miercuri, 17 martie 2021

Teodora Calagiu - Minduierli (2021, melodie armânească, versuri. variantă nouă.videoclip)

Teodora Calagiu - Minduierli (2021, melodie armânească, versuri, variantă nouă. videoclip)

 

Muzică și versuri - Sorin Lupci 
Orchestrație muzicală - Robert Anghelescu 
Compoziție adițională - Robert Anghelescu 
Color grading - Alexandru Gâjâilă (QUBA) 

Versuri: 

1. Tini, vrute, tsi hii unâ cu vimtulu tsi-alagâ pitu lumi shi-avinâ niorljii grei, 
Mashi tini pots s-adari marea plisirnâ shi s-beai ditu spuma elji. 
Minduierli a-meali ti caftâ, vrute, nu ti-aflâ (x3) 
Mashi minduierli ti caftâ, vrute nu ti-aflâ. 

 2. Tini, vrute, tsi hii unâ cu calea tsi nu s-dipiseashti shi-agiundzi iutsido, 
Mashi tini pots s-adari di iarnâ, vearâ, s-algheshtsâ a meu caimo 
Minduierli a-meali ti caftâ, vrute nu ti-aflâ (x3) 
Mashi minduierli ti caftâ, vrute nu ti-aflâ. 

by Teodora Calagiu (YouTube), 15 mar. 2021

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu