiohia, Pont, Bitinia, Galatia, Capadocia şi la Roma. În anul 44, regele Irod Agripa, făcând pe plac iudeilor, l-a ucis pe Apostolul Iacob şi l-a închis într-o temniţă bine păzită de Sfântul Petru, dorind să-l omoare şi pe el. Printr-o minune însă, un înger trimis de Dumnezeu l-a scos din temniţă. După eliberarea minunată, Sfântul Petru a plecat din Iudeea la Roma, unde a suferit moartea martirică. Sfântul Petru a cerut să fie răstignit cu capul în jos pentru a arăta deosebirea dintre chinurile sale şi cele ale Mântuitorului Iisus Hristos. Pe locul unde a fost răstignit Sfântul Petru s-a ridicat Bazilica 'Sfântul Petru'.

Sfântul Pavel, 'fereastra prin care lumea păgână a văzut pe Hristos'

Pavel Apostolul se numea înainte Saul, fiind evreu din seminţia lui Veniamin, zelos apărător al Legii Vechi şi aprig prigonitor al Bisericii lui Hristos. După convertirea de pe drumul Damascului, Sfântul Apostol Pavel, 'vasul ales' al Domnului, a propovăduit cuvântul Mântuitorului Iisus Hristos în timpul celor trei călătorii misionare ale sale atât printre cei de un neam cu el, dar mai ales printre cei de alt neam: în Grecia, Atena, Corint, Asia, Macedonia până la Roma. De aceea, Sfântul Pavel a fost numit 'Apostol al Neamurilor'. Sfântul Ioan Gură de Aur a spus despre el că 'este fereastra prin care lumea păgână a văzut pe Hristos'. Lucrarea lui misionară a provocat ura faţă de el din partea iudeilor, care în anul 58 l-au prins în Ierusalim şi l-au întemniţat timp de doi ani în Cezareea Palestinei. Apoi a fost dus la Roma pentru a fi judecat de către împărat deoarece era cetăţean roman. Aici a stat alţi doi ani, iar după judecarea lui în anul 63 a fost eliberat. După această captivitate, Sfântul Pavel îşi continuă apostolatul prin Spania, Italia, Efes, Macedonia, Corint, Creta şi alte părţi, ceea ce au determinat autorităţile romane să-l prindă şi să-l ducă din nou în închisoare la Roma, de unde scrie testamentul său spiritual, Epistola a doua către Timotei, în anul 66, unde îndeamnă pe episcop să aprindă şi mai mult harul primit prin hirotonie de la el, să rămână statornic în credinţă şi să-şi împlinească cu responsabilitate slujirea lui. La 29 iunie 67 a fost martirizat prin decapitare, deoarece a fost cetăţean roman, pe colina Vaticanului, dimpreună cu Apostolul Petru care fost răstignit. Potrivit tradiţiei, 'Apostolul Neamurilor' a fost martirizat pe Via Ostia, unde capul său a sărit de trei ori pe pământ, la fiecare atingere răsărind câte un izvor, de aici şi denumirea 'Tre Fontane'. Mai târziu, s-a ridicat Biserica 'San Paolo fuori le Mura' (Sfântul Pavel din afara zidurilor).

Potrivit site-ului heritage-key.com, arheologii au descoperit fresce şi alte dovezi prin care atestă tradiţia că Sfântul Petru şi Sfântul Pavel au fost închişi într-o temniţă subterană de către împăratul Nero, înainte de moartea martirică. Locul este închisoarea Mamertine, un complex de încăperi suprapuse. Accesul în încăperea inferioară se făcea printr-o gaură în podea pe unde se aruncau cei închişi. Din motive de siguranţă, această gaură a fost acoperită cu un grilaj metalic, iar accesul se face pe nişte trepte, realizate de curând. Deasupra închisorii s-a ridicat Biserica barocă închinată lui San Giuseppe dei Falegnami (al Dulgherilor). Închisoarea Mamertine se află la poalele Dealului Capitoliului din Roma.

Exemplu de iertare şi încredere în bunătatea lui Dumnezeu

Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel sunt consideraţi ocrotitori ai celor privaţi de libertate din România, deoarece în penitenciare ajung oameni care au greşit faţă de Dumnezeu, precum aceşti doi corifei ai Ortodoxiei. Sfântul Petru s-a lepădat de El, iar Sfântul Pavel i-a prigonit pe creştini, dar după căinţă puternică au fost iertaţi, de aceea ei reprezintă un exemplu de iertare şi încredere în bunătatea lui Dumnezeu pentru cei care greşesc. De asemenea, cei doi Sfinţi Apostoli au fost închişi, nu pentru că au făcut ceva rău, ci pentru vina că L-au mărturisit pe Hristos, ca Fiu al lui Dumnezeu şi Mântuitor al oamenilor.

În 1993 şi 1997, între Patriarhia Română şi Ministerul Justiţiei s-au semnat nişte protocoale privind desfăşurarea asistenţei religioase în sistemul penitenciar românesc. Potrivit acestor protocoale, Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel au fost consideraţi ocrotitori ai sistemului penitenciar din România, datorită vieţii pe care au avut-o Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel. Totodată, prin Legea 293 din 28 iunie 2004, privind statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, se arată că 'ziua de 29 iunie se proclamă ca zi a personalului din sistemul administraţiei penitenciare' (la articolul 77). În fiecare unitate penitenciară din ţara noastră au fost înfiinţate biserici, capele şi paraclise, unde există câte un preot ortodox. Preoţii din penitenciare se ocupă, pe lângă slujirea liturgică, şi de acordarea serviciilor de asistenţă religioasă şi consiliere spirituală a tuturor deţinuţilor care solicită acest lucru. Aceste servicii se realizează în colaborare cu Direcţia Reintegrare Socială din fiecare unitate în sistem penitenciar din ţara noastră.

Nu trebuie uitat că acest cuvânt, penitenciar, se referă la penitenţă, la pocăinţă pentru faptele rele săvârşite şi astfel penitenciarul este înţeles drept loc de salvare, de schimbare a modului de a gândi, a vieţui şi de a făptui, şi nu se referă la pedeapsa în sine. (Articol publicat în Ziarul Lumina din data de 29 iunie 2011)

Sursa: AGENŢIA DE ŞTIRI BASILICA

La mulţi ani celor care îşi sărbătoresc onomastica de Sfinţii Petru şi Pavel!

vineri, 28 iunie 2013

De la lume adunate - 2

M-a sunat un amic într-o zi să-mi spună că i s-a majorat salariul... Lucrează la o primărie de sector din Bucureşti.

- Bravo, meriţi asta cu prisosinţă! i-am zis.

- Numai pentru câteva ore s-a mărit!

- Cum adică? l-am întrebat.

- A greşit cineva de la Financiar şi banii şefei au ajuns în contul meu, iar banii mei în contul ei.

- Ce chestie!

- Da... M-am mirat şi eu de ce am pe card 5000 de lei în loc de 1700 de lei. S-a supărat şi şefa pentru că am aflat ce salariu are. Mi-a zis să nu scot niciun leu de pe card şi a modificat cu pixul fluturaşul meu de salariu de nu se mai înţelegea nimic.

miercuri, 26 iunie 2013

Întâlnire de gradul zero

Click pe imagine pentru mărire!

veverita
Stand off!
Photo Credit: Alessandro Cancian / Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0

"Miercurea fără cuvinte" a început la Carmen.

marți, 25 iunie 2013

Everest by Elia Saikaly (Time-lapse video)

Muntele Everest...Everest -A time lapse short film from Elia Saikaly on Vimeo.

This time lapse video is comprised of thousands of photographs, processed and assembled on Mt. Everest.

luni, 24 iunie 2013

VIDEO: Nik Wallenda, primul om care a traversat Marele Canion din SUA pe sârmă

Imagine: businessinsider.com
Nik Vallenda, acrobatul supranumit "regele mersului pe sârmă la mare înălţime", a traversat, duminică, Marele Canion din SUA fără echipament de protecţie, stabilind un nou record, informează Discovery Channel, care a transmis în direct evenimentul.

Nik Wallenda a intrat astfel în istorie ca primul om care a traversat Marele Canion mergând pe sârmă. Wallenda s-a aflat la cea mai mare înălţime pe care a încercat-o până în prezent, adică la 457 de metri deasupra râului Little Colorado.

Discovery Channel a difuzat în direct evenimentul în Statele Unite şi în alte 223 de ţări din întreaga lume, inclusiv în România, în noaptea de duminică spre luni, de la ora 03.00. În România, evenimentul poate fi urmărit şi în reluare, marţi, de la ora 20.00.

"Am vizitat Marele Canion când eram copil şi de atunci am tot am visat să merg pe sârmă într-un decor atât de spectaculos", a declarat Wallenda, care reprezintă a şaptea generaţie a legendarei familii de acrobaţi Flying Wallenda. "Le sunt incredibil de recunoscător localnicilor Navajo, care mi-au îngăduit să îmi îndeplinesc acest vis, şi canalului Discovery Channel, care a avut încredere în mine" , a mai spus acesta.

Citeşte continuarea articolului pe MEDIAFAX.ro.Nik Wallenda Crosses Canyon on Tightrope by Associated Press

Aerialist Nik Wallenda crossed the Little Colorado River Gorge near the Grand Canyon on Sunday. The stunt took him about 1,500 feet above the river. It took him 22 minutes to cross the quarter-mile gorge.Final Moments of Nik Wallenda's Historic Walk | Skywire Live by Discovery Channel

Watch Nik Wallenda in the final minutes of his epic Grand Canyon walk. | For more, visit skywire.discovery.com.

duminică, 23 iunie 2013

MELODIE NOUĂ: VUNK - Aşa, şi?! (Official Lyrics Video)

Trupa românească de muzică pop-rock VUNK a lansat recent noul single "Aşa, şi?!".

Audiţie plăcută!Vunk - Așa, și?!
Muzică: Cornel Ilie, Gabriel Maga
Text: Cornel Ilie

(C) & (P) MediaPro Music Entertainment 2013
All rights reserved.

Pogorârea Sfântului Duh (Cincizecimea sau Rusaliile)

Rusalii
Rusaliile - Pogorârea Sfântului Duh
Duminica Cincizecimii sau a Pogorârii Sfântului Duh – numită în popor şi Duminica mare, este sărbătoarea anuală a Pogorârii Sfântului Duh peste Sfinţii Apostoli. Faptele Apostolilor (2, 1-4) mărturisesc despre acest eveniment foarte important din viaţa Bisericii. Sărbătoarea cade totdeauna la 10 zile după Înălţare sau la 50 de zile după Paşti, când a avut loc evenimentul sărbătorit şi când evreii îşi serbau şi ei Praznicul Cincizecimii. Ε totodată sărbătoarea întemeierii Bisericii Creştine, căci în aceeaşi zi, în urma cuvântării însufleţite a Sfântului Apostol Petru, s-au convertit la creştinism ca la trei mii de suflete, care au alcătuit cea dintâi comunitate creştină din Ierusalim (Fapte 2,41), nucleul Bisericii de mai târziu.

Sărbătoarea Rusaliilor constituie cea mai veche sărbătoare creştină împreună cu cea a Paştilor, fiind prăznuită încă din vremea Sfinţilor Apostoli. Despre ea amintesc Sf. Apostol Pavel (1 Cor. 16, S) şi Sf. Luca (Fapte 20, 16). Ε numărată şi în Constituţiile Apostolice, printre sărbătorile în care sclavii se cuvine să fie eliberaţi de muncile obişnuite. Despre ea mai amintesc: Sf. Irineu , Tertulian, Origen, canonul 43 al Sinodului din Elvira (c. 300), canonul 20 al Sinodului I Ecumenic (care opreşte îngenuncherea în ziua Rusaliilor), Sf. Epifanie ş.a. Marii predicatori din secolele IV şi V au lăsat o mulţime de panegirice in cinstea acestei sărbători, iar în a doua jumătate a secolului IV, pelerina apuseană Egeria descrie modul cum era sărbătorită pe atunci la Ierusalim. Până către sfârşitul secolului IV şi începutul secolului V, Cincizecimea era o dublă sărbătoare: a înălţării Domnului şi a Pogorârii Sfanţului Duh, aşa cum o descrie, de altfel, încă din prima jumătate a secolului IV, Eusebiu al Cezareii. Însă sărbătoarea aceasta a fost fixată, de pe la 400 înainte, în ziua a 40-a după Paşti, cum este sărbătorită pânâ astăzi, Cincizecimea rămânând numai ca Sărbătoarea Pogorârii Sfântului Duh.

Sursa: AGENŢIA DE ŞTIRI BASILICA

sâmbătă, 22 iunie 2013

Mircea Baniciu - Vara la ţară. Parodie de George TopîrceanuVara la ţară

Locuinţa mea de vară
E la ţară...
Acolo era să mor
De urât şi de-ntristare
Beat de soare
Şi pârlit îngrozitor!

Acolo, când n-are treabă,
Orice babă
Este medic comunal.
Viaţa ce aci palpită
E lipsită
De confort occidental.

Nu exista berărie,
Nici regie...
Doar un hoţ de cârciumar
Care are marfa proastă
Şi-o nevastă
Ce se ţine c-un jândar'.

Când te duci pe drumul mare
La plimbare
Este praf de nu te vezi:
Trec, mişcând domol din coadă,
Spre livadă
Ale satului cirezi.

Şi te poartă sub escortă
O cohortă
De ţânţari subţiri la glas,
Înzestraţi la cap cu-o sculă
Minusculă,
Cu pretenţie de nas...

Când se ia câte-o măsură,
Lumea-njură
Pe agentul sanitar
Şi-l întreabă fără noimă:
"Ce-ai cu noi, mă?
Pentru ce să dăm cu var?"

Ale satului mari fete
Fără ghete
Ies la garduri pe-nserat...
(Am vazut aci-ntr-o noapte
Nişte fapte
Care m-au scandalizat!)

Dar în zori încep cocoşii
Păcătoşii,
Că să facă iar scandal,
Să te sături de viaţa
Şi dulceaţa
Traiului patriarhal!

De-aia zic eu, prin urmare,
Vorbă mare:
Că de-acuma, să mă tai,
Nu-mi mai treb'e altă cură
În natură
Să mă duceţi cu alai!

Meargă pictorii la ţară
Ca să piară
De căldură şi de praf!
Mie daţi-mi străzi pavate,
Măturate,
Daţi-mi cinematograf!

Daţi-mi, daţi-mi strada-ngustă
Unde gustă
Omul viaţa mai din plin,
Cu trăsuri, femei cochete
Şi cu fete
Încălţate cel puţin!

parodie de George Topîrceanu după poezia "Vara la ţară" de Alexandru Depărăţeanu

Mircea Baniciu, Nicu Alifantis, Mircea Vintilă şi Alexandru Andrieş - Vara la ţară (din spectacolul "Tandreţuri pentru femei cu cei 4 corifei")

Muzica: Mircea BaniciuAutorul fotografiei este Ovidiu Lazăr.

Poate vrei să citeşti şi "Dilema" de George Topîrceanu - click!

vineri, 21 iunie 2013

Manu Chao. Aniversarea zilei

photo
Manu Chao
Manu Chao (născut José-Manuel Thomas Arthur Chao) îşi aniversează astăzi ziua de naştere, împlineşte cincizeci şi doi de ani.
Am ales pentru această postare următoarele cântece: "Me Gustas Tu", "La Vida Tombola" (melodia face parte din coloana sonoră a filmului documentar Maradona regizat de Emir Kusturica), "Rainin In Paradize" şi "Bongo Bong".

Site oficial: Manu Chao

Manu Chao - Me Gustas TuManu Chao - La Vida Tombola (jouant pour Maradona - Kusturica)Manu Chao - Rainin In Paradize (Emir Kusturica) (HD)


Official Music Video of Manu Chao "Rainin In Paradize", directed by Emir Kusturica.

Manu Chao - Bongo BongSursa foto: thetripwirenyc (Flickr) / Some rights reserved

joi, 20 iunie 2013

VIDEOCLIP NOU: Delia - U (Fighting with my ghost)

Delia a lansat astăzi videoclipul oficial pentru noul single U (Fighting With My Ghosts).

Am vrut sa fac ceva diferit fata de ce ascultam la radio, ce vedem pe tv. Atat piesa, cat si clipul sunt parca din alt univers, o particica din lumea mea. Videoclipul „U” este unul de imagine in care ma regasesc in 6 ipostaze diferite: Diva cu o iguana, Nympha inocenta, Muse blindfold (pentru ca uneori vezi mai multe cand inchizi ochii), Versachu (ironie la adresa celor ce sunt falsi), Tribal (pentru ca e bine sa ne cunoastem radacinile) si Trash... cu totii avem parti neslefuite in noi. - Delia

Videoclipul a fost filmat de echipa CevaDeVis la Castel Film Studios si l-a avut ca invitat special pe Frankie – iguana.

Piesa este produsa si orchestrata de baietii de la Sunrise Inc, muzica este facuta tot de ei impreuna cu Delia, iar textul este scris de artista impreuna cu Lavinia Sima.

Delia - U (Fighting with my ghost) [Official Video]by Cat Music Romania

De la lume adunate - 1

Astăzi, pe stradă, o bunicuţă mergea cu nepoţelul ei de mână...
La un moment dat, băieţelul i-a zis: - M-am săturat! În fiecare zi aud acelaşi lucru! Dovlecei, dovlecei, dovlecei, dovlecei! În fiecare zi, numai dovlecei!
Avea vreo 4-5 ani copilul.

miercuri, 19 iunie 2013

Fotografii uimitoare din Spania. Guillermo Flores

Artă fotografică realizată de Guillermo Flores...

Spania


Palacios Nazaries en la Alhambra, Granada


Patio de los Leones en la Alhambra, Granada


Alcázar de Segovia, Castille and Leon


Palacio Real de Madrid


Templo del Sagrado Corazón de Jesus en el Tibidabo, Barcelona


Park Güell - Barcelona


En El Escorial, Madrid


El Porvenir, Seville, Andalusia


El Porvenir, Seville, Andalusia


Toledo, Castille la Mancha


Toledo, Castille la Mancha

Photos made by Guillermo Flores / Some rights reserved (Flickr)

"Miercurea fără cuvinte" a început la Carmen.

marți, 18 iunie 2013

Ghinionul girafei (fabulă de Dan Plăeșu)Ghinionul girafei

Girafa are șef de birou
pe cine credeți? Un Bou
netot, obraznic și mai pitic, firește,
decît subalterna-i ce nu se mai sfîrșește.

Din prima zi Boul a privit șui
către 'naltul gîtului,
zicînd:
― Uite la ea! Nici n-are
măcar cinci ani de la-ncadrare
și se dă mare!
Ți-ai cam luat nasul la purtare...
Păi, fată dragă, ești la-nceput deocamdată,
fii mai plecată
și mai ține-ți gura!

Pentru nimic în lume, niciodată,
șefului tău să nu-i întreci statura,
chiar dacă așa a vrut natura...

fabulă de Dan Plăeşu

Sursa foto: Wikipedia / Autor: John Walker

duminică, 16 iunie 2013

POEZIE: Ion Pribeagu - Cu banii mei?

Cu banii mei?

De la domnul Katz bancherul
Cerşetorul Moise Floi
Căpăta – ca o ofrandă
Zece lire în orice joi.

Cum intră numai pe uşă
Casieru-în mod intim
Îi da zece lire în mînă
Şi-i spunea discret: poftim!

Da-ntr-o joi, venind la bancă
Casierul supărat
Nu i-a spus nimic şi-n grabă
Numai cinci lire i-a dat.

Floi îi numără şi rece
A întrebat ca un milog:
- Totdeauna mi-a dat zece
De ce astăzi cinci mă rog?

- Pentru că-şi mărită fata,
Domnul Katz cu socoteală,
A dat ordin să reducem
Orice fel de cheltuială.

- Îşi mărită fata?
Domnul verse-şi haru-asupra ei!
Înţeleg să şi-o mărite
Dar de ce cu banii mei?

poezie satirică de Ion PribeaguÎn această lume slută
Un strop de umor ajută!

Ion Pribeagu (n. 27 octombrie 1887 Sulița, județul Botoșani - d. 1971, Tel Aviv, Israel)

sâmbătă, 15 iunie 2013

Bruno Mars - Treasure. VIDEOCLIP NOU

Bruno Mars a lansat ieri videoclipul oficial pentru melodia "Treasure" pe YouTube, Facebook şi Twitter.

Vizionare plăcută!

Bruno Mars - Treasure [Official Music Video]Directed By: Cameron Duddy & Bruno Mars

vineri, 14 iunie 2013

Alicia Keys - Tears Always Win. VIDEOCLIP NOU

image
Alicia Keys - Tears Always Win
Alicia Keys a lansat astăzi pe YouTube videoclipul oficial al melodiei "Tears Always Win".

Vizionare plăcută!Music video by Alicia Keys performing Tears Always Win. (C) 2013 RCA Records, a division of Sony Music Entertainment

Sursa imagine: Alicia Keys - Facebook

Câştigătoarea Eurovision 2013, Emmelie de Forest, a lansat videoclipul oficial pentru melodia "Only Teardrops"

Emmelie de Forest
Emmelie de Forest, reprezentanta Danemarcei la Eurovision 2013, a lansat astăzi pe YouTube şi pe Facebook videoclipul oficial pentru melodia câştigătoare din acest an, "Only Teardrops".

Emmelie de Forest - Only Teardrops - official video (Denmark - Winner Eurovision 2013)Only Teardrops (versuri şi muzică: Lise Cabble, Julia Fabrin Jakobsen, Thomas Stengaard)

The sky is red tonight
we're on the edge tonight
no shooting star to guide us

Eye for an eye
why tear each other apart
please tell me why
why do we make it so hard
look at us now
we only got ourselves to blame
it’s such a shame

How many times can we win and lose
how many times can we break the rules
between us
only teardrops
How many times do we have to fight
how many times till we get it right
between us
only teardrops

So come and face me now
here on the stage tonight
let’s leave the past behind us

Eye for an eye
why tear each other apart
please tell me why
why do we make it so hard
look at us now
we only got ourselves to blame
it’s such a shame - tell me

How many times can we win and lose
how many times can we break the rules
between us
only teardrops
How many times do we have to fight
how many times till we get it right
between us
only teardrops

What’s gone between us
has come between us
only teardrops
What’s gone between us
has come between us

How many times...

Original Lyrics
Performer: Emmelie de Forest
Song title: Only Teardrops
Song writers: Lise Cabble, Julia Fabrin Jakobsen, Thomas Stengaard
Song composers: Lise Cabble, Julia Fabrin Jakobsen, Thomas Stengaard

Sursa imagine: Emmelie de Forest - Facebook

joi, 13 iunie 2013

Înălțarea Domnului - Ziua Eroilor

inaltare
Înălţarea Domnului
Înălţarea Domnului (numită în popor şi Ispas) este unul dintre cele douăsprezece mari praznice împărăteşti ale Bisericii Ortodoxe şi se sărbătoreşte întotdeauna în joia din săptămâna a şasea după Paşti, adică la patruzeci de zile după Înviere. Anul acesta Praznicul are ca dată de sărbătorire ziua de 13 iunie.

Înălţarea Domnului Hristos cu trupul la cer, întru slavă şi putere, marchează pentru Biserică încheierea perioadei pascale şi anticiparea evenimentului Cincizecimii.

Sărbătoarea rememorează momentul în care, în prezenţa Apostolilor Săi, Mântuitorul Hristos S-a înălţat la ceruri de pe Muntele Măslinilor. Înălţarea Domnului este relatată de două ori de Sfântul Evanghelist Luca, în capitolul 24 al Evangheliei sale şi în capitolul 1 al cărţii Faptele Apostolilor. Evanghelistul relatează momentul Înălţării spunând că au mers până spre Betania, unde, Hristos ridicându-şi mâinile i-a binecuvântat şi când îi binecuvânta S-a depărtat de la ei şi S-a înălţat la cer (24, 49-52). Aflându-se pe Muntele Măslinilor, înainte de Înălţare, Mântuitorul le-a vorbit despre propovăduirea Evangheliei Lui până la marginea lumii şi despre Împărăţia Cerurilor. Apoi, în prezenţa îngerilor şi a Maicii Domnului, un nor L-a ridicat din mijlocul lor şi S-a înălţat cu trupul la cer, şezând de-a dreapta Tatălui. Îngerii, în chip de bărbaţi, au vestit Apostolilor a doua venire a Mântuitorului în Slava Sa.

Sărbătoarea Înălţării Domnului este unul dintre cele mai vechi praznice creştine, atestat încă din secolul al IV-lea de Eusebiu de Cezareea, în opera Despre Sărbătoarea Paştilor. În perioada 380-385 pelerina apuseană Egeria aminteşte de festivităţile din ziua a 40-a după Paşti. Sfântul Ioan Gură de Aur ne-a lăsat o predică (sec. IV) la această sărbătoare pe care o numeşte cinstită şi mare. În secolul al V-lea sărbătoarea este amintită şi de Fericitul Augustin, apoi, în sec. VI, Sfântul Roman Melodul compune Condacul şi Icosul sărbătorii, iar imnografii din secolele următoare – Sf. Ioan Damaschin, Sf. Iosif Imnograful - compun canoanele din Slujba Înălţării. Sărbătoarea a primit o solemnitate aparte în timpul Sfintei Împărătese Elena care a ridicat o biserică pe Muntele Măslinilor în care sărbătoarea Înălţării se prăznuia cu mare fast.

Părintele Dumitru Stăniloae spune că Înălţarea a însemnat şi înălţarea firii omeneşti la cer, căci Hristos este Unul din Treime şi ca Om: "Ce-a însemnat propriu-zis înălţarea lui Hristos la cer nu putem şti. Ea nu a fost numai o intrare a trupului în lumina dumnezeiască nevăzută de ochii trupului, ca celelalte ascunderi după unele arătări, ci a fost o ridicare reală ca om peste planul din care se putea arăta oricând voia. El s-a înălţat cu umanitatea Sa la suprema îndumnezeire, deasupra spiritualităţii tuturor treptelor îngereşti, ca să fie şi ca Om la dreapta Tatălui. S-a ridicat şi ca om la treapta de Împărat al Împărăţiei omenirii înnoite. Acum a luat şi ca Om toată puterea în cer şi pe pământ".

Prin hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din anii 1999 şi 2001, sărbătoarea Înălţării Domnului a fost consacrată ca Zi a Eroilor şi sărbătoare naţională bisericească. Totodată, Legea 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război a proclamat cea de-a patruzecea zi de la Sfintele Paşti, sărbătoarea Înălţării Mântuitorului Iisus Hristos - Ziua Eroilor, drept sărbătoare naţională a poporului român. În această zi, sunt pomeniţi eroii, ostaşii şi luptătorii români din toate timpurile şi din toate locurile care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre şi în închisori pentru apărarea patriei şi a credinţei strămoşeşti, pentru întregirea neamului, libertatea şi demnitatea poporului român.

Catedrala Mântuirii Neamului are ca hram principal Înălțarea Domnului.

Sursa: AGENŢIA DE ŞTIRI BASILICA

HRISTOS S-A ÎNĂLŢAT!

miercuri, 12 iunie 2013

Atenţie, câine rău!

amuzant
Sursa foto: sorinelradu.blogspot.com

Particip la "Miercurea fără cuvinte", serial început de Carmen.

Poate vrei să vezi şi pisicile care păzesc o curte din Marea Britanie (click!).

marți, 11 iunie 2013

Cuvinte-cheie căutate pe Internet - 46. Melc supersonicA venit vremea unui nou episod din serialul despre cuvintele-cheie căutate pe Internet datorită cărora au ajuns pe blogul meu majoritatea vizitatorilor.

Hai să vedem ce au căutat de fapt pe Google, Bing etc. internauţii care "au aterizat" aici în ultima perioadă!

1. melc supersonic

2. marius moga obosit

3. nu poti iubi un nesimtit

4. pisici persane care citesc

5. cantece cu copan sar din kina

6. freze pentru casatorie

7. prajitura cismigiu

8. cintec gratis de vara cu cuvinte

9. dimineti cu pisici

10. calul alb castiga cursa

11. istorie falsificata

12. multumim frumos la fel

13. propozitii din doua cuvinte

14. versuri de aniversare la multi ani blog

15. melodie de dragoste ochi pentru ochi

16. se cauta sticlari in norvegia

17. poze cu dusmani

18. peisaje splendide recoltare

19. pere gratis si julia

20. torturile partizanilor

21. bahar ce se intampla lala voi

22. la multi ani tamara

23. raman fara semnal la telefon

24. dan teodorescu s-a nascut

Sursa foto: shenkitup.com

luni, 10 iunie 2013

MELODIE NOUĂ: Delia - U

Delia, una din cele mai bune voci feminine din România, a lansat astăzi în mediul online noua melodie U (Fighting With My Ghosts). Piesa este produsă şi orchestrată de băieţii de la Sunrise Inc, muzica este făcută tot de ei împreună cu Delia, iar textul este scris de artistă împreuna cu Lavinia Sima.

Audiţie plăcută!

Delia - U

sâmbătă, 8 iunie 2013

Mick Hucknall (Simply Red). Aniversarea zileiMick Hucknall, fostul solist vocal al celebrei formaţii britanice Simply Red, îşi aniversează astăzi ziua de naştere, împlineşte cincizeci şi trei de ani. Trupa Simply Red şi-a încheiat activitatea în anul 2010.
Am ales pentru această postare următoarele hituri: "Stars", "If You Don't Know Me By Now", "Something Got Me Started" şi "Money's Too Tight".

Vizionare şi audiţie plăcute!

Simply Red - StarsSimply Red - If You Don't Know Me By NowSimply Red - Something Got Me StartedMick Hucknall - Money's Too Tight (To Mention)- Live at Hammersmith Apollo (2013)"Îmi place vinul roşu pentru că este mai sofisticat, mai complex şi mai matur. Semănă un pic cu mine, nu mai e tânăr, dar nici bătrân încă." - Mick Hucknall

Sursa foto: Wikipedia

vineri, 7 iunie 2013

Dubai în 4 minute. Dubai Timelapse

Dubai...Dubai Timelapse from dimid on Vimeo.

Time-lapse photography - FOTO magazin

Capacitatea de a efectua automat si in mod repetat fotografii la un anumit interval de timp (ajustabil), fotografii care ulterior sunt afisate cu o anumita frecventa. In acest fel miscarile foarte lente devin perceptibile, cum ar fi, de ex. cresterea unui turture de gheata iarna sau inflorirea bobocului unei flori. Camera trebuie dotata cu intervalometru.

joi, 6 iunie 2013

"Flamand si fara casa." Un cersetor a pacalit mii de oameni in timp ce facea 70.000 de euro pe anUn barbat care cersea in afara sediului unei banci din centrul Londrei a starnit indignarea britanicilor dupa ce s-a aflat ca acesta castiga 70.000 de euro pe an.

Imbracat in zdrente si ghemuit pe un sac murdar de dormit alaturi de cainele sau, Simon Wright, un barbat in varsta de 37 de ani a reusit sa pacaleasca mii de oameni apeland la mila lor, relateaza Daily Mail.
Oamenii care, impresionati, s-au cautat prin buzunare de bani si i-au dat bani, nu stiau insa ca barbatul sta intr-un apartament de 350.000 de euro si castiga 70.000 de euro pe an.

Citeşte continuarea articolului pe Ştirile PRO TV.ro.

miercuri, 5 iunie 2013

Tradiţie românească: sculptura în lemn

Foto: Copyright Alex Mazilu

Particip la "Miercurea fără cuvinte" alături de Carmen şi ceilalţi prieteni bloggeri...

MELODIE NOUĂ: Trupa Zero - About You

Trupa ZERO a lansat ieri noua melodie pop-rock de dragoste "About You".
Audiţie plăcută!

Trupa Zero - About You (Lyric video)Muzica: Play & Win
Text: Play & Win

marți, 4 iunie 2013

MELODIE NOUĂ: Antonia - Nu stau în Hawaii

Antonia a lansat astăzi noua melodie "Nu stau în Hawaii". Este prima piesă pe care Antonia o cântă singură în limba română.

Audiţie plăcută!

Direcţia 5 - Iartă-mă (VIDEOCLIP NOU)

Trupa Direcţia 5 a lansat ieri videoclipul oficial pentru piesa de dragoste "Iartă-mă".
Vizionare plăcută!directia 5 feat. Alinka - Te iubesc (Official Video) 2015directia 5 featuring Alinka - Te iubesc by Cat Music (single nou, clip oficial)
by Cat Music (YouTube), 20 iul. 2015

luni, 3 iunie 2013

VH2 - Când vine vara (melodie nouă)Formaţia de muzică pop-rock VH2 a lansat astăzi noul single "Când vine vara" pe YouTube. Audiţie plăcută!

VH2 - Când vine vara (Lyric Video)Muzică şi text: Mihai Pocorschi
Orchestraţie: Mihai Pocorschi
© & (P) ROTON 2013

Sursa imagine: VH2 - Pagina Oficiala (Facebook)

duminică, 2 iunie 2013

Calmare (versuri de Ion Pribeagu)

CALMARE

A venit la doctorul Smilik
Doamna Sprinţa Rosenstock,
- Doctore, de două zile
Nu mă simt bine deloc.

Simt în corp o-nfrigurare
Ce mă trece tam-nesam
De la cap până-n picioare
Ia vezi, doctore, ce am?

Doctorul îşi ia o lupă
Şi se uită în ochi drept
O palpează pe spinare
Apoi delicat pe piept.

O ascultă cum respiră
O mai ciocăneşte un pic
Şi satisfăcut îi spune:
- Doamna mea, nu ai nimic!

Tensiunea e normală,
Pulsu-i iarăşi regulat...
- Da, dar nu dorm toată noaptea
Şi mă zvârcolesc în pat.

- Eh, la vârsta dumitale
Şi zglobie, şi frumoasă
Se strecoară câteodată
O afecţie curioasă.

De aceea, scumpă doamnă,
Nu e caz de-ngrijorare
Dumitale-ţi trebuieşte
Un remediu de calmare!

- Asta este! De cal mare!
Sare doamna radioasă
Un remediu de cal mare
Că de cal mic am şi-acasă!

poezie satirică de Ion Pribeagu

Ion Pribeagu (n. 27 octombrie 1887 Sulița, județul Botoșani - d. 1971, Tel Aviv, Israel) a fost pseudonimul literar al lui Isac Lazarovici, poet și umorist evreu originar din România. Până să se hotărască la pseudonimul literar de Ion Pribeagu, care l-a consacrat, a început prin a-și anagrama prenumele și a folosit primul pseudonim: Sachi Disperatu. Au urmat apoi alte pseudonime: Ion Palavră, Ivan Turbincă, Ion Vraiște, Vasile Ispravă, Vasile Găină.

A scris foarte mult în viața lui: piese, reviste, cronici și în proză, dar mai ales în versuri. Ca poet și umorist, a fost deseori tentat să scrie mai libertin, așa cum au făcut la vremea lor Creangă, Alecsandri și alții. A scris mult "pentru sertar", iar aceste realizări le ținea numai pentru el, strânse într-un dosar și ferite de priviri indiscrete. Rareori citea ceva "conspirativ" vreunui prieten bun. În decursul a peste 60 de ani de activitate fecundă, a publicat aproape tot ce a realizat, în afară de aceste creații intitulate chiar de el "impertinente". În ultimii ani a intenționat să le publice, dar i-a lipsit curajul. Conștiinciozitatea și etica lui profesională nu l-au lăsat să depășească o anumită limită în relațiile lui cu cititorul.

În perioada 1939 - 1944 a scris textele umoristice pentru spectacolele lui Constantin Tănase. Este autorul versurilor cunoscutei melodii „Zaraza”.

În vremea lui Gheorghe Gheorghiu-Dej a emigrat în Israel, unde a continuat să scrie poezie umoristică în limba română în "Cronica rimată" a cotidianului "Viața Noastră" din Tel Aviv și a fost autorul a câtorva spectacole de revistă.

sâmbătă, 1 iunie 2013

La mulţi ani tuturor copiilor de 1 IUNIE!

De 1 IUNIEZiua Internaţională a Copilului, am ales de pe YouTube câteva filmuleţe amuzante pentru cei mici şi cei mari, părinţi şi bunici, pentru toţi care trec pe aici!

Nu uitaţi, râsul este sănătos! La mulţi ani, copii!


by 3londiegirl


by Jess0rT


by BruBearBaby


by Steve Mathias

1 Iunie - Ziua Internaţională a Copilului (documentar)

Ziua internaţională a ocrotirii copiilor a început să fie celebrată în 1925, după desfăşurarea Conferinţei mondiale pentru bunăstarea copiilor, de la Geneva. În cadrul acesteia, s-a luat decizia marcării unei zile a copiilor, informează AGERPRES.

Ziua Internaţională a Copilului a fost sărbătorită pentru prima dată în lume în luna octombrie 1953 şi a fost sponsorizată de către Uniunea Internaţională pentru Bunăstarea Copilului din Geneva. Ideea de a avea o zi internaţională i-a venit lui Rubab Mansoor, elev în clasa a 8-a, şi a fost acceptată şi adoptată de către Adunarea Generală a Naţiunilor Unite în 1954.

1 iunie nu este o zi instituită de ONU.

În prezent, 1 iunie este sărbătorită în aproximativ 30 de ţări din diverse motive. Alte ţări au ales o altă dată pentru marcarea acestei zile. În România se sărbătoreşte în fiecare an la 1 iunie.

Indiferent de motivul, de data şi de denumirea sub care este marcată, Ziua Copilului este o sărbătoare care înseamnă veselie şi voie bună şi reprezintă, totodată, o zi în care adulţii sunt invitaţi să îi respecte pe copii mai mult, să îi facă fericiţi. Obiceiurile legate de această zi sunt multe şi variate. Sunt oferite cu acest prilej de către adulţi flori, bomboane, ursuleţi de pluş, baloane colorate, hăinuţe şi sunt organizate petreceri-surpriză, dansuri tradiţionale, manifestări sportive, excursii. AGERPRES