duminică, 31 mai 2015

PIESĂ NOUĂ, VIDEO: Smiley feat. Jazzy Jo - "My Present For You" (2015). Ultima melodie din campania #MAIMUSIC!

2015 VIDEOCLIP NOUL SINGLE Smiley feat Jazzy Jo My Present For You cea mai noua melodie 2015 ultima piesa a lui Smiley featuring Jazzy Jo My Present For You piesa noua single oficial 31.05.2015 Smiley si Jazzy Jo My Present For You noul single originala duminica 31 mai 2015 Official Audio YOUTUBE noul HIT cel mai recent cantec al lui Smiley ft Jazzy Jo My Present For You Smiley ultimul HIT YouTube mai 2015 melodii noi Jazzy Jo muzica noua cu Smiley 2015 piese noi new single Smiley new song Jazzy Jo 2015 HaHaHa Production Mai Music proiectul muzical noutati muzicale Smiley 2015 Jazzy Jo featuring SmileyOnLine
Smiley feat. Jazzy Jo - My Present For You (piesa noua, single oficial, 31.05.2015) #MAIMUSIC

"My Present For You" se numeşte cea mai nouă melodie lansată de către Smiley şi Jazzy Jo, duminică, 31 mai 2015. Piesa, produsă în studiourile HaHaHa Production, încheie astăzi maratonul muzical #MAIMUSIC. Cântecul interpretat de Smiley şi Jazzy Jo se află pe coloana sonoră a filmului "Poveste de dragoste" ("Love is a Story") regizat de Cristina Iacob, care va fi lansat în România la sfârşitul anului.
"My Present For You" este al treizecişiunulea single din cadrul campaniei "MAI MUSIC" care a început pe 1 mai. În fiecare zi a acestei luni, pe canalul de YouTube al HaHaHa Production, a fost lansată o piesă nouă.
Enjoy!

Smiley feat. Jazzy Jo - My Present For You [Official Track] New Single 2015My Present For You - Smiley featuring Jazzy Jo (new single, 2015)
„My Present For You” is a soundtrack for „Love is a Story”, a movie directed by Cristina Iacob, which will be released this autumn.
Produced by HaHaHa Production ® :
Performing artists: Smiley, Jazzy Jo
Music by: Serban Cazan, Ioana Sihota, Marius Pop
Lyrics by: Ioana Sihota
by HaHaHa Production (YouTube), 31 mai 2015

UPDATE 30.11.2015: Smiley & Jazzy Jo - My Present For You [Official Video HD]by HaHaHa Nation (YouTube), 30 nov. 2015

Sursa imaginii: Smiley (Facebook) - www.facebook.com/smileyonline

SĂRBĂTOARE: Pogorârea Duhului Sfânt – Cincizecimea - Rusaliile. Duminică, 31 mai 2015

Rusaliile sarbatoare mare sinaxar 31.05.2015 Cincizecimea Pogorârea Duhului Sfânt Cincizecimea Rusaliile duminica 31 mai 2015 Rusaliile

Biserica Ortodoxă cinsteşte persoana Sfântului Duh în Duminica Cincizecimii şi a doua zi după ea, la sărbătoarea Sfintei Treimi (numită şi Lunea Sfântului Duh). Credincioşii ortodocşi se vor afla la 31 mai 2015 în Duminica Cincizecimii, a Pogorârii Sfântului Duh sau a Rusaliilor – numită în popor şi Duminica mare. Aceasta este sărbătoarea anuală a Pogorârii Sfântului Duh peste Sfinţii Apostoli. Faptele Apostolilor (2, 1-4) mărturisesc despre acest eveniment foarte important din viaţa Bisericii.

Istoricul sărbătorii

Sărbătoarea Rusaliilor constituie cea mai veche sărbătoare creştină împreună cu cea a Paştilor, fiind prăznuită încă din vremea Sfinţilor Apostoli. Despre ea amintesc Sf. Apostol Pavel (1 Cor. 16, S) şi Sf. Luca (Fapte 20, 16). Ε numărată şi în Constituţiile Apostolice, printre sărbătorile în care sclavii se cuvine să fie eliberaţi de muncile obişnuite. Despre ea mai amintesc: Sf. Irineu , Tertulian, Origen, canonul 43 al Sinodului din Elvira (c. 300), canonul 20 al Sinodului I Ecumenic (care opreşte îngenuncherea în ziua Rusaliilor), Sf. Epifanie ş.a. Marii predicatori din secolele IV şi V au lăsat o mulţime de panegirice in cinstea acestei sărbători, iar în a doua jumătate a secolului IV, pelerina apuseană Egeria descrie modul cum era sărbătorită pe atunci la Ierusalim. Până către sfârşitul secolului IV şi începutul secolului V, Cincizecimea era o dublă sărbătoare: a înălţării Domnului şi a Pogorârii Sfanţului Duh, aşa cum o descrie, de altfel, încă din prima jumătate a secolului IV, Eusebiu al Cezareii. Însă sărbătoarea aceasta a fost fixată, de pe la 400 înainte, în ziua a 40-a după Paşti, cum este sărbătorită pânâ astăzi, Cincizecimea rămânând numai ca Sărbătoarea Pogorârii Sfântului Duh.

Ce sărbătorim la pogorârea Duhului Sfânt

Pogorârea Sfântului Duh este istorisită de Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca în Faptele Apos­tolilor (Fapte 2). Sinaxarul din Lunea Rusaliilor este grăitor în acest sens și îl redăm în continuare:

„În această zi, în Lunea Rusaliilor, prăznuim pe însuşi Preasfântul de viaţă Făcătorul şi întru tot puternicul Duh, Unul din Treime, Dumnezeu, Cel de o cinstire, de o fiinţă şi de o slavă cu Tatăl şi cu Fiul.

În ziua Cincizecimii S-a pogorât Duhul Sfânt, în chip de limbi de foc, peste Sfinţii Apostoli, în foişorul unde stăteau ei, şi s-a aşezat peste flecare dintr-înşii. Pentru cinstirea Sfântului Duh, dumnezeieştii Părinţi, care pe toate bine le-a tocmit, cu prilejul Cincizecimii, au rânduit o sărbătoare deosebită, în această zi a Rusaliilor.

Mântuitorul făgăduise înainte de patima Sa venirea Sfântului Duh, zicând: «De folos este ca Eu să Mă duc; că de nu Mă voi duce Eu, Mângâietorul nu va veni». Şi iarăşi: «Voi ruga pe Tatăl şi alt Mângâietor va trimite vouă: Duhul adevărului, Care din Tatăl purcede». Iar după patimă, înainte de înălţarea la cer, iarăşi a zis: «Iar voi să rămâneţi în Ierusalim, până când vă veţi îmbrăca cu putere de sus». Deci, făgăduindu-le pe Mângâietorul, acum L-a trimis lor pe Acesta.

Pe când Ucenicii se găseau în foişor, în ziua Cincizecimii, cam pe la ceasul al treilea din zi, s-a făcut pe neaşteptate tunet din cer, în aşa fel, încât a străbătut mulţimea adunată la Ierusalim, din toată lumea; şi Duhul Sfânt S-a văzut în chip de limbi de foc, pogorând nu numai peste cei doisprezece Apostoli, ci şi peste cei şaptezeci de ucenici; şi aceştia au început să grăiască în limbi străine, fiecare din Apostoli grăind limbile tuturor neamurilor. Astfel, nu numai cel de alt neam auzea pe Apostol grăind în limba sa proprie, ci şi Apostolul înţelegea şi grăia limba fiecărui neam. Din pricina aceasta mulţimea socotea că sunt beţi, că neînţelegând cum fiecare Apostol poate grăi tuturor în limba fiecăruia, îl socotea pe acela beat. Alţii, însă, se mirau zicând: Ce înseamnă aceasta? Mulţimea, adunată la Ierusalim pentru praznic, era din toate părţile pământului: părţi, mezi şi elimiţi, care fuseseră robiţi puţin mai înainte, de Antioh.

Deci, Duhul Sfânt a venit după ce au trecut zece zile de la înălţare, iar nu îndată după înălţare, spre a face pe Ucenici să-L aştepte cu şi mai multă înflăcărare. Tradiţia zice că în fiecare zi venea să se închine acelui Trup îndumnezeit al lui Hristos câte una din cetele îngerilor. Deci, după împlinirea celor nouă zile, împăcarea fiind săvârşită prin Fiul, în a zecea zi a venit în lume şi Mângâietorul. În ce priveşte Pogorârea Duhului după cincizeci de zile de la Paşti, aceasta ar fi în amintirea Legii Vechi; că Israel a primit cele zece porunci după un timp de cincizeci de zile de la trecerea prin Marea Roşie. Să se mai ţină seamă şi de asemănări: Acolo era un munte, aici un foişor; acolo s-a văzut foc, aici limbi de foc; iar în locul tunetului şi negurei din Sinai, aici s-a auzit un vuiet de vifor năpraznic.

Duhul Sfânt S-a pogorât în chip de limbi de foc, ca să arate că este în legătură cu Cuvântul cel viu; sau pentru că Apostolii trebuiau să înveţe mulţimile şi să le aducă la Hristos şi prin mijlocirea Cuvântului. S-a pogorât apoi, în chip de foc, ca să arate pe de o parte, că Dumnezeu este foc mistuitor, iar pe de alta, pentru nevoia de curăţire; şi S-a împărţit în limbi, pentru haruri. Şi precum odinioară a amestecat pe cei ce ştiau numai o limbă şi i-a împărţit în mai multe limbi tot aşa şi acum, celor ce cunoşteau numai o limbă, le-a dat să cunoască multe limbi, ca să adune pe cei ce erau de diferite limbi, risipiţi în toate laturile lumii. Faptul s-a petrecut într-o zi de sărbătoare, pentru a fi cât mai mulţi cei adunaţi şi ca prin ei vestea să se răspândească pretutindeni; apoi şi pentru ca cei ce se aflau acolo de Paşti şi văzuseră cele săvârşite atunci asupra lui Hristos, să aibă de ce să se minuneze. Faptul s-a petrecut apoi în ziua Cincizecimii, fiindcă se cuvenea ca tot în timpul în care se dăduse Legea cea Veche, să se reverse şi harul Duhului; după cum şi Hristos săvârşind un nou Paşte propriu, făcuse în loc de Paştile cel obişnuit, Paştile cel adevărat.

Duhul nu S-a aşezat pe buzele Apostolilor, ci pe capetele lor, căci capul este ocârmuitorul şi partea cea mai aleasă a trupului şi cuprinde în el mintea, de la care şi limba îşi trage graiul. Pe de altă parte, este ca şi cum Duhul Şi-ar lăsa glasul prin limbă, aşezându-Se asupra capetelor Apostolilor şi rânduindu-i astfel învăţători ai tuturor celor de sub soare. Vuietul care a avut loc şi focul s-a întâmplat din pricină că ele au fost şi în Sinai, arătând prin aceasta, că şi atunci şi acum Duhul este Acelaşi, dând Legea şi orânduind toate. Mulţimea s-a tulburat de vuietul suflării, fiindcă socotea că vine împlinirea tuturor celor prevestite de Iisus, iudeilor, cu privire la nimicirea lor. Se spune «ca de foc», ca să nu cugete cineva despre Duhul Sfânt că ar fi avut vreo însuşire trupească.

Apostolii au fost învinuiţi de beţie. Dar Petru, sculându-se şi vorbind în mijlocul mulţimii, a dovedit că lucrul acesta nu este adevărat, aducând mărturie cuvântului proorocului Ioil. Astfel a înduplecat dintre ei, cu cuvântul, ca la trei mii, să vină la Hristos”.

Cincizecimea

Cincizecimea se numeşte aşa pentru că se prăznuieşte la 50 de zile după Paşti. În Vechiul Testament, Cincizecimea amintea de primirea Legii pe Muntele Sinai, de suferinţele evreilor în pustiu, precum şi de necazurile cele multe prin care au trecut, până să ajungă în pământul făgăduinței, unde s-au îndulcit de roade, de grâu şi de vin. De aceea, la această sărbătoare se mulţumea lui Dumnezeu şi pentru secerişul nou. Unii tâlcuitori spun că Cincizecimea ar fi fost orânduită la evrei şi pentru cinstirea numărului şapte, întru­cât acest număr adunat de şapte ori cu el însuşi, dă numărul de cincizeci de zile fără una. La evrei nu numai zilele se numărau aşa, ci şi anii, în care ei sărbătoreau Jubileul, adică după trecerea a de șapte ori şapte ani. In acel an jubiliar, ei lăsau pământul nesemănat şi vitele la odihnă, iar robilor dobândiţi cu bani, li se dădea libertatea să plece.

În Noul Testament, aceasta zi aminteşte de venirea Duhului Sfânt peste Apostoli, Duh Care ne dă Legea duhovnicească, ne călăuzeşte spre tot adevărul şi ne învaţă cele plăcute lui Dum­nezeu. Astfel, Cincizecimea ne arată ieşirea din răutatea necre­dinţei şi ziua întemeierii Bise­ricii în chip văzut.

Sinaxarul din Duminica Rusaliilor ne prezintă mai multe informații în acest sens: „În această zi, Duminica a opta după Paşti, prăznuim Sfânta Cincizecime. Şi această sărbătoare am luat-o din cărţile iudeilor. Căci după cum aceia prăznuiesc Cincizecimea lor, cinstind numărul de şapte, dar şi pentru că au primit Legea după trecerea a cincizeci de zile de la Paşti, tot astfel şi noi prăznuim cincizeci de zile de la Paşti, primind Duhul cel Preasfânt, care ne dă Legea, ne călăuzeşte spre tot adevărul şi ne învaţă cele plăcute lui Dumnezeu. Să se mai ştie că la evrei erau trei sărbători mari: Paştile, Cincizecimea şi Sărbătoarea Corturilor. Paştile în amintirea tre­cerii Mării Roşii; căci cuvântul paşte înseamnă «trecere». Şi sărbătoarea aceea o preînchipuia pe a noastră, care este trecerea şi întoarcerea din nou de la întunericul păcatului, la rai.

Apoi, evreii prăznuiau Cincizecimea spre aducere aminte de suferinţele lor din pustiu, cum şi de multele necazuri prin care au trecut, până să ajungă în pământul făgăduinţei. Că numai după aceea s-au îndulcit de roade, de grâu şi de vin. Nouă, însă, Cincizecimea ne arată ieşirea din răutatea necredinţei şi intrarea în Biserică; că atunci ne împărtăşim şi noi cu Trupul şi Sângele Stăpânului. Unii spun că evreii sărbătoreau Cincizecimea din pricinile arătate mai sus; dar alţii cred că Cincizecimea ar fi fost orânduită de evrei pentru cinstirea numărului şapte, după cum s-a spus. Că acest număr adunat de şapte ori cu el însuşi, dă numărul de cincizeci de zile, fără una. Cinstirea Cincizecimii de către evrei atârna nu numai de numărarea zilelor, ci de a anilor, în care ei sărbătoreau Jubileul; aceasta cădea după trecerea a de şapte ori şapte ani. în acel an ei lăsau pământul nesemănat şi vitele la odihnă, iar robilor dobân­diţi cu bani, li se dădea libertatea să plece.

A treia sărbătoare era Sărbătoarea Cor­turilor, care se prăznuia după strângerea bucatelor de pe câmp, adică la trecerea a cinci luni de la Prăznuirea Paştilor. Această sărbă­toare se prăznuia spre aducere aminte de ziua în care Moise a ridicat întâia oară cortul cel văzut prin nori în Muntele Sinai şi făcut de marele meşter Veseleil. Săvârşeau acest praznic făcând corturi, iar cei ce locuiau la ţară, mulţumeau lui Dumnezeu, după adunarea roadelor ostenelilor lor. Se pare că şi David a scris psalmii cei pentru linuri (recunoştinţă), pentru aceste zile.

Sărbătoarea aceasta închipuia învierea noas­tră cea din morţi; când, după ce corturile trupurilor noastre se vor strica, iarăşi se vor alcătui, şi ne vom îndulci de roadele ostenelilor noastre, prăznuind în corturile cele veşnice.

Se cuvine să mai ştim, că în ziua aceasta, săvârşindu-se Praznicul Cincizecimii, Duhul Sfânt S-a coborât peste ucenicii Domnului. Şi fiindcă Sfinţii Părinţi au socotit să despartă praznicele pentru măreţia Preasfântului şi de viaţă făcătorului Duh, căci El este unul din Sfânta şi de viaţă începătoare Treime, iată că şi noi vom vorbi mâine, despre felul cum a venit Duhul Sfânt”.

Rusaliile

Sărbătoarea pogorârii Duhului Sfânt a fost numită în româneşte „Rusalii” de la sărbătoarea trandafirilor din lumea romană, consacrată cultului morţilor. Creştinii au preluat obiceiul roman, făcând din sâmbăta dinaintea Rusaliilor una din zilele de pomenire generală a morţilor. În unele zone ale ţării, în sâmbăta Rusaliilor se împart oale împodobite cu flori şi cu un colac deasupra pentru pomenirea morţilor. În duminica Rusaliilor se împart farfurii frumos împodobite pentru vii. În tradiţia Bisericii Ortodoxe, în ziua imediat următoare marilor sărbători se comemorează persoanele care stau în legătură nemijlocită cu persoana sau evenimentul aflat în centrul respectivei sărbători. Întrucât persoanele Sfintei treimi, Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, sunt într-o legătură nemijlocită, lunea de după duminica Rusaliilor este consacrată proslăvirii Sfintei Treimi. De fapt, sărbătoarea Rusaliilor are consacrate două zile.

Istoria Bisericii începe la Rusalii

Sărbătoarea cade totdeauna la 10 zile după Înălţare sau la 50 de zile după Paşti, când a avut loc evenimentul sărbătorit şi când evreii îşi serbau şi ei Praznicul Cincizecimii. Ε totodată sărbătoarea întemeierii Bisericii Creştine, căci în aceeaşi zi, în urma cuvântării însufleţite a Sfântului Apostol Petru, s-au convertit la creştinism ca la trei mii de suflete, care au alcătuit cea dintâi comunitate creştină din Ierusalim (Fapte 2,41), nucleul Bisericii de mai târziu.

Citeşte tot articolul pe www.basilica.ro/pogorarea-duhului-sfant--cincizecimea-rusaliile-duminica-31-mai-2015-107144.html

sâmbătă, 30 mai 2015

NEW VIDEO: Maná - "La Prisión" (2015)

Maná La Prisión Video Oficial melodie noua a trupei Mana melodii 2015 Maná La Prisión New Official Video muzica noua videoclip nou 27 mai  2015 Mana new album Cama Incendiada Mana single nou oficial new song Mana ultima piesa a trupei mexicane Mana piese noi 27.05.2015 new single Mana La Prision videoclipuri noi cel mai recent cantec al formatiei Mana La Prision
Maná - La Prisión (melodie noua, videoclip oficial, 27.05.2015) Foto: Facebook

Maná, trupă mexicană legendară de muzică rock, a lansat un nou single, "La Prisión", şi videoclipul oficial pentru această piesă, miercuri, 27 mai 2015. Melodia este inclusă în noul album "Cama Incendiada", disponibil din aprilie 2015, primul cântec promovat de pe acest disc fiind "Mi Verdad", interpretat împreună cu Shakira.
Enjoy!

Maná - "La Prisión" (Video Oficial)LA PRISIÓN
Letra: Fher Olvera
Música: Fher Olvera / George Noriega
by OficialMana (YouTube), 26 mai 2015

Photo Courtesy of Maná (Facebook) - www.facebook.com/mana

Click pe link dacă vrei să vezi şi Maná feat. Shakira - "Mi Verdad" (VIDEOCLIP, 2015)!


vineri, 29 mai 2015

MELODIE NOUĂ: Soré - "Latin Love" feat. Lil' Eddie (VIDEOCLIP, 2015)

"Latin Love" se numeşte cea mai nouă melodie lansată de către Sore Mihalache în colaborare cu Lil' Eddie, vineri, 29 mai 2015. Piesa, produsă de HaHaHa Production şi MediaPro Music, are un videoclip oficial regizat de Iulian Moga.
"Latin Love" este al douăzecişinouălea single din cadrul campaniei "MAI MUSIC" care a început pe 1 mai. În fiecare zi din această lună, pe canalul de YouTube al HaHaHa Production, este lansată o piesă nouă.
Enjoy!

Soré - Latin Love (feat. Lil' Eddie) Official Video HDLatin Love - Soré featuring Lil' Eddie (single nou, clip oficial)
Produced by HaHaHa Production®/MediaPro Music:
Performing artists: Soré, Lil'Eddie
Music by: Andrei Mihai, Edwin Serrano, Sorina Mihalache, Dorian Micu
Lyrics by: Edwin Serrano, Dorian Micu, Sorina Mihalache
Video by: Iulian Moga/HaHaHa Production
by HaHaHa Production (YouTube), 29 mai 2015

MELODIE NOUĂ: Anna Lesko feat. Vova - "Down Down" ("Habibi"). VIDEOCLIP OFICIAL (2015)

Anna Lesko feat Vova Down Down Habibi melodie noua 2015 Anna Lesko si Vova Down Down Habibi ORIGINALA ultima piesa Anna Lesko Habibi YOUTUBE Official Video Anna Lesko Habibi 27.05.2015 new video new song Anna Lesko 2015 27 mai 2015 noul videoclip al Annei Lesko HIT 2015 cea mai noua piesa Anna Lesko Down Down noul single ultimul HIT Anna Lesko 2015 melodii noi videoclipuri noi MediaPro Music muzica noua Anna Lesko cel mai recent cantec 2015 noul clip original Anna Lesko Habibi featuring Vova Anna Lesko noutati muzicale
Anna Lesko feat. Vova - Down Down (Habibi) - piesa noua, videoclip oficial, 27.05.2015

Anna Lesko şi Vova au lansat o melodie nouă, "Down Down" ("Habibi"), odată cu un videoclip oficial, miercuri, 27 mai 2015. Piesa cu ritmuri orientale este produsă de Vova Records, iar clipul noului single a fost regizat de Bogdan Daragiu.
Enjoy!

Anna Lesko feat. Vova - Down Down (Habibi) Official VideoAnna Lesko feat Vova - Down Down (Habibi) (Official Video)
Producatori muzicali: Vova Records si Pampam Studio
Regizor: Bogdan Daragiu
(C) & (P) MediaPro Music Entertainment 2015
by MediaProMusic (YouTube), 27 mai 2015

Sursa foto: Anna Lesko (Facebook) - www.facebook.com/annalesko

joi, 28 mai 2015

MELODIE NOUĂ: Silviu Paşca - "Vera" (VIDEOCLIP, 2015)

"Vera" se numeşte cea mai nouă melodie lansată de către Silviu Paşca, joi, 28 mai 2015. Piesa este produsă în studiourile HaHaHa Production şi are un videoclip oficial regizat de Ionuţ Trandafir.
"Vera" este al douăzecişioptulea single din cadrul campaniei "MAI MUSIC" care a început pe 1 mai. În fiecare zi din această lună, pe canalul de YouTube al HaHaHa Production, este lansată o piesă nouă.
Enjoy!

Silviu Pasca - Vera (Official Video HD)Vera - Silviu Pasca (single nou, clip oficial, 28.05.2015)
Created by HaHaHa Production ®
Artist interpret: Silviu Pasca
Muzica: Theea Miculescu, Serban Cazan
Text: Theea Miculescu, Silviu Pasca
Video: Ionut Trandafir/HaHaHa Video Production
by HaHaHa Production (YouTube), 28 mai 2015

MELODIE NOUĂ: Dj Sava feat. Misha - "Amor a Monaco" (VIDEOCLIP OFICIAL, 2015)

Dj Sava feat Misha Amor a Monaco melodie noua 2015 ultima piesa Dj Sava si Misha Amor a Monaco VIDEOCLIP YOUTUBE NOUL HIT 27 mai 2015 FOTO Misha sotia lui Connect-R Amor a Monaco Misha canta in spaniola noul single Dj Sava featuring Misha Amor a Monaco official video piesa noua 27.05.2015 noua melodie a lui DJ SAVA AMOR A MONACO Muzica Mihalache Stefan Sava Constantin HIT new video new single dj sava feat misha amor a monaco poze misha 2015 new song dj sava 2015 melodii noi videoclipuri dj sava misha piese noi cel mai recent cantec misha 2015 muzica noua dj sava noutati muzicale
Dj Sava feat. Misha - Amor a Monaco (piesa noua, videoclip oficial, 27.05.2015)

Dj Sava şi Misha au lansat o nouă melodie, "Amor a Monaco", odată cu un videoclip oficial pentru această piesă, miercuri, 27 mai 2015. Clipul noului single a fost filmat la Monaco în regia lui Alex Ceauşu.
Enjoy!

Dj Sava feat. Misha - Amor a Monaco (Official Video)Dj Sava feat. Misha - Amor a Monaco (Official Video) by Cat Music (single nou)
Muzica: Mihalache Stefan, Sava Constantin
Versuri : Cojocaru Bianca Andreea
Instrumental: Sava Constantin, Cotoi Alexandru
Mix&Master: Serj Musteata
Chitara: Cotoi Alexandru
Producator executiv: Dj Sava (Sunshine Production)
by Cat Music (YouTube), 27 mai 2015

Sursa foto: Dj Sava (Facebook) - www.facebook.com/DjSava.ro

MELODIE NOUĂ: Boier Bibescu feat. Alex Velea - "Îmi e dor" (VIDEOCLIP, 2015)

Boier Bibescu feat Alex Velea Imi e dor melodie noua 2015 Boier Bibescu si Alex Velea Imi e dor ultima piesa 26 mai 2015 noul videoclip Boier Bibescu featuring Alex Velea Imi e dor YOUTUBE OFFICIAL VIDEO ultima melodie Boier Bibescu ft Alex Velea Imi e dor piesa noua Imi e dor Alex Velea VIDEO ORIGINAL 26.05.2015 noul single al lui Alex Velea feat Boier Bibescu new video melodii noi Alex Velea piese noi cel mai recent cantec al lui Alex Velea Imi e dor 2015 noutati muzicale melodii noi Boier Bibescu muzica noua mai 2015 cantece noi
Boier Bibescu feat. Alex Velea - Imi e dor (melodie noua, videoclip oficial, 26.05.2015)

Boier Bibescu şi Alex Velea au lansat o nouă piesă, "Îmi e dor", odată cu un videoclip oficial, marţi, 26 mai 2015. Clipul noului single este regizat de către Dan Petcan.
Enjoy!

Boier Bibescu feat. Alex Velea - Imi e dor (Official Video)Boier Bibescu feat. Alex Velea - Imi e dor (Official Video) by Cat Music & Sprint Music (single nou, clip oficial) de la Cat Music (YouTube), 26 mai 2015

“Inca o data mi-am pus trairile in versuri, la fel ca in «OK». De mult timp, eu si Alex ne doream foarte mult sa facem o piesa impreuna. Cand am compus single-ul, ne-am gandit la vremurile de demult, cand ne bucuram de lucrurile simple precum relaxarea in jurul unui foc de tabara, distractia la concerte in aer liber, de momentele cand noi mergeam cu prietenele in parc si nu in locuri pretentioase”, a spus Boier Bibescu despre noul lui single “Imi e dor”, potrivit catmusic.ro.

Click pe link dacă vrei să vezi Boier Bibescu şi The dAdA - "OK" (VIDEOCLIP OFICIAL, 2015)!

Sursa foto: Boier Bibescu (Facebook) - www.facebook.com/boierbibescu

miercuri, 27 mai 2015

PIESĂ NOUĂ: Radio Killer - "Feelings" (VIDEOCLIP, 2015)

Radio Killer Feelings melodie noua piesa 2015 Radio Killer Feelings HIT ultima melodie 27 mai 2015 mai music hahaha production HIT Radio Killer videoclip nou YOUTUBE Lee Heart Radio Killer Feelings 27.05.2015 noul single Radio Killer Feelings Official Video melodii noi new video Radio Killer Feelings noul clip oficial muzica noua 2015 ultimul clip Radio Killer Feelings noutati muzicale cantece noi noul single HIT Radio Killer Feelings mai 2015 piese noi hahaha production LeeAnna McCollum Radio Killer Feelings 2015 ultimul hit
Radio Killer - Feelings (melodie noua, videoclip oficial, 27.05.2015) Imagine: Facebook

"Feelings" se numeşte cea mai nouă melodie lansată de către trupa Radio Killer, miercuri, 27 mai 2015. Piesa este produsă de HaHaHa Production şi are un videoclip oficial.
"Feelings" este al douăzecişişaptelea single din cadrul campaniei "MAI MUSIC" care a început pe 1 mai. În fiecare zi din această lună, pe canalul de YouTube al HaHaHa Production, este lansată o piesă nouă.
Enjoy!

Radio Killer - Feelings (Official Video HD)Feelings - Radio Killer (single nou, clip oficial)
Produced by HaHaHa Production ® :
Performing artist: Radio Killer
Music by: Eritza Laues, Edwin Serrano, LeeAnna McCollum, Constantin Bodea
Lyrics by: Eritza Laues, Edwin Serrano, LeeAnna McCollum
Video by: SAN/HaHaHa Video Production
DOP: SAN
Concept & Creation: Who iz Young
by HaHaHa Production (YouTube), 27 mai 2015

Sursa foto: Radio Killer (Facebook) - www.facebook.com/radiokilleron

Fotografii frumoase din diferite locuri ale lumii (Flickr)

Am selectat aceste fotografii superbe din diferite locuri ale lumii, postate pe Flickr, pentru episodul 214 al serialului cu imagini "Miercurea fără cuvinte". Aproape toate pozele au fost făcute în 2015.
Happy Wordless Wednesday!

poze superbe fotografii frumoase din lume imagini minunate foto incredibile peisaje superbe din diferite zone ale lumii miercurea fara cuvinte beautiful pictures photography amazing landscapes pics of the day flickr 2015 postare noua bloguri personale elysium [explored: #1 - thank you!!]
Markus S. Hohenwarter - elysium - Austria

Lakescape
Mikael Järnåsen - Lakescape - Sunset, Sweden

The veins of life
sedat yıldız - The veins of life - Turkey

Sword in rock
Richard Larssen - Sword in rock - Hafrsfjord in Stavanger, Norway

The Magic Of Trillium
William McIntosh - The Magic Of Trillium - Oregon, USA

Scene from Grand Canyon
Tormod K. Lunde - Scene from Grand Canyon - Arizona, United States

La Vieille Bourse - Fisheye
Guigui-Lille - La Vieille Bourse - Fisheye - Old Stock Exchange building in Lille, France

walk in the fog
donato caragnano - walk in the fog

Lake Oberon Morning
Gav Owen - Lake Oberon Morning - Australia

Slice of Azure
Chris Busey Photography - Slice of Azure - Nevada, United States

DSC_2541
Photo by Fabienne Thelu - Côte d' Opale, France

Wanaka Sunrise
Jon Hawton - Wanaka Sunrise - New Zealand

We Can Create The Reality Around Us - London Urban City Life (New 2015 Version)
Simon & His Camera - We Can Create The Reality Around Us - London Urban City Life

chilling Ole
Fehlfarben - chilling Ole

Desert hedgehog (Paraechinus aethiopicus)
Kris Bell - Desert hedgehog (Paraechinus aethiopicus) - Sharjah, UAE

L'Oceanogràfic
Hernán Piñera - L'Oceanogràfic

Himeji Castle
Maria Velonà - Himeji Castle - Himeji-shi, Hyogo Prefecture, Japan

Bishop's Palace Gardens
Jainbow - Bishop's Palace Gardens - Chichester, England, United Kingdom

Nightscape of Yokohama
K. Yano - Nightscape of Yokohama -Japan

White-lipped snail, Garten-Bänderschnecke [Cepaea hortensis]
Robert Körner - White-lipped snail, Garten-Bänderschnecke [Cepaea hortensis]

Dalesman Jubilee
Nigel Capelle - Dalesman Jubilee - Studfold, England, United Kingdom

Reitbrooker Mühle bei Nacht
Oliver K. - Reitbrooker Mühle bei Nacht - Germany, Hamburg

Red on green - Explore
pierluigi maria broccoli - Red on green

Falco di palude
pas.sionphoto - Falco di palude

Sweet walk.
donato caragnano - Sweet walk

Sagres et al
António Alfarroba - Sagres et al - Prazeres, Lisbon, Portugal

Copyright All Rights Reserved. All photographs are the properties of the authors.

"Miercurea fără cuvinte" a început la Carmen.

marți, 26 mai 2015

PIESĂ NOUĂ: Smiley şi Feli - "10 Minutes" (VIDEOCLIP OFICIAL, 2015)

"10 Minutes" se numeşte cea mai nouă melodie lansată de către Smiley şi Feli Donose, marţi, 26 mai 2015. Piesa de dragoste, interpretată în engleză, este produsă în studiourile HaHaHa Production şi are un videoclip oficial.
Cântecul "10 Minutes" este al douăzecişişaselea single din cadrul campaniei "MAI MUSIC" care a început pe 1 mai. În fiecare zi din această lună, pe canalul de YouTube al HaHaHa Production, este lansată o piesă nouă.
Enjoy!

Smiley & Feli - 10 Minutes [Official Video HD]10 Minutes - Smiley & Feli (single nou, clip oficial, 26.05.2015)
Produced by HaHaHa Production ® :
Performing artists: Smiley, Feli
Music by: Costin Bodea, Elena Morosanu
Lyrics by: Elena Morosanu
Video by: Ciprian Strugariu/HaHaHa Video Production
by HaHaHa Production (YouTube), 26 mai 2015

luni, 25 mai 2015

MELODIE NOUĂ: Aliona Moon - "Loc pentru dragoste" (VIDEOCLIP OFICIAL, 2015)

"Loc pentru dragoste" se numeşte cea mai nouă melodie lansată de către Aliona Moon, chiar de ziua ei, luni, 25 mai 2015. Pentru artista originară din Republica Moldova, este prima piesă produsă în studiourile HaHaHa Production.
Cântecul "Loc pentru dragoste" are un videoclip oficial, fiind al douăzecişicincilea single din cadrul campaniei "MAI MUSIC" care a început pe 1 mai. În fiecare zi din această lună, pe canalul de YouTube al HaHaHa Production, este lansată o piesă nouă.
Enjoy!

Aliona Moon - Loc pentru dragoste (Official Video HD)Loc pentru dragoste - Aliona Moon (single nou, clip oficial, 25.05.2015)
HaHaHa Production ®:
Artist interpret: Aliona Moon
Muzica: Constantin Bodea, Alina Dinca, Smiley (Andrei Maria)
Text: Theea Miculescu, Smiley (Andrei Maria)
Video: SpoialaBrothers
Concept: Yuliana Scutaru
by HaHaHa Production (YouTube), 25 mai 2015

REZUMAT VIDEO GOLURI. FC Steaua Bucureşti - FC Botoşani, 2-0 (24.05.2015, etapa a 33-a, Liga 1)

REZUMAT VIDEO Steaua Botosani 2-0 golurile FC Steaua Bucuresti vs Botosani 2-0 24.05.2015 etapa 33 Liga 1 YOUTUBE VIDEO golurile lui Stanciu si Varela rezumatul partidei FCSB Botosani Arena Nationala duminica 24 mai 2015 toate golurile de aseara Steaua Botosani 2-0 rezumat video golul lui Nicusor Stanciu golul lui Fernando Varela duminica seara 24.05.2015 National Arena Bucuresti
Stanciu şi Varela au înscris golurile victoriei Stelei (24.05.2015, National Arena Bucuresti)

FC Steaua Bucureşti a învins pe FC Botoşani cu 2-0 pe Arena Naţională prin golurile marcate de Fernando Varela (min. 23) şi Nicolae Stanciu (min. 43), într-un meci contând pentru etapa a 33-a din Liga Întâi, disputat duminică seară, 24 mai 2015.

FC Steaua Bucuresti - FC Botosani, 2-0. REZUMAT VIDEO GOLURI. 24.05.2015Liga 1 2014/2015, etapa XXXIII: FCSB 2-0 FC Botoşani
Varela 23'; Stanciu 43'
by Steaua TV (YouTube), 24 mai 2015

Campionii Romaniei au castigat, duminica seara, partida cu FC Botosani, scor 2-0 si, coroborat cu infrangerea celor de la ASA Targu Mures la Giurgiu, au revenit pe prima pozitie in clasamentul Ligii 1, cu o etapa inainte de finalul sezonului!
Fernando Varela (23) si Nicolae Stanciu (43) au readus Steaua pe prima pozitie, care fusese pierduta in urma cu cateva etape, cand ros-albastrii au pierdut pe teren propriu in fata adversarilor in lupta pentru trofeul suprem. Nici macar faptul ca Andrei Prepelita (54) si Alexandru Bourceanu (63) au incasat cate un cartonas rosu nu i-a impiedicat pe elevii lui Constantin Galca sa rateze victoria de pe National Arena, succes care i-a propulsat din nou in fruntea clasamentului si le da un moral extraordinar inaintea jocului de la Iasi, de joia viitoare, cand s-ar putea incorona campioni pentru a treia oara consecutiv si pentru a 26-a oara in istoria clubului.
In partea cealalta, Astra Giurgiu a castigat cu 3-1 partida cu ASA Targu Mures, intr-o partida care s-a incheiat cu nervii incordati la maxim si mai multe eliminari, astfel incat Steaua este acum lider, cu doua puncte avans fata de ardeleni.

Mai jos puteti citi caseta tehnica a partidei:
FC STEAUA - FC BOTOSANI 2-0 (2-0)
Au marcat: Varela 23, Stanciu 43
FC Steaua: Nita - Rapa, Tamas, Varela, Tosca - Prepelita, Neagu - Ad. Popa, Rusescu (Bourceanu '58), Stanciu (Latovlevici '83) - Tucudean (Papp '71).
Antrenor: Constantin Galca.
FC Botosani: Lazar - Patache, Oltean, Ngadeu (Martinus '46), Faug-Porret, Acsinte - Vasvari - Ngankam, Danci (Ivanovici '69), Croitoru (Rosu '28) - Batin.
Antrenor: Leo Grozavu.
Cartonase galbene: Tamas '12, Bourceanu '62, '63, Stanciu '67 / Ngadeu '5, Danci '61, Faug-Porret '69.
Cartonase rosii: Prepelita '54, Bourceanu '63.
Arbitri: Marius Avram (central) - Bogdan Gheorghe, Florin Paunescu (asistenti) - Adrian Cojocaru, Ionut Coza (aditionali) - Mihai Marius Marica (rezerva).
Observatori: Dan Victor Berbecaru, Marcel Vasile.

Sursa: FC Steaua Bucuresti (Facebook) - www.facebook.com/FCSBOfficial

sâmbătă, 23 mai 2015

MELODIE NOUĂ: Max Kissaru - "They Say I'm A Loser" (2015)

"They Say I'm A Loser" se numeşte cea mai nouă melodie lansată oficial de Max Kissaru, sâmbătă, 23 mai 2015. Noua piesă este produsă de HaHaHa Production, fiind compusă de Maxim Chisaru şi Dorian Micu.
"They Say I'm A Loser" este al douăzecişitreilea single din cadrul campaniei "MAI MUSIC" care a început pe 1 mai. În fiecare zi din această lună, pe canalul oficial de YouTube al HaHaHa Production, este lansată o piesă nouă.
Enjoy!

Max Kissaru - They Say I'm A Loser [Official Track]They Say I'm A Loser - Max Kissaru (single nou oficial, 2015)
Produced by HaHaHa Production ® :
Performing artist: Max Kissaru
Music by: Maxim Chisaru
Lyrics by: Dorian Micu
by HaHaHa Production (YouTube), 23 mai 2015

EUROVISION 2015: Voltaj intră în finală cu numărul 20 de concurs. Hai România! Vote 20 on May 23th!

Voltaj Eurovision 2015 Finala Voteaza Voltaj Volteaza 20 23 mai 2015 sambata ora 22 TVR lista finalistilor
Voteaza 20 pe 23 mai la Eurovision 2015! Voltaj, Romania - De la capat!

România, reprezentată de trupa Voltaj, cu piesa "De la capăt" ("All Over Again"), intră în competiție pe poziția 20, după Letonia și înainte de Spania. Românii pot urmări finala Eurovision Song Contest de sâmbătă, 23 mai 2015, în direct, de la ora 22.00, la TVR 1, TVR HD, TVRi și online pe www.tvrplus.ro.
Dragi români, oriunde v-aţi afla, în seara aceasta votați 20 la numărul de telefon afișat pe ecran, la postul național de televiziune din țara dumneavoastră.

Iată în ce ordine vor urca finaliștii pe scena Eurovision 2015:

Slovenia
Franța
Israel
Estonia
Marea Britanie
Armenia
Lituania
Serbia
Norvegia
Suedia
Cipru
Australia
Belgia
Austria
Grecia
Muntenegru
Germania
Polonia
Letonia
România
Spania
Ungaria
Georgia
Azerbaijan
Rusia
Albania
Italia

Finala Eurovision Song Contest 2015, în direct la TVRPe 23 mai, de la ora 22:00, Voltaj intră cu numărul 20 de concurs în finala Eurovision Song Contest 2015, competiţie transmisă în direct de TVR1, TVR HD, TVR Internaţional şi TVR+.
Hai Voltaj! Hai România!
by TVR (YouTube), 22 mai 2015

Voteaza Voltaj De la capat finala eurovision 2015 Volteaza 20 All Over Again Voltaj Romania cum votez voltaj la Eurovision Song Contest Final Vienna 2015
Calin Goia - Voltaj, Romania - Eurovision Song Contest, Vienna 2015

Mult succes, Voltaj! Hai România! Vote 20 on May 23th!

Voteaza Voltaj Romania Eurovision 2015 Volteaza 20 Voltaj De la capat voteaza 20 voltaj in finala eurovision song contest Vote 20 on May 23th Votati Voltaj diseara cum votam pe voltaj eurovision 2015 finala diseara cand votez voltaj

Mai multe detalii găsiţi aici: www.eurovision.tvr.ro/articole/selectia-internationala/voltaj-intra-in-finala-pe-pozitia-20/

Voltaj - De La Capat/ All Over Again (Romania) - LIVE at Eurovision 2015: Semi-Final 1Live performance in the first Semi-Final of De La Capat/ All Over Again representing Romania at the 2015 Eurovision Song Contest by Eurovision Song Contest (YouTube), 19 mai 2015

Poti vota Romania de 20 de ori de pe acelasi numar de telefon. #volteaza20 daca te afli intr-una din cele 40 de tari...
Posted by Voltaj on 23 Mai 2015


Sursa foto: TVR1 (Facebook) - www.facebook.com/fanTVR1

vineri, 22 mai 2015

Piesă nouă: DOC - "Ochii sus" (videoclip, 2015)

"Ochii sus" este cea mai nouă piesă lansată de către DOC, vineri, 22 mai 2015. Melodia este produsă de HaHaHa Production şi are un videoclip oficial.
"Ochii sus" este al douăzecişidoilea single din cadrul campaniei "MAI MUSIC" care a început pe 1 mai. În fiecare zi din această lună, pe canalul oficial de YouTube al HaHaHa Production, este lansată o piesă nouă.
Enjoy!

DOC - Ochii sus [Official Video HD]Ochii sus - DOC (single nou, clip oficial, 22.05.2015)
HaHaHa Production ®:
Artist interpret: DOC
Muzica: Andrei Mihai, Vlad Munteanu, Constantin Bodea
Text: Vlad Munteanu
Video: Ciprian Strugariu/HaHaHa Video Production
by HaHaHa Production (YouTube), 22 mai 2015

VIDEOCLIP NOU: David Guetta - "Hey Mama" feat. Nicki Minaj, Bebe Rexha şi Afrojack (2015)

David Guetta Hey Mama melodie noua 2015 videoclip nou David Guetta feat Nicki Minaj Hey Mama NOUL HIT 2015 New Official Video YOUTUBE 19 mai 2015 noul single David Guetta Hey Mama ultima piesa a lui David Guetta 20.05.2015 David Guetta Hey Mama featuring Nicki Minaj, Bebe Rexha & Afrojack ultima melodie David Guetta 2015 new single new video David Guetta 2015 ultimul hit
David Guetta feat. Nicki Minaj - Hey Mama (piesa noua, videoclip oficial, 19.05.2015)

David Guetta a lansat un nou videoclip oficial, pentru melodia "Hey Mama", interpretată împreună cu Nicki Minaj, Bebe Rexha şi Afrojack, marţi, 19 mai 2015. Noul single este inclus pe "Listen", cel mai recent album al DJ-ului francez, care a fost lansat în noiembrie 2014.
Enjoy!

David Guetta - Hey Mama feat. Nicki Minaj, Bebe Rexha & Afrojack (Official Video)by David Guetta (YouTube), 19 mai 2015

Photo Courtesy of David Guetta (Facebook) - www.facebook.com/DavidGuetta

joi, 21 mai 2015

PIESĂ NOUĂ: Speak - "Ţine-te bine" (Lyric Video, 2015)

Speak Tine-te bine cea mai noua melodie 2015 Speak Tine-te bine piesa noua 21 mai 2015 Mai Music HaHaHa Production noul HIT speak Tine-te bine Speak 21.05.2015 ultima melodie noul single al lui Speak One Stefan Sprianu Tine-te bine HIT Lyric Video melodii noi piese noi mai music ziua 21 new single speak Tine-te bine ultima piesa noua melodie a lui speak stefan sprianu tine-te bine 2015 cel mai recent cantec speak mai 2015
Speak - Tine-te bine (piesa noua, single oficial, 21.05.2015) Imagine: Facebook

"Ţine-te bine" este cea mai nouă melodie lansată oficial de către Speak, joi, 21 mai 2015. Piesa este produsă de HaHaHa Production şi are un videoclip cu versuri.
"Ţine-te bine" este al douăzecişiunulea single din cadrul campaniei "MAI MUSIC" care a început pe 1 mai. În fiecare zi din această lună, pe canalul oficial de YouTube al HaHaHa Production, este lansată o piesă nouă.
Enjoy!

Speak - Tine-te bine [Lyric Video]Tine-te bine - Speak (single nou oficial, 2015)
Creat de HaHaHa Production ®
Artist interpret: Speak
Muzica: Maxim Chisaru, Felicia Donose
Text: Felicia Donose, Vlad Munteanu, Stefan Sprianu
Lyric video: Stefan Sprianu
by HaHaHa Production (YouTube), 21 mai 2015

Sursa foto: Speak One (Facebook) - www.facebook.com/speakofficial

Sărbătoarea Înălțarea Domnului. Ziua Eroilor

Inaltarea Domnului 21 mai 2015 Sărbătoarea Înălțarea Domnului Ziua Eroilor Romania postare noua sarbatoare Inaltarea Domnului 21.05.2015 Ziua Eroilor bloguri personale Romania

Biserica Ortodoxă sărbătorește, anul acesta, la 21 mai, Înălțarea Domnului Hristos cu trupul la cer, întru slavă și putere şi pe Sfinţii Împăraţi Întocmai cu Apostolii Constantin şi mama sa Elena. Sărbătoarea Înălţării Domnului marchează pentru Biserică încheierea perioadei pascale și anticiparea evenimentului Cincizecimii. Duhul Sfânt se pogoară peste ucenici pentru că Mântuitorul a înălțat firea omenească în lumina și slava de nepătruns a Sfintei Treimi.

Între Învierea Domnului și Pogorârea Duhului Sfânt, grupul ucenicilor a trecut printr-o etapă pregătitoare, în care mintea le-a fost deschisă, prin arătările minunate ale Domnului Iisus Înviat, pentru a înțelege taina Învierii. Treptat, ucenicii au fost vindecați de necunoaștere și necredință și au fost deplin încredințați că Hristos Cel Înviat din morți nu este o nălucă sau o fantasmă, ci este Mântuitorul care mai înainte fusese răstignit și îngropat. În cadrul ultimei întâlniri avute cu ucenicii, Domnul s-a înălțat la cer, reînnoind promisiunea trimiterii Duhului Sfânt peste ei, ca "făgăduința Tatălui", moment când "se vor îmbrăca cu putere de sus".

Luca oferă două cronologii diferite ale Înălțării

Înălțarea Domnului este relatată de două ori de Sfântul Evanghelist Luca, în capitolul 24 al Evangheliei sale și în capitolul 1 al cărții Faptele Apostolilor. Cu toate că Sfântul Luca se referă la același eveniment, în cele două narațiuni ale sale face niște diferențe care exprimă propria interpretare teologică a acestui act mântuitor. În capitolul 24 al Evangheliei sale, Sfântul Luca așează, din punct de vedere cronologic, Înălțarea Domnului la sfârșitul zilei Învierii, a primei zile a Paștilor. Evanghelistul spune că Domnul Iisus Înviat s-a arătat în mijlocul ucenicilor săi, i-a încredințat de Învierea sa, înlăturându-le orice urmă de îndoială: "Pipăiți-Mă și vedeți că duhul nu are carne și oase, precum Mă vedeți pe Mine că am...". Apoi, Domnul i-a dus afară pe ucenici spre Betania și, "ridicându-Și mâinile, i-a binecuvântat. Și pe când îi binecuvânta, S-a despărțit de ei și S-a înălțat la cer". Tot Evanghelistul Luca scrie în capitolul 1, din cartea Faptele Apostolilor, că Mântuitorul "s-a și înfățișat pe Sine viu după patima Sa prin multe semne doveditoare, arătându-li-Se timp de patruzeci de zile și vorbind cele despre Împărăția lui Dumnezeu". În această ultimă relatare avem exprimată învățătura adoptată și mărturisită de Biserică. Înălțarea Domnului a avut loc la patruzeci de zile după Paști, când Domnul, prin repetate arătări, i-a încredințat pe apostoli de realitatea Învierii. Această aparentă contrazicere a Sfântului Luca, care în două scrieri biblice acceptate ca normative de Biserică, oferă două cronologii ale Înălțării Domnului este prezentată și de părintele profesor Constantin Preda în ultima carte a sa. Pentru a înțelege intenția Evanghelistului Luca, trebuie spus că Evangheliile și celelalte cărți biblice nu sunt cronici care prezintă calcule exacte la nivel istoric și material. Cu alte cuvinte, Biblia nu oferă răspuns la întrebarea câți pași sunt de la Ierusalim la Ierihon, ci este preocupată pentru a transmite mesajul dumnezeiesc care decurge din actele mântuitoare realizate de Iisus Hristos. În Evanghelia sa, Luca leagă foarte mult Învierea de Înălțare, le apropie până acolo încât le așează în aceeași zi, pentru că oferă o interpretare teologică a celor două evenimente. Pentru Luca, Înălțarea, adică întoarcerea Fiului în sânurile Tatălui cu firea umană asumată, trecută prin moarte și înviere, îndumnezeită prin harul dumnezeiesc, a avut loc în același timp cu Învierea din morți, când trupul transfigurat de puterea Duhului Sfânt a trecut la o nouă condiție eshatologică, plin fiind de slava dumnezeirii. Conform acestei interpretări teologice corecte, Sfântul Luca așează în Evanghelia sa Învierea și Înălțarea în aceeași zi. În cartea Faptele Apostolilor, Luca spune că Domnul s-a înălțat la cer după 40 de zile, pentru că insistă asupra procesului de formare a ucenicilor ca martori ai Învierii și propovăduitori ai ei în lume, funcție care, călăuzită de lucrarea Duhului Sfânt, va duce la răspândirea Bisericii. Perioada de patruzeci de zile când Domnul Înviat s-a arătat a condus la transformarea lăuntrică a apostolilor pentru a fi mărturisitori direcți ai Mântuitorului Iisus Hristos și a Învierii Sale. Nu înseamnă că apostolii și ucenicii au căpătat o cunoaștere informativă despre Înviere, ci, în mod deplin și direct, au făcut experiența Învierii Domnului prin întâlnirile cu Iisus Hristos Înviat. Mărturia apostolilor despre Domnul Hristos Înviat a devenit temelie a Bisericii.

Schimbarea modului în care Hristos este prezent

Ultima întâlnire a Mântuitorului cu ucenicii și Înălțarea la cer, prezentate în cartea Faptele Apostolilor, exprimă încheierea activității Sale pământești și încetarea modului în care El a fost prezent până atunci în lume. Mântuitorul se înalță la cer pentru a face posibilă venirea Duhului Sfânt peste apostoli și formarea Bisericii ca sinaxă a oamenilor plin de Duhul Sfânt. Hristos Domnul, conform cuvintelor sale "iată, Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârșitul veacului", nu s-a despărțit niciodată de Biserică, ci odată cu Cincizecimea s-a inaugurat prezență lăuntrică, duhovnicească a Domnului Înviat. Teologia Ortodoxă mărturisește că Duhul Sfânt Îl face prezent pe Hristos în Biserică și în fiecare membru al ei. Acest lucru este foarte frumos exprimat în Anaforaua liturgică, când săvârșitorul Euharistiei se roagă lui Dumnezeu Tatăl pentru a trimite Duhul Sfânt peste darurile de pâine și vin pentru a deveni Trupul și Sângele Domnului Iisus Hristos. Sfântul Ioan Gură de Aur interpretând cuvântul "s-a și înfățișat pe Sine viu după patima Sa prin multe semne doveditoare, arătându-li-Se timp de patruzeci de zile", spune că Domnul Înviat se arată lumii nu atât cu asemănarea trupească, ci prin puterea Sa, pentru ca să se vădească tuturor slava și măreția Sa dumnezeiască. Mântuitorul Înviat este același cu Iisus Hristos eshatologic, Cel care va veni la sfârșitul veacurilor, plin de putere și de slavă, de aceea icoana Înălțării la cer este identică cu icoana celei de-a doua veniri: "Acest Iisus care S-a înălțat de la voi la cer, astfel va și veni, precum L-ați văzut mergând la cer".

Părintele Dumitru Stăniloae spune că Înălțarea a însemnat și înălțarea firii omenești la cer, căci Hristos este Unul din Treime și ca Om: "Ce-a însemnat propriu-zis înălțarea lui Hristos la cer nu putem ști. Ea nu a fost numai o intrare a trupului în lumina dumnezeiască nevăzută de ochii trupului, ca celelalte ascunderi după unele arătări, ci a fost o ridicare reală ca om peste planul din care se putea arăta oricând voia. El s-a înălțat cu umanitatea Sa la suprema îndumnezeire, deasupra spiritualității tuturor treptelor îngerești, ca să fie și ca Om la dreapta Tatălui. S-a ridicat și ca om la treapta de Împărat al Împărăției omenirii înnoite. Acum a luat și ca Om toată puterea în cer și pe pământ". (Informații preluate de pe www.ziarullumina.ro)

Ziua Eroilor

Joi, 21 mai 2015, la sărbătoarea Înălțării Domnului şi Ziua Eroilor, după Sfânta Liturghie, vor fi oficiate slujbe de pomenire a eroilor neamului românesc în toate catedralele, bisericile, mănăstirile, cimitirele, troiţele şi monumentele acestora din ţară şi străinătate.

La ora 12.00, clopotele tuturor locaşurilor de cult ortodoxe vor fi trase în semn de recunoştinţă faţă de eroii care s-au jertfit pentru neam, credinţă şi ţară.

Reamintim că pomenirea eroilor neamului românesc la praznicul Înălţării Domnului a fost hotărâtă de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 1920. Această decizie a fost consfinţită prin alte două hotărâri sinodale recente din anii 1999 şi 2001 prin care această zi a fost proclamată ca sărbătoare națională bisericească.

Legea 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război a proclamat cea de-a patruzecea zi de la Sfintele Paşti, sărbătoarea Înălţării Mântuitorului Iisus Hristos - Ziua Eroilor, ca sărbătoare naţională a poporului român.

Totodată, precizăm că la fiecare Sfântă Liturghie sunt pomeniţi eroii, ostaşii şi luptătorii români din toate timpurile şi din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre şi în închisori pentru apărarea patriei şi a credinţei strămoşeşti, pentru întregirea neamului, libertatea şi demnitatea poporului român.

Sursa: http://basilica.ro/sarbatoarea-Inalarea-domnului-106890.html

Sfinţii Mari Împăraţi Întocmai cu Apostolii Constantin şi mama sa Elena

Sfintii Constantin si Elena 21 mai 2015 sarbatoare mare Sfinţii Mari Împăraţi Întocmai cu Apostolii Constantin şi mama sa Elena postare noua bloguri personale romanesti La multi ani de Sfintii Constantin si Elena! urare pentru ziua onomastica sarbatoritii de azi 21.05.2015

Biserica Ortodoxă sărbătorește, anul acesta, la 21 mai, Înălțarea Domnului Hristos cu trupul la cer, întru slavă și putere şi pe Sfinţii Împăraţi Întocmai cu Apostolii Constantin şi mama sa Elena.

Sfântul Constantin cel Mare - Gaius Flavius Valerius Aurelius Constantinus (27 februarie 272 - 22 mai 337), cunoscut sub titulatura de Sfântul Constantin cel Mare, a fost Împărat roman, proclamat Augustus de către trupele sale în data de 25 iulie 306 și care a condus Imperiul Roman până la moartea sa, survenită în anul 337. Istoricii bisericești Eusebiu de Cezareea și Lactanțiu afirmă că înainte luptei de la Pons Milvius (Podul Vulturului) din 28 octombrie 312, contra lui Maxențiu, Constantin a văzut pe cer, ziua, o cruce luminoasă, deasupra soarelui, cu inscripția 'in hoc signo vinces' (prin acest semn vei învinge). Noaptea, în vis, i s-a arătat Mântuitorul, cerându-i să pună pe steagurile armatei sale simbolul Său, ca semn protector în lupte. Steagul cu monograma creștină s-a numit labarum. Victoria miraculoasă a armatei sale s-a datorat ajutorului acordat de către Dumnezeu. Dovada acestei credințe a lui Constantin în ajutorul divin este inscripția de pe Arcul lui Constantin din Roma, păstrată până astăzi, prin care mărturisește că a câștigat lupta 'instinctu divinitatis' (prin inspirație divină). Apoi i-a mărturisit lui Eusebiu, sub jurământ, că semnele care i s-au arătat l-au făcut să treacă de partea creștinilor, el fiind mai înainte, ca și tatăl său, adept al cultului lui Sol Invictus (Soarele Nebiruit - cult cu origini orientale). În ianuarie 313, împăratul Constantin cel Mare emite Edictul de la Milan (numit atunci Mediolanum), prin care creștinismul devine 'religio licita', adică religie permisă, la fel cu celelalte religii din imperiu. Ia măsuri în favoarea Bisericii creștine, înlătură din legile penale pedepsele contrare creștinismului, îmbunătățește tratamentul în închisori, ușurează eliberarea sclavilor acordând episcopilor și preoților dreptul de a-i declara liberi în biserici. Protejează prin lege pe săraci, orfani și văduve. Modifică legislația privind căsătoria, îngreunează divorțul, pedepsește adulterul. Atribuie Bisericii creștine casele imperiale de judecată (basilikos oikia),care vor purta în continuare numele de basilici, nume păstrat în limba română sub termenul de biserică. Împăratul Constantin cel Mare a generalizat în 321 Duminica drept zi de odihnă în imperiu, sărbătoarea săptămânală a creștinilor, când soldații asistau la slujbe. Încă din anul 317 a început să bată monedă cu monograme creștine. Împăratul și familia sa au sprijinit repararea bisericilor dar au ajutat și la construirea altora mai mari și mai frumoase la Ierusalim, Roma, Antiohia, Nicomidia, Tyr etc. Totodată, Împăratul Constantin cel Mare a construit o nouă capitală - inaugurată la 11 mai 330 - transformând orașul Bizantium în orașul Constantinopol care timp de o mie de ani va fi capitala creștină a Imperiului Roman. Aici a construit numeroase lăcașuri de cult printre care Biserica Sfinții Apostoli. Din dorința de a ajuta Biserica, a convocat Sinodul I Ecumenic de la Niceea din anul 325, împotriva ereziei lui Arie. Sub influența sfântului Atanasie cel Mare, Sinodul a proclamat învățătura ortodoxă despre dumnezeirea Fiului care este 'Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut' (Simbolul Credinței sau Crezul). Constantin cel Mare a murit în Duminica Rusaliilor, la 22 mai 337 și a fost înmormântat în biserica Sf. Apostoli din Constantinopol, ctitoria sa.

Sfânta Elena s-a născut, cel mai probabil, în Drepanum (numit după aceea Helenopolis) din Golful Nicomidia și se presupune că era fiica unui hangiu. O legendă ulterioară, menționată de Geoffrey of Monmouth, pretinde că era fiica regelui britan Coel, care a căsătorit-o cu Constantius Chlorus I pentru a evita războaiele dintre britani și Roma. Monmouth precizează apoi că ea a fost prezentată ca o regină deoarece nu avea frați care să moștenească tronul Britaniei. Constantius Chlorus a divorțat de ea (cca. în anul 292) pentru a se căsători cu fiica vitregă a lui Maximian, Teodora. Constantin, fiul Elenei, a devenit apoi împărat al Imperiului Roman și ca urmare a ascensiunii acestuia, ea a devenit o prezență importantă la curtea imperială.

Potrivit istoricului Eusebiu, Sfânta Elena a primit botezul în anul 313. Sfânta împărăteasă a fost o creștină foarte evlavioasă sprijinind ridicarea a numeroase lăcașuri de cult dintre care menționăm: Biserica Învierii Domnului zidită lângă Sfântul Mormânt, biserica din Ghetsimani, (precum și alte 18 lăcașuri de cult). De asemenea, Sfânta Elena a mers la Ierusalim unde aflat, cu osteneală și rugăciune, crucea pe care a fost răstignit Domnul Iisus Hristos. Sfânta Cruce a fost mai apoi înălțată solemn în văzul poporului creștin de Episcopul cetății Ierusalimului, Macarie I, la 14 septembrie 326. Sfânta Împărăteasă a trecut la cele veșnice la Roma, în anul 327.

Sursa: http://basilica.ro/sfintii-mari-Imparati-Intocmai-cu-apostolii-constantin-si-mama-sa-elena-106889.html

La mulţi ani celor care-şi sărbătoresc onomastica astăzi, de Sfinţii Constantin şi Elena!

miercuri, 20 mai 2015

MELODIE NOUĂ: Feli – "Perfect For You" feat. Dorian. VIDEOCLIP OFICIAL (2015)

Feli si Dorian Perfect For You melodie noua 2015 Feli feat Dorian Perfect For You YOUTUBE piesa noua miercuri 20 mai 2015 Official Video Fely si Dorian ultima melodie a lui Feli Perfect For You 20.05.2015 cel mai nou single Feli featuring Dorian Perfect For You new video Fely HaHaHa Production Mai Music 2015 Feli videoclip nou Feli Donose melodii noi 2015 videoclipuri piesa in engleza noutati muzicale muzica noua Feli 2015 ultima piesa Feli feat Dorian
Feli feat. Dorian – Perfect For You (melodie noua, videoclip oficial, 20.05.2015) Foto: Facebook

"Perfect For You" se numeşte cea mai nouă piesă de dragoste lansată de către Feli şi Dorian, miercuri, 20 mai 2015. Melodia este produsă de HaHaHa Production şi are un videoclip oficial.
"Perfect For You" este al douăzecilea single din cadrul campaniei "MAI MUSIC" care a început pe 1 mai. În fiecare zi din această lună, pe canalul oficial de YouTube al HaHaHa Production, este lansată o piesă nouă.
Enjoy!

Feli – Perfect For You (feat. Dorian) [Official Video HD]Perfect For You – Feli featuring Dorian (single nou, clip oficial)
Produced by HaHaHa Production ®:
Performing artists: Feli, Dorian
Music by: Serban Cazan, Smiley (Andrei Maria)
Lyrics by: Serban Cazan, Smiley (Andrei Maria), Dorian Micu
Video by: Ciprian Strugariu/HaHaHa Video Production
by HaHaHa Production (YouTube), 20 mai 2015

Sursa foto: Feli (Facebook) - www.facebook.com/FelyOficial

Poze superbe din diferite zone ale lumii (Flickr)

Am ales aceste poze superbe din diferite zone ale lumii, postate pe Flickr, pentru episodul 213 al serialului cu imagini "Miercurea fără cuvinte". Aproape toate fotografiile au fost făcute în 2015.
Happy Wordless Wednesday!

poze superbe imagini frumoase fotografii superbe din lume foto Flickr 2015 postare noua poze noi frumoase din diferite zone ale lumii imagini superbe de primavara bloguri fotografie beautiful pictures photography pics photos Morning Mood
Marie.L.Manzor - Morning Mood

Dockey Wood 2015
Damian Ward - Dockey Wood 2015 - Ringshall, England, United Kingdom

Meeting on a spring field
Katarina Stefanović - Meeting on a spring field - Vojvodina, Serbia

Shildon Sunsets - Explore
Ian Sanderson - Shildon Sunsets - Durham, England, UK

Gössel der Kanadagans (Branta canadensis), Kopfstudie
Yannick Weinand - Gössel der Kanadagans (Branta canadensis), Kopfstudie - Universitätsviertel Grüne Mitte, Essen

Sant Pere de Rodes
Mariluz Rodriguez - Sant Pere de Rodes - Gerona, Catalonia, Spain

Golden Pyramid
ekarbig - Golden Pyramid - Azkorrena, Basque Country, Spain

Altnau
Philipp Häfeli - Altnau, Lake Constance, Switzerland

Shibuya
Neil Ta - Shibuya - Tokyo

Alanna Flax Clark
Neil Kremer - Alanna Flax Clark - Los Feliz, Los Angeles, California

Kabukicho / 歌舞伎町
Sandro Bisaro - Kabukicho / 歌舞伎町 - Tokyo, Japan

John Frostbrug Arnhem
nldazuu.com - John Frostbrug - Arnhem, Netherlands

Il terzo incomodo
forastico - Il terzo incomodo - L'Isle-sur-la-Sorgue, Provence-Alpes-Cote d'Azur, France

Il a plu à Riquewihr – It rained in Riquewihr
Michele*mp - Il a plu à Riquewihr – It rained in Riquewihr - Alsace, France

Connestee's Secret
William Fultz II - Connestee's Secret - Brevard, North Carolina

fast Eddy
PKub - fast Eddy

Storm Clouds Over All Souls
Jak O'Dowd - Storm Clouds Over All Souls - Hastings

Yellow Warbler
Bill Chen - Yellow Warbler

The Laburnum Walk
littlekiss☆ (Trying to catch up) - The Laburnum Walk -VanDusen Botanical Garden, Vancouver, Canada

Tree Swallow
Jeff Loomis - Tree Swallow - Ottawa

steeple
Matthias Klaiber - steeple - Lago di Resia - Italy

Cheese
Saana L. - Cheese - Keet, killer whale - San Diego, California

HAMNOY
Mark - HAMNOY - Lofoten, Norway

she is a good actress
8 Kome - she is a good actress

Neist Point
Ricardo Martinez -Neist Point - Isle of Skye, Scotland

SUNSET 2015-05-17
RogueMD - SUNSET 2015-05-17

Blick von der Roßfeldpanoramastraße beim Hennenköpfl
Dieter Gora - Blick von der Roßfeldpanoramastraße beim Hennenköpfl - Gschwand, Bavaria, Germany

Copyright All Rights Reserved. All photographs are the properties of the authors.

"Miercurea fără cuvinte" a început la Carmen.