miercuri, 23 decembrie 2020

Elena Gheorghe - Agapi (Official Video 2020)

VIDEOCLIP NOU: Elena Gheorghe - Agapi | Official Video, 2020 New Single, VERSURI

 

Elena Gheorghe - Agapi | Videoclip Oficial 
Booking: Cornel Ene | 0729662163 
Muzica si Text : Daniel Peanci 
Orchestration: Daniel Peanci 
Band: Dani Peanci, Andrei Crutu, Cristi Zica,Andrei Ganea, George Trif, Decebal Constantin, Kiba Dachi 
Video : Alexandru Muresanu NGM 

VERSURI: 

Unâ vreari, multu mari, 
Unâ vreari, mintea 'njia-nji lo 
Di cându u vidzui in cali 
Di-atumtsea nu-am arâhati io 
Agapi mari avui 
Di cân’ ti cânâscui 
Agapi noi s-avem, 
Tutâ bana s-nâ vrem 
Pi-unâ cali, hrisusitâ 
Tora doii ayonjia s-ankisim 
S-nâ hârsim di-a noastâ vreari 
Tutâ bana deadun doii s-him

by ELENA (YouTube), 2 decembrie 2020

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu